Apmokėjimo už kelionėje būtą laiką apskaičiavimas

Apmokėjimo už kelionėje būtą laiką apskaičiavimas. Jei Jūsų darbuotojai gyvena kitame mieste ir važinėja į darbą - galite jam atsilyginti už kelionėje būtą laiką. Yra 2 variantai - papildomai sumokėti ir skirti papildomą poilsio laiką arba tik papildomai sumokėti. Apačioje rasite aprašymą apie abu atsiskaitymo būdus.

1. Ne tik apmokant, bet ir suteikiant papildomą poilsio laiką už kelionėje būtą laiką. Šiuo būdu be apmokėjimo papildomai gali būti sukaupiamos kelionėje būtos valandos, kurias vėliau darbuotojas gali panaudoti papildomam poilsiui. Kaip kaupiamos ir naudojamos tokios papildomo poilsio valandos rasite aprašyme čia. Šis papildomų poilsio dienų priskaitymas apskaičiuojamas bei apmokestinamas ir atvaizduojamas deklaracijose analogiškai kaip visas DU .

2. Apmokėjimo už kelionėje būtą laiką skaičiavimo ypatybės. BSS Personalas ir atlyginimai yra galimybė apmokėti papildomai už tokias kelionėje būtas valandas. Apskaičiavimas priklauso nuo to, ar Jūsų darbuotojai dirba pagal valandinę sutartį ir turi nustatytą valandinį įkainį ar dirba ne pagal valandinę sutartį ir turi nustatytą etatinį atlyginimą. Žemiau pateiksime pavyzdžius pagal abiejų sutarčių tipus.

2.1. Atlygio paskaičiavimas už kelionėje būtą laiką kai darbuotojas dirba pagal valandinę darbo sutartį (pažymėta varnelė sutartyje Valandinis darbas) ir nurodytas valandinis įkainis. Pavyzdžiuose naudojamo darbuotojo informacija: darbuotojas dirba standartiniu grafiku 5 d.d. per savaitę, 8 val. per dieną. Valandinis įkainis 8 eurai.

2.1.1. Kai darbuotojas į darbą keliauja darbo metu.
Tabelyje žymėjimas atrodys taip (pridedamas tik kelionės laiko žymėjimas nedidinant faktiškai dirbto laiko):

Paskaičiuotas darbo užmokestis bus:
Valandinis atlygis = (176-2)*8= 1392 eurai (skaičiuojant valandinį atlygį iš faktiškai dirbto laiko atimamas kelionėje būtas laikas)
Kelionės laikas = 2*8= 16 eurų

2.1.2. Kai darbuotojas į darbą keliauja ne darbo valandomis.
Tabelyje žymėjimas atrodys taip (kelionės laiko trukmei didinamos faktiškai dirbtos valandos):

Paskaičiuotas darbo užmokestis bus:
Valandinis atlygis = (178-2)*8= 1408 eurai (skaičiuojant valandinį atlygį skaičiuojama tik už faktiškai dirbtas valandas atėmus kelionėje būta laiką)
Kelionės laikas = 2*8= 16 eurų

2.1.3. Kai darbuotojas tą patį mėnesį į darbą keliauja ir darbo metu ir po jo.
Tabelyje dienos atitinkamai pažymimos kaip aprašyta 2.1.1. ir 2.1.2. punktuose.
Paskaičiuotas darbo užmokestis bus:

2.1.4. Kai darbuotojo kelionės laikas yra poilsio dieną.
Tabelyje žymėjimas atrodys taip:

Paskaičiuotas darbo užmokestis bus:

2.1.5. Kai darbuotojo kelionės laikas yra poilsio dieną, bet už jį dar moka kaip ir už darbą poilsio dieną.
Tabelyje žymėjimas atrodys taip:

Paskaičiuotas darbo užmokestis bus:

2.2. Atlygio paskaičiavimas už kelionėje būtą laiką kai darbuotojas dirba ne pagal valandinę darbo sutartį (nėra varnelės sutartyje Valandinis darbas) ir jam nurodytas nustatytas atlyginimas. Jei turite ir tokių darbuotojų ir norite, kad būtų mažinamas jų etatinis atlyginimas keliaujant darbo metu, tuomet papildomai į žymėjimų grupę MEALSG Mažinti etatinį atlyginimą lyginant su grafiku pridėkite žymėjimą KL - Kelionės laikas (jei turite ir valandinį darbą dirbančių darbuotojų, kuriems skaičiuojamas kelionės laikas, jų skaičiavimas nuo to nepasikeis).
Pavyzdžiuose naudojamo darbuotojo informacija: darbuotojas dirba standartiniu grafiku 5 d.d. per savaitę, 8 val. per dieną. Nustatytas atlyginimas 200 eurų. Tabelyje žymėjimai atliekami lygiai tokie patys, kaip 2.1. pavyzdžiuose.

2.2.1. Kai darbuotojas į darbą keliauja darbo metu, paskaičiuotas darbo užmokestis bus toks (etatinio atlyginimo ir kelionės laiko suma lygi nustatytam atlyginimui):

2.2.2. Kai darbuotojas į darbą keliauja ne darbo valandomis, paskaičiuotas darbo užmokestis bus toks (paskaičiuojamas etatinis atlyginimas ir papildomai atlygis už kelionėje būtą laiką):

2.2.3. Kai darbuotojas tą patį mėnesį į darbą keliauja ir darbo metu ir po jo, paskaičiuotas darbo užmokestis bus toks:

2.2.4. Kai darbuotojo kelionės laikas yra poilsio dieną, paskaičiuotas darbo užmokestis bus toks (nustatytas atlyginimas + atlygis už kelionės laiką):