Automatinis ataskaitų teikimas SODRAI

Automatinis ataskaitų teikimas SODRAI. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip reikia susikonfigūruoti BSS Personalas ir atlyginimai, kad galėtumėte teikti ataskaitas SODRAI be papildomo prisijungimo prie Sodros ir kaip toliau keičiasi pateikto dokumento statusai atitinkamai nuo SODRA sistemoje nurodyto ataskaitos statuso.

1. Konfigūracija. Jei norite teikti ataskaitas SODRAI be papildomo prisijungimo prie Sodros, pirmiausia būtinai turite atlikti žemiau aprašytus veiksmus, kitaip ataskaitų teikti nepavyks. Svarbiausia yra suvesti prisijungimui reikalingus duomenis BSS Personalas ir atlyginimai nustatymuose. Prisijungimo duomenis rasite savo paskyroje SODRA puslapyje. Svarbu paminėti, jei administruojate kelias įmones - visose suveskite tą patį SODRA prisijungimo vardą ir slaptažodį t.y. SODRA paskyroje nereikia pergeneruoti slaptažodžio kiekvienai įmonei atskirai.
1.1. Raskite prisijungimo duomenis savo atstovaujamos įmonės SODRA paskyroje ir įklijuokite juos BSS Personalas ir atlyginimai programos nustatymus.
1.1.1. Prisijunkite prie atstovaujamos įmonės SODRA paskyroje įprastai ir eikite į nustatymus.

1.1.2. Pasirinkite skiltį Mano nustatymai

1.1.3. Toliau dalyje Tinklinė sąsaja įsitikinkite, kad pasirinkime Ar norite naudotis tinkline sąsaja pažymėta Taip. Sugeneruokite slaptažodį paspaudę [Generuoti slaptažodį]. BŪTINAI Išsaugokite sugeneruotą slaptažodį. Neišeikite iš SODRA paskyros.

1.2. Atverkite BSS Personalas ir atlyginimai ir eikite Administravimas -> Programos nustatymai bei raskite nustatymus:
* Sodra EDAS: naudotojo vardas - įkopijuokite čia reikšmę iš SODRA paskyros lauko Naudotojo vardas.
* Sodra EDAS: slaptažodis - paspauskite nustatymo reikšmėje esantį simbolį ir įkopijuokite iš SODRA paskyros sugeneruotą slaptažodį.

Išsaugokite suvestus nustatymus.
1.3. Patikrinkite ar BSS Personalas ir atlyginimai prisijungimo duomenys iš SODRA suvesti teisingai.
1.3.1. Eikite Masiniai procesai -> Masiniai procesai ir radę procesą Sodra EDAS tikrinimas pažymėkite jį bei paspauskite [Pradėti masinį procesą].

1.3.2. Pereikite į skiltį Masinių procesų vykdymas ir raskite masinį procesą Sodra EDAS tikrinimas bei atvėrę jo detales turėtumėte matyti, kad prisijungimas sėkmingas

1.3.3. Jei prisijungimas nesėkmingas - iš naujo programos nustatymuose pasitikrinkite suvestus prisijungimo duomenis. Tikriausiai jie neteisingi.
1.4. SODRA tam tikrų ataskaitų tikrinimui naudoja ne tik įmonės kodą, bet ir teikiančios įmonės pavadinimą, todėl teikiamoje ataskaitoje įmonės pavadinimas turi identiškai sutapti su registruotu įmonės pavadinimu (kabutės, tarpeliai ir panašiai), dėl to papildomai atverkite Įmonės partnerio kortelę iš Partnerių paieškos ir skiltyje Alternatyvūs pavadinimai pridėkite naują eilutę, kurioje pasirinkite iš sąrašo reikšmę Įmonės pavadinimas SODRAi ir nurodykite tikslų įmonės pavadinimą, koks jis nurodytas įmonės registracijos duomenyse bei išsaugokite informaciją.

1.5. Įsitikinkite, kad esate nurodę Sodra draudėjo kodą (jei teikėte SODRA ataskaitas anksčiau ne automatiniu būdu, jį jau buvote nurodę). Sodra draudėjo kodas nurodomas Administravimas -> Portfeliai. Atverkite Portfelio informaciją ir pereikite į skiltį Administruojami organizaciniai vienetai. Atverkite reikiamą vienetą ir nurodykite SODRA draudėjo kodą taip kaip parodyta paveiksle žemiau.

2. SODRA ataskaitų teikimas. Sodra ataskaitų teikimas vykdomas tame pačiame lange kaip ir generavimas.
2.1. Eikite Ataskaitos -> Ataskaitos ir raskite reikiamą SODRA ataskaitą.
2.2. Užpildykite reikiamus ataskaitos filtrus ir sugeneruokite ataskaitą įprastai, kad pasitikrintumėte ataskaitos duomenų teisingumą.
2.3. Susitikrinę duomenis uždarykite ataskaitą ir tame pačiame ataskaitos generavimo lange pasirinkite [Sugeneruoti ir pateikti Sodrai].

2.4. Paspaudus šį pasirinkimą papildomai būsite paklausiami ar tikrai norite sugeneruoti ataskaitą ir pateikti Sodrai - rinkitės Taip, po šio pasirinkimo Jums bus atvertas standartinis SODRA ataskaitos pateikimo langas, kurį matote kai įkeliate ataskaitą į SODRA. Tuo tarpu SODRA paskyroje automatiškai ši sugeneruota atskaita įkris į Ruošinius.
2.5. Atvertame lange įprastai rinkitės Tikrinti, Pasirašyti, Pateikti (analogiški veiksmai, kuriuos darote prisijungę į SODRA). Būtina atlikti visus veiksmus, nes jų neatlikus šiame lange - reiks jungtis prie SODRA paskyros ir atlikti juos ten.
2.6. Ataskaita pateikta.

3. Pateiktų SODRA ataskaitų statuso sekimas BSS Personalas ir atlyginimai.
3.1. Kai tik paspausite mygtuką, aprašytą 2.4. punkte, bus sugeneruojamas ir išsaugomas Sodra ataskaitos dokumentas, kurį rasite ataskaitos filtrų lange skiltyje Dokumentai

Arba įprastai Dokumentai -> Dokumentai atitinkamos ataskaitos kataloge
3.2. Pagal dokumento statusą matysite, koks dokumento statusas SODRA sistemoje. Dokumento statuso ir SODRA sistemos statuso atitikmenys (BSS Personalas ir atlyginimai statusas -> SODRA statusas):
* Nukreiptas pasirašymui -> Ruošinys. Dokumentas sugeneruotas, bet nepasirašytas. Tokį dokumentą rasite SODRA ruošiniuose. Jei dokumentuose yra dokumentų su tokiu statusu - juos pateikti galite prisijungę į SODRA sistemą iš ruošinių.
* Pasirašytas -> Nepateiktas. Šis statusas bus matomas tada, jei teikimo metu nepaspaudėte Pateikti, o tik pasirašėte dokumentą, bet jo nepateikėte. Toliau ataskaitą galėsite pateikti tik iš SODRA paskyros.
* Nukreiptas tvirtinimui -> Vykdomas/Apdorojamas. SODROJE vyksta duomenų tikrinimas.
* Veiksmai atlikti -> Įvykdytas/Priimtas. Sėkmingai pateikėte ataskaitą sodrai be klaidų.
* Nukreiptas informavimui -> Atmesta dėl klaidų. Ataskaitos sėkmingai pateikti nepavyko. Prisijungę prie SODRA paskyros matysite kodėl ataskaita buvo atmesta.
3.3. Dokumento statusas tikrinamas ir keičiamas automatiškai, patikrinus ataskaitos statusą SODRA paskyroje. Po pateikimo praėjus 1 minutei patikrinamas pirminis SODRA atsakymas (tokio laiko dažniausiai pakanka jei ataskaita iš karto atmetama dėl klaidų arba priimam netikrinant duomenų detaliau). Toliau tikrinimas vyksta nustatyme Sodra EDAS: dokumentų statusų tikrinimo atidėjimo laikas (valandomis) ( Min=4; Max=24 ) nurodytu periodiškumu (pagal nutylėjimą kas 4 valandas).
3.4. Kai jau SODRA ataskaitą priima ir dokumento statusas tampa Veiksmai atlikti - pagal teiktą ataskaitą automatiškai atliekami šie veiksmai:
* NP-SD personalo operacijoje pažymima, kad NP-SD ataskaita pateikta bei nurodoma pateikimo data;
* Darbo sutartyje pažymima 1 SD išsiųsta arba 2 SD išsiųsta.