Apyvartų už mėnesį ataskaitos generavimas ir siuntimas procesams

Apyvartų už mėnesį ataskaitos generavimas ir siuntimas procesams. Apyvartų portale yra galimybė sugeneruoti apyvartų ataskaitą, kurioje matysite datą, apyvartos sumą ir čekių skaičių už 1 mėnesį. Iš apyvartų portalo tokią ataskaitą iš karto galima pateikti sekantiems procesams, kurie nurodyti prie atitinkamo šablono. Ataskaitos generavimo niuansus skaitykite aprašyme žemiau.
1. Ataskaitos pagrindinė informacija. Kad ataskaitos galėtų keliauti tam tikriems procesams bei būtų išsaugomos norimame kataloge, pirmiausia reikia susikurti atitinkamą dokumento šabloną įprastai. Šiame šablone apibrėžiamas Katalogas į kurį saugoma ataskaita bei Dokumento vykdymo skiltyje sudėliojamas pageidaujamas procesas. Sukūrus šabloną būtina nurodyti jo numerį programos nustatyme Sutarties mėnesio apyvartos dokumento šablonas (Dokumento numeris). Taip visa reikiama informacija į sugeneruotą ataskaitą bus paimama pagal šį šabloną

2. Kai suvedama mėnesio apyvarta, aktyvuojamas mygtukas [Generuoti ataskaitą]. Paspaudus - sugeneruojama mėnesio apyvartos ataskaita

3. Sugeneravus ataskaitą yra galimybė ją Atsisiųsti arba Pasirašyti ir pateikti. Paskesnės funkcijos pagalba dokumentas bus pasirašytas pažangiuoju parašu ir pateikiamas toliau pagal šablone sudėliotą procesą.

4. Sugeneravus ataskaitą, apyvartų vedimo portale vietoj [Generuoti ataskaitą] mygtuko matysite nuorodą į jau sugeneruotą ataskaitą

5. Kita informacija:
5.1. Mygtukas [Generuoti ataskaitą] aktyvus tik tada, kai suvesta pilno mėnesio apyvarta t.y. nėra neužpildytų dienų. Jei tą dieną apyvartos nebuvo, būtina įrašyti 0.
5.2. Sugeneravus ataskaitą redaguoti apyvartų nebegalima, langas tampa neaktyvus. Norėdami redaguoti apyvartas turite ištrinti ataskaitą DVS'e ar ERP ir tada redaguoti apyvartas bus galima
5.3. Jei ataskaita jau sugeneruota - pakartotinai generuoti jos nebegalima. Norint iš naujo generuoti ataskaitą - reikia ją ištrinti per DVS ar ERP.
5.4. Sugeneruota ataskaita susiejama su kliento sutartimi t.y. kliento sutarties skiltyje Dokumentai matysite ir jo sugeneruotas apyvartų ataskaitas