fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2024 vasario mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Maloniai kviečiame visus Jus naudotis jau ankstesnėse naujienose skelbtu funkcionalumu - automatiniu SODRA ataskaitų teikimu iš BSS Personalas ir atlyginimai. Sulaukėme nemažai teigiamų Jūsų atsiliepimų, jog ši integracija labai palengvina darbą, kai nereikia papildomai jungtis prie SODRA. Sugeneruojate SODRA ataskaitą BSS ir pasitikrinę iš karto pateikiate ją SODRAI be jokių papildomų prisijungimų į SODRA. Jei dar nesinaudojate funkcionalumu - susipažinkite kaip jis veikia čia.

2. Gal būt išmokate dienpinigius avansu? tuomet ši naujiena Jums. Sukurtas naujas atskaitymas IUKAV - Komandiruotės dienpinigių išmokėjimo avansas. Pridėjus šį atskaitymą į žiniaraštį ir išmokėjus dienpinigius avansu, mėnesio pabaigoje skaičiuojant darbo užmokestį ir paskaičiavus faktinius dienpinigius, išmokama dienpinigių suma su atlyginimu bus sumažinama mėnesio eigoje išmokėtai avansinių dienpinigių sumai.

3. Vis tobuliname Jūsų taip mėgstamą ataskaitą DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis. Su šiais atnaujinimais pridėtas naujas ataskaitos pasirinkimas Grupuoti priskaitymus pagal grupes. Šio filtro pagalba visi priskaitymai bus apgrupuoti. Be to - realizuota galimybė prioretizuoti priskaitymus, taip nurodant jų eiliškumą ataskaitoje. Daugiau apie galimas žiniaraščio konfigūracijas patogesniam naudojimui skaitykite mūsų instrukcijoje čia.

4. Vis daugiau mūsų klientų moka savo darbuotojams už kelionėje būtą laiką. Natūraliai atsiranda vis daugiau poreikių kaip tą kelionės laiką apskaityti. Su šia versija patobulinome Kelionės laiko priskaitymo skaičiavimą. Detaliau apie galimybes kaip galima priskaityti atlygį darbuotojams už kelionėje būtą laiką rasite aprašyme čia.

5. Sukurtas naujas žymėjimas Sveikatingumo diena. Už šią dieną darbuotojui paskaičiuojamas darbo užmokestis pagal VDU. Svarbu - tokia sveikatingumo diena darbuotojui gali būti suteikiama kartą per kalendorinius metus (įdėta validacija, kuri neleis šio žymėjimo patvirtinti antrą kartą metuose).

6. Jeigu Jūsų įmonėje darbuotojai dirba nukrypstant nuo nustatytos darbo laiko normos - tuomet ši naujiena Jums. Apmokėjimas už tokius nuokrypius skaičiuojamas įvairiai, vieni traukia visus priedus, kiti ne visus, o dar treti visai netraukia. Su šia versija atlikti keitimai dėl atlygio už Padidintą mastą dieną ir Padidintą mastą naktį skaičiavimo. O kaip skaičiuojamas atlygis už nuokrypius BSS Personalas ir atlyginimai rasite instrukcijoje čia.

7. Darbuotojų importas papildytas galimybe suimportuoti ir numatomą darbuotojo padalinį. Ši galimybė itin reikalinga tiems mūsų klientams, kurie nenaudoja BSS Personalas ir atlyginimai, nes Darbuotojo padalinio informacija tokiais atvejais visur atvaizduojama ne iš darbo sutarties, o iš kortelėje nurodyto numatomo padalinio.

8. Vis dar sulaukiame VDI išaiškinimų apie darbuotojams suteikiamų mamadienių/tėvadienių skyrimo tvarką, todėl stengiamės jų validavimo taisykles pritaikyti įvairiausioms situacijoms. Ne išimtis ir ši versija. Po jos, mamadienių/tėvadienių individualią periodo trukmę darbuotojui galėsite nusirodyti ne tik suminę darbo laiko apskaitą dirbantiems darbuotojams, bet ir standartiniu grafiku dirbantiems. Detaliau apie mamadienių/tėvadienių periodo validacijas rasite mūsų instrukcijoje čia.

9. Dar vienas duomenų eksporto būdas tiems mūsų klientams, kurie darbo užmokesčio apskaitos duomenis perkelia į kitas programas. Sukurtas naujas didžiosios knygos duomenų perkėlimo failas, pritaikytas SAP programai (asic formatu). Funkciją rasite ataskaitose, pasirinkę ataskaitą FA1_10 Darbo užmokesčio DK duomenys išorinei apskaitos programai pvz. Rivilė, Hansa ir t.t ir filtruose nurodę apskaitos programą SAP.

BI analitinių ataskaitų naujovės

1. Įvairiose darbo užmokesčio bei Personalo ataskaitose, darbuotojų duomenų lentelėse, pridėta lanksti galimybė analizuoti duomenis pagal darbuotojų pareigas ir padalinius. Taip galėsite matyti susistemintą informaciją ne pagal darbuotojus, o pagal jų padalinius ar pareigas. Pavyzdžiui: Personalo ataskaitoje Darbo laikas, darbuotojų sąraše dirbtą laiką galite matyti ne pagal darbuotojus, bet pagal padalinį ar pareigas. Norėdami naudotis funkcija pažymėkite norimos ataskaitos darbuotojų sąrašo sritį ir pasirinkite norimą duomenų grupavimą spausdami rodyklės simbolį, kaip parodyta paveiksle.

Papildomai galima iškviesti darbuotojo Padalinio ir/ar Pareigybės informacijos atvaizdavimą šalia darbuotojo informacijos, tai padarysite rodyklės, parodytos paveiksle žemiau, pagalba.

Parengėme ir trumpą instrukciją, kurioje rasite aprašymą kaip naudoti BI analitinėje ataskaitoje esančias papildomas funkcijas, kurios leis duomenis peržiūrėti dar lanksčiau. Instrukciją rasite čia.

2. Darbo užmokesčio ataskaitoje DU žiniaraštis rasite naują suvestinę informaciją Mėnesio žiniaraščio analitika. Čia rasite susistemintą informaciją pagal pasirinkto laikotarpio buvusius Priskaitymus/Atskaitymus.

3. Personalo bei Darbo užmokesčio ataskaitose Darbuotojų darbo sutartys įterptas papildomas informacinis stulpelis Atostogų norma, kur atvaizduojama dabar galiojanti atostogų norma.

4. Patikslinta Personalo ataskaitos Neatvykimai skilties grafiko informacija. Dabar jei neatvykimų tą mėnesį nebuvo - grafiko reikšmė bus atvaizduojama nulio pozicijose. Taip akivaizdžiai matysite kurį mėnesį Neatvykimų visai nebuvo.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Ar ir Jūs sulaukiate klausimų iš savo darbuotojų pildant įvairių dokumentų šablonus "tai ką man čia įrašyt"? turime Jums gerų žinių. Realizuota galimybė nurodyti pildomo šablono atributo lauko aprašymą. Jei dokumento šablone naudojate atributus ir norite juos patikslinti aiškinamąja informacija - įrašykite atributo aprašymą ir pildant šabloną darbuotojas šalia reikšmės matys i raidelę, kurią paspaudęs ras Jūsų įrašytą aprašymą. Jei norite naudoti funkciją (arba gal netyčia į atributų aprašymus buvote įvedę netikslią informaciją ir norite susitvarkyti) skaitykite instrukciją, kurią rasite čia.

2. Po šios versijos peržiūrėti atributų reikšmes dokumento profilyje bus daug paprasčiau. Anksčiau norint pamatyti ilgą atributo reikšmę reikėdavo pereiti į atributo redagavimo rėžimą. Dabar jei atributo reikšmė bus ilga ir netilps vizualiai lange, matysite pasirinkimą Rodyti daugiau, kurio pagalba bus išskleidžiamas visas atributo tekstas.

3. Ar gi būtų ne šaunu, jei keliant darbuotojo dokumentus į darbuotojo kortelę, dokumento profilyje automatiškai užsipildytų Darbuotojo reikšmė? taip vėliau galėtumėte lengvai rasti visus darbuotojo dokumentus, filtre nurodžius reikiamą darbuotoją. Su šia versija realizavome šią funkciją: pridedant dokumentus į Darbuotojo kortelės skiltį Dokumentai arba Papildomoje informacijoje (įskaitant ir darbuotojo pridedamus dokumentus pildant darbuotojo anketą), sukurtų dokumentų profilio skiltyje Asmenys bus pridedamas konkretus Darbuotojas. Šio požymio pagalba DVS'e lengvai rasite visus darbuotojo dokumentus, naudodami filtrą Darbuotojas.

4. Jei norite susikonfigūruoti, kad pildant dokumentą pavadavimo procesui būtų galima pasirinkti darbuotojus tik iš tam tikros grupės - po šių atnaujinimų jau galėsite tai padaryti. Dabar ir pavadavimo procesui (kaip ir visiems kitiems) bus galima pažymėti, kad nurodyti Gavėjai yra pagal nutylėjimą ir procesui bus galima pasirinkti tik iš nurodytą globalią grupę turinčių darbuotojų (arba negalės rinktis, nes bus nurodytas konkretus asmuo).

5. Tikriausiai pastebėjote, jog vedant dokumentą tokiu pačiu Gauto dokumento numeriu pateikiamas informacinis pranešimas, jog toks dokumentas sistemoje jau yra. Praplėtėme šią funkciją: dabar dublikatų bus ieškoma ne tik per Jūsų matomus dokumentus, bet ir per tuos, kurių matyti Jūs neturite teisės t.y. jei Jūsų kolega jau įkėlė į sistemą tokį patį dokumentą, bet jūs matyti jo negalite, dublikatų sąraše jo informacija bus pateikiama (tik žinoma to dokumento peržiūrėti Jūs negalėsite, nes Jums nesuteiktos teisės).

6. Dėkojame už Jūsų išsakytas pastabas dėl Bylų valdymo DVS'e. Stengiamės, jog visos funkcijos būtų Jums patogios, todėl atsižvelgdami į pastabas su šia versija atlikome smulkius patobulinimus ir šioje srityje:
* Bylų medyje, prie tėvinio bylų katalogo rasite pasirinkimą, kurio pagalba galėsite paslėpti archyvuotas bylas (jei turite teisę jas matyti).
* Dokumento profilyje pakeitėme bylų pasirinkimo langą į patogesnį - jis bus dabar toks pats kaip kad ir pasirenkant katalogus t.y. bus pateikiamas Bylų medis. Taip pat jei bylos statusas bus Užbaigta, šiame sąraše jo nebematysite (atvejais kai byla dar nesuarchyvuota, bet į ją dėti dokumentų jau turėtų būti negalima).
* Atstatėme buvusį bylų rikiavimą pagal Bylos indeksą.

7. Jau minėjome prie Personalas ir atlyginimai naujienų, bet jei neskaitėte jų - pasikartosime: Darbuotojų importas papildytas galimybe suimportuoti ir numatomą darbuotojo padalinį. Ši galimybė itin reikalinga tiems mūsų klientams, kurie nenaudoja BSS Personalas ir atlyginimai, nes Darbuotojo padalinio informacija tokiais atvejais visur atvaizduojama ne iš darbo sutarties, o iš kortelėje nurodyto numatomo padalinio.

BI analitinių ataskaitų naujovės

1. Dabar ir dokumentų ataskaitose galėsite susikonfigūruoti, kad atitinkamo padalinio vadovai matytų tik savo vadovaujamo padalinio darbuotojų informaciją (analogiškai kaip yra Personalo bei Darbo užmokesčio ataskaitose). Jei nieko nekeisite - naudotojai galintys matyto Dokumentų ataskaitas ir toliau matys visų darbuotojų dokumentus/veiklas (jiems lieka priskirta seniau buvusi rolė BI Dokumentai, kuri dabar pervadinta į BI Dokumentai (mato visų padalinių darbuotojus)). Jei norite riboti ataskaitos duomenų matomumą pagal vadovaujamą padalinį - naudotojui priskirkite rolę BI Dokumentai (padalinio vadovams).

Buhalterija naujovės

1. Sukurtas naujas spausdinys debetinėms pardavimo sąskaitoms! Norėdami naudotis šiuo spausdiniu, sąskaitos spausdinimo šablonų pasirinkimo lange žymėkite spausdinį Debetinė sąskaita.

2. Sukurta nauja ataskaita FA8_4_4 Pelno (nuostolio) ataskaita pagal detalizaciją. Šios ataskaitos pagalba matysite duomenis išskaidytus pasirinktu detalumu (pavyzdžiui pagal padalinį ar projektą).

BI analitinių ataskaitų naujovės

1. Aktualių skolų ataskaitoje, lape Detalizuotos skolos dabar galėsite patogiai peržiūrėti skolas ir pagal Partnerio šalį. Tai itin patogi skolų analizė dirbantiems su užsienio partneriais.

Kitos naujienos

Daugiau