Darbo pagal susitarimą skaičiavimas

Darbo pagal susitarimą skaičiavimas. Būna atvejų, kai darbdavys ir darbuotojas susitaria, jog darbuotojas ateis padirbėti kitu laiku, nei jam priklauso pagal grafiką. Apskaityti tokiam darbui sukurtas naujas žymėjimas tabelyje, DU žiniaraštyje. Apie funkcionalumą skaitykite žemiau.
1. Jei susitariate su darbuotoju, kad jis papildomai dirbs - darbo sutartyje pridėkite jam kintamąjį Valandinis įkainis pagal papildomą susitarimą ir nurodykite jo valandinį įkainį eurais. Pagal šią reikšmę bus paskaičiuojamas priskaitymas (įkainis * valandos).

2. Tabelių portalas. Realizuota galimybė darbą pagal susitarimą pažymėti Tabelių portale. Pažymėjus dienoje dirbtas valandas ERP tabeliuose sukuriami atitinkami žymėjimai

3. Jei tabelių portalu nesinaudojate - reikiamus žymėjimus galite atlikti ERP Tabeliuose.
4. Atlikę žymėjimus skaičiuokite DU įprastai. DU žiniaraštyje matysite atskirą priskaitymą.

5. Atlyginimo lapelyje taip pat bus pateikiama informacija kiek valandų darbuotojas dirbo, priskaitymą už tai taip pat matysite atskira eilute

Kita informacija:

* Į VDU pagal papildomą susitarimą dirbtos valandos netraukiamos, bet priskaityta suma traukiama.
* Skaičiuojant apmokėjimą už darbą naktį ar švenčių dieną priskaitymas pagal papildomą susitarimą netraukiamas.
* Į suminės darbo laiko apskaitos periodo valandas šis dirbtas laikas taip pat netraukiamas.