Išskaitų ir priedų suvedimas Projektų darbo laiko portale

Išskaitų ir priedų suvedimas Projektų darbo laiko portale. Realizuota galimybė projektų darbo laiko portale nusirodyti darbuotojui priedą ar išskaitą. Nurodyta informacija saugoma darbuotojo kortelėje. Vėliau ta informacija bus matoma ataskaitoje PV13 Laiko kortelių suvestinė (pivot).
1. Išskaitų ir Priedų priežasčių sąrašo pildymas. Šį sąrašą galima papildyti reikiamomis reikšmėmis.
1.1. Sąrašus rasite Administravimas -> Sąrašai. Paieškoje įveskite fragmentą, kad greičiau rastumėte reikiamą sąrašą

1.2. Norėdami pridėti naują reikšmę, apatinėje skiltyje spauskite [Pridėti] ir atsidariusioje naujoje eilutėje įveskite reikšmės pavadinimą ir aprašymą, išsaugokite informaciją.

1.3. Atsijungus ir vėl prisijungus prie portalo, sąrašo reikšmė atsiras pasirinkime

2. Priedo/išskaitos pridėjimas.
2.1. Priedas/išskaita pridedamam projektų laiko vedimo portale pažymėjus reikiamą darbuotoją ir paspaudus [Suvesti priedus ar išskaitą].

2.2. Atvertame dialoge mygtuko [Pridėti] pagalba galite pridėti naujas eilutes, kuriose pasirinksite ką pridedate: Priedą ar Išskaitą, nurodysite reikšmę ir iš sąrašo pasirinksite reikšmę

2.3. Priežastį taip pat galima ir įrašyti kaip tekstą, jeigu jos nėra sąraše (tačiau sąrašas automatiškai reikšme nebus papildytas)
2.4. Atvertame dialoge galite pridėti tiek priedų ir išskaitų kiek reikia. SVARBU: 1 išskaita ir 1 priedas gali būti pridedamas tik 1 dienai. T.y. jei darbuotojas dirbo tik 2 dienas ir yra sukurtos tik 2 Laiko kortelės, tokiu atveju galėsite pridėti ne daugiau kaip 2 priedus ir 2 išskaitas.

2.5. Pridėjus priedus ar išskaitas, Darbuotojo kortelėje, skiltyje Kintamųjų reikšmės bus sukurti atitinkami kintamieji

2.6. Šios reikšmės bus matomos ataskaitoje PV13 Laiko kortelių suvestinė (pivot) papildomai pridėtose grafose

3. Masinis priedų/išskaitų pridėjimas. Reikiamas reikšmes galite pridėti masiškai.
3.1. Pažymėkite darbuotojus, kuriems norite pridėti priedus/išskaitas (varnele darbuotojo eilutėje) ir spauskite [Suvesti priedą ar išskaitą]

3.2. Atvertoje lentelėje pridėkite reikiamas reikšmes ir spauskite [Gerai].

3.3. Priedas arba/ir išskaita bus pridėti visiems pažymėtiems darbuotojams.

3.4. Svarbu:
3.4.1. Masiškai galima pridėti ne daugiau kaip 3 priedus ir 3 išskaitas.
3.4.2. Anksčiau pridėti priedai ir išskaitos bus ištrinami, jei reikšmes pridėsite masiškai.
3.4.3. Jei bent vienas iš darbuotojų dirbo mažiau dienų, nei pridedama priedų/išskaitų - jam bus pridėta tiek reikšmių, kiek jis dirbo (pavyzdžiui: dirbo 2 dienas, o pridedami 3 priedai - darbuotojui bus pridedami tik du pirmi priedai)
3.4.4. Jei pažymėjote darbuotoją, kuris visai nedirbo - nei priedai nei išskaitos jam nebus pridėti.

4. Kita informacija.
4.1. Priedai ir išskaitos pridedami mėnesio laikotarpiui t.y. priklausomai kuriame mėnesyje būnant pridedama informacija - to mėnesio laikotarpiui ir prisidės reikšmės. Dialoge pridedant priedus/išskaitas visada matysite kokiame periode jie bus pridėti.

4.2. Jei tame mėnesyje darbuotojas laiko kortelių neturi - priedų ir išskaitų jam suvesti nebus galima

4.3. Jei laikotarpyje nuspręsite trinti laiko korteles ir toms dienoms jau bus pridėta išskaita arba priedas - šį reikšmė bus perkeliama į kitą dieną, kur yra laiko kortelių. Jei laiko kortelių nepakaks - reiks ištrinti pridėtus priedus ar išskaitas.
Pavyzdžiui: darbuotojas dirbo tris dienas 06 01-03. Jam buvo pridėtos 2 išskaitos ir 2 priedai chronologiškai dienose 06 01 ir 06 02. Trinant laiką 06 02 dienoje Išskaita ir priedas automatiškai persikels į 06 03 dieną
Pavyzdžiui: darbuotojas dirbo dvi dienas 06 01-02. Jam buvo pridėtos 2 išskaitos ir 2 priedai chronologiškai dienose 06 01 ir 06 02. Trinant laiką 06 02 dienoje Išskaita ir priedas nebus automatiškai perkeliami, nes nebus dienų į kurias perkelti. Tokiu atveju bus pateikiamas klaidos pranešimas, reiks pašalinti pridėtas išskaitas ar priedus.