Atributų aprašymo atvaizdavimas pildant dokumentus DVSe

Atributų aprašymo atvaizdavimas pildant dokumentus DVSe. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susitvarkyti atributus, kad jų aprašymas būtų rodomas DVSe pildant įvairius dokumentus. Tai itin pravers Jums tada, kai pildomame dokumente yra poreikis užpildyti reikšmes, kur pildančiam gali būti ne visai aišku kokią informaciją lauke reikia pateikti. Pavyzdžiui: pildant komandiruotės įsakymą papildomai paprašote nurodyti kitus poreikius, kurie gali atsirasti komandiruotės metu. Kad darbuotojas būtų orientuotas nurodyti kuo tikslesnę informaciją, atributo aiškinamojoje informacijoje galite nurodyti jog tai gali būti kaip pavyzdžiui papildomai reikalinga auto nuomos paslauga, konkretus viešbutis ir panašiai. Detaliau apie funkciją skaitykite žemiau.

1. Dokumento pildomo lauko aprašymo informacija nurodoma atributo aprašyme t.y. jei norite paaiškinti pildomą lauką - nurodykite konkretaus atributo, kuris pildomas dokumente, aprašymą. Aprašymas pildymo lange rodomas visada, jei jis yra (to nereguliuoja joks programos nustatymas) išskyrus atvejus, kai Atributo pavadinimas lygus atributo aprašymui.

2. Kai kuriate naują atributą, kurį vėliau pridėsite į norimą dokumento šabloną, nurodykite pageidaujamą dokumento atributo aprašymą ir jis bus atvaizduojamas dokumento pildymo metu. Toliau atributas kuriamas įprastai pažymint reikiamas varneles, nurodant atributo tipą ir pan. Atributas išsaugomas ir pridedamas į pageidaujamą šabloną įprastai.

Pildant dokumentą su tokiu atributu, pildymo lange bus matoma i raidelė, kurią paspaudus matysis atributo aiškinamoji informacija.

3. Jei norite pakoreguoti jau sukurto atributo aprašymą - atributų medyje ERP pažymėkite reikiamą atributą ir paspauskite ikonėlę kaip kad parodyta paveiksle žemiau. Jums bus atvertas atributo aprašymo vertimo langas. Čia įrašykite norimą atributo aprašymą ir išsaugokite pakeitimus. Matysite, kaip ERP pasikeitė aprašymo vertimas.

Atitinkamai tokio atributo pokyčius matysite ir pildant dokumentus (nieko papildomai daryti nereikia).

4. SVARBU: jei nenorite, jog būtų rodymas atributo aprašymas - į jo vertimą įrašykite atributo pavadinimą, analogiškai kaip parodyta 3 punkte. Priešingu atveju atributo aprašymo vertimo su tuščia reikšme išsaugoti nepavyks, nes negali būti sistemos objekto be jokio vertimo.