Nuokrypių nuo darbo laiko normos skaičiavimo ypatybės

Nuokrypių nuo darbo laiko normos skaičiavimo ypatybės. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip BSS Personalas ir atlyginimai gali būti skaičiuojami nuokrypiai nuo darbo laiko normų. Priskaitymais už nuokrypius nuo darbo laiko normų BSS Personalas ir atlyginimai traktuojami tokie priskaitymai kaip Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, Apmokėjimas už naktinį darbą, Apmokėjimas už viršvalandžius ir panašiai (visus galite rasti Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Priskaitymų/Atskaitymų grupės, atvėrę grupę NNDNP Nukrypimų nuo darbo normų priskaitymai.

1. Nukrypimų nuo darbo laiko normų priskaitymai įprastai skaičiuojami taikant koeficientą, pavyzdžiui: Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis apmokamas dvigubai, Apmokėjimas už naktinį darbą apmokamas 1,5 tarifu ir panašiai. Kokį tarifą taikyti konkrečiam priskaitymui nurodoma atitinkamame kintamajame (Personalo ir atlyginimų konfigūraciją -> Kintamųjų reikšmės). Juos pamatyti galite pasinaudoję filtru, kuris pridėtas paveiksle žemiau.

2. Tam tikri nuokrypiai gali būti paskaičiuojami dvejopai: mažinant priskaitytą valandinį atlygį (tada priskaitymas už nuokrypius dauginamas iš pilno tarifo) arba nemažinant priskaityto valandinio atlygio (tada priskaitymas už nuokrypius dauginamas iš tarifas-1 reikšmės). Toks skaičiavimo būdas galimas tik toms sutartims, kurios yra valandinės ir turi nurodytą valandinį įkainį. Skaičiavimo pasirinkimą lemia ar galioja kintamasis VASNIN Valandinio atlyginimo skaičiavimas neatsižvelgiant į nuokryp. Žemiau pateikiame abu pavyzdžius. Situacija: darbuotojas dirba pagal valandinę sutartį, nustatytas valandinis įkainis 6 eur.
2.1. Kai kintamasis VASNIN įjungtas, nuokrypių priskaitymai skaičiuojami tarifas-1, nemažinant valandinio atlygio priskaitymo. DU paskaičiavimas atrodys taip:

2.2. Kai kintamasis VASNIN išjungtas, nuokrypių priskaitymai skaičiuojami numatytu tarifu, mažinant valandinio atlygio priskaitymą. DU paskaičiavimas atrodys taip:

3. Kaip apskritai skaičiuojami nuokrypiai nuo darbo laiko normų? šiame punkte panagrinėsime konkrečius atvejus. Išskirsime atvejus kai darbuotojas dirba pagal valandinę sutartį ir nustatytas valandinis įkainis bei darbuotojas dirba pagal dieninę sutartį ir turi nustatytą atlyginimą. Taip pat analizuosime atvejus kai darbuotojui jau grafike suplanuojama dirbti pavyzdžiui: šventinę dieną arba darbuotojas į darbą iškviečiamas savo poilsio dieną (ne pagal grafiką) ir panašiai.

3.1. Jei darbuotojo sutartis ne valandinė (dieninė) ir sutartyje yra nurodytas Nustatytas atlyginimas.
3.1.1. Darbuotojo nustatytas atlyginimas 1500 eurų. Darbuotojas dirba standartiniu grafiku nuo pirmadienio iki penktadienio, 8 val. per dieną (40 val. per savaitę). Darbuotojo buvo paprašyta ateiti papildomai (ne pagal grafiką) dirbti šventinę dieną, paskui papildomai (ne pagal grafiką) 1 dieną per darbuotojo poilsio dieną. Darbuotojas be to dirbo 2 valandas viršvalandžių ir pagal grafiką 2 valandos buvo dirbtos naktį.
Paskaičiuojamas atlyginimas:
Etatinis atlyginimas = 1500 eurų, nes buvo pilnai išdirbtas nustatytas darbo laikas
Paskaičiuojamas valandinis įkainis, reikalingas nuokrypių skaičiavimui: 1500 eurų / 22 nustatytos d.d. / 8 valandos (svarbu paminėti, kad visada dauginama iš 8 val., nežiūrint kiek valandų nurodyta darbuotojo grafike. Taip pat jei etatas yra 1, jei kitoks - papildomai dar dauginama iš etato dydžio)= 8,52 eurų.
Paskaičiuojamas pamokėjimas už naktinį darbą = 8,52 eurų * 2 val. * 0,5 tarifas (ne 1,5 tarifas, nes dalis jau įeina į gaunamą etatinį atlyginimą)= 8,52 eurų.
Paskaičiuojamas apmokėjimas už viršvalandžius = 8,52 eurų * 2 val. * 1,5 tarifas = 25,57 eurų
Paskaičiuojamas apmokėjimas už darbą poilsio dienomis = 8,52 eurų * 8 val. (dirbtas laikas poilsio dieną) * 2 tarifas = 136,36
Apmokėjimas už darbą švenčių dienomis = 8,52 eurų * 8 val. (dirbtas laikas švenčių dieną) * 2 tarifas = 136,36

3.1.2. Darbuotojo nustatytas atlyginimas 1500 eurų. Darbuotojas dirba nestandartiniu grafiku ir jau grafike numatyta, kad jam reiks dirbti šventinę dieną. Darbuotojas be to dirbo 3 valandas viršvalandžių ir pagal grafiką 2 valandos buvo dirbtos naktį.
Etatinis atlyginimas = 1500 eurų / 23 nustatytos d.d. / 8 val.  * (187 nustatytos valandos - 3 val. viršvalandžiai - 8 val. darbo šventinę dieną (eliminuojamos valandos, už kurias paskaičiuojama padidintu tarifu) =  1434,78 eurų (programoje skaičiuojami neapvalinami dydžiai, dėl to galima paklaida).
Paskaičiuojamas valandinis įkainis, reikalingas nuokrypių skaičiavimui: 1500 eurų / 23 nustatytos d.d. / 8 valandos (svarbu paminėti, kad visada dauginama iš 8 val., nežiūrint kiek valandų nurodyta darbuotojo grafike. Taip pat jei etatas yra 1, jei kitoks - papildomai dar dauginama iš etato dydžio)= 8,15 eurų.
Paskaičiuojamas pamokėjimas už naktinį darbą = 8,15 eurų * 2 val. * 0,5 tarifas (ne 1,5 tarifas, nes dalis jau įeina į gaunamą etatinį atlyginimą)= 8,15 eurų.
Paskaičiuojamas apmokėjimas už viršvalandžius = 8,15 eurų * 3 val. * 1,5 tarifas = 36,68 eurų
Paskaičiuojamas apmokėjimas už darbą švenčių dienomis = 8,15 eurų * 8 val. (dirbtas laikas švenčių dieną) * 2 tarifas = 130,43 eurų.

3.2. Jei darbuotojo sutartis valandinė ir sutartyje yra nurodytas Valandinis įkainis. Tokiu atveju tiek kai darbuotojui pagal grafiką numatyta dirbti papildomai, tiek kai ne - paskaičiavimas bus vienodas. 
Pavyzdys: Darbuotojo valandinis įkainis 6 eurai. Darbuotojas dirba standartiniu grafiku nuo pirmadienio iki penktadienio, 8 val. per dieną (40 val. per savaitę). Darbuotojo buvo paprašyta ateiti papildomai (ne pagal grafiką) dirbti šventinę dieną 8 val., paskui papildomai (ne pagal grafiką) 1 dieną per darbuotojo poilsio dieną 6 val. Darbuotojas be to dirbo 2 valandas viršvalandžių ir pagal grafiką 3 valandos buvo dirbtos naktį.
Paskaičiuojamas atlyginimas:
Valandinis atlyginimas = (176 nustatytos valandos - 3 naktį dirbtos valandos (joms apmokėti paskaičiuojamas atskiras priskaitymas))* 6 eurai = 1038 eurų
Paskaičiuojamas pamokėjimas už naktinį darbą = 6 eurai * 3 val. * 1,5 tarifas = 27 eurai.
Paskaičiuojamas apmokėjimas už viršvalandžius = 6 eurai * 2 val. * 1,5 tarifas = 18 eurų
Paskaičiuojamas apmokėjimas už darbą poilsio dienomis = 6 eurai * 6 val. * 2 tarifas = 72 eurai
Apmokėjimas už darbą švenčių dienomis = 6 eurai * 8 val. * 2 tarifas = 96 eurai.

4. Skaičiuojant nuokrypius galima konfigūruoti ar tam tikrus priedus traukti į nuokrypių priskaitymų skaičiavimus ar ne. Tą reguliuoja Priskaitymų atskaitymų grupė PTNNDNPDLBNNDN Priedai taikomi nukrypimams nuo darbo normos(pagal darbo laiką su nukrypimais nuo darbo normų).
3.1. Jeigu priedas nepridėtas į grupę - skaičiuojant nuokrypius jis nevertinamas, ir nuokrypių priskaitymai paskaičiuojami tik nuo valandinio atlygio. DU paskaičiavimas atrodys taip:

3.2. Jeigu priedas pridėtas į grupę - tuomet priedo priskaitymas traukiamas į nuokrypių skaičiavimą. DU paskaičiavimas atrodys taip:
(informacija ruošiama)