fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 lapkričio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. NAUJIENA! Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti visiškai naują funkcionalumą - galimybę išsiųsti visiems ar pasirinktiems darbuotojams kvietimą atnaujinti jų duomenis! o tie duomenys gali būti bet kokie, pavyzdžiui įdarbinant siuntėte darbuotojui užpildyti anketą ir kokių nors duomenų darbuotojas neužpildė arba pamiršote jų paprašyti. O gal būt norite analizuoti jau dirbančių darbuotojų išsilavinimo informaciją BI analitinėje ataskaitoje, bet neturite šios informacijos suvedę darbuotojo kortelėje? tuomet pakvieskite darbuotojus ją atnaujinti. Arba sugalvojote visiems įmonės darbuotojams Kalėdų proga padovanoti marškinėlius, bet neturite informacijos apie darbuotojų marškinėlių dydžius? išsiųskite kvietimą pateikti šią informaciją. Gal darbuotojai nepridėjo nuotraukos darbindamiesi? pakvieskite pridėti. Funkcionalumą galima naudoti labai lanksčiai, detaliau apie jo galimybes rasite mūsų instrukcijose čia.

2. Pamažu ruošiamės artėjantiems darbo užmokesčio skaičiavimo pokyčiams nuo 2024 metų sausio 1 d. Su šiais atnaujinimais jau rasite atnaujintus minimalios mėnesinės algos ir minimalaus valandinio įkainio dydžius, kurie pradės galioti nuo 2024 sausio 1 d.

3. Džiaugiamės, kad kuo daugiau padalinių vadovų sėkmingai administruoja savo padalinių darbuotojų dirbtą laiką Tabelių portale. Po šių atnaujinimų čia jie galėsite suvesti ne tik dirbtą laiką, bet ir skirti priedus ir išskaitas! be to, pagal suvestą informaciją automatiškai bus sukurti priedų/išskaitų įsakymai, o iš jo informacija nukeliaus į darbuotojų DU žiniaraščius, kur sėkmingai paskaičiuosite darbuotojo darbo užmokestį. Detalų funkcionalumo aprašymą rasite čia.

4. Dar viena naujiena Tabelių portale, generuojantiems Tabelio spausdinį. Dabar generuojant tabelių spausdinį matysite generavimo progresą atskirame lange. Tai patogu, jei spausdinys generuojamas dideliam kiekiui darbuotojų ir procesas užtrunka. Kol bus generuojama ataskaita - galėsite toliau dirbti su tabelių portalu - tiesiog Uždarykite ataskaitos generavimo suvestinę, o sugeneravus ataskaitą Jums bus pateikiamas informacinis pranešimas. Paspauskite vėl tabelių generavimo funkciją ir matysite per paskutinę parą generuotų spausdinių suvestinę. Iš ten galėsite parsisiųsti reikiamą spausdinį.

5. Tabelių ir grafikų portale matysite dar daugiau informacijos. Dabar čia bus atvaizduojamas ir Jūsų pasirinktas Darbo sutarties atributas, jei jis bus pridėtas darbuotojo darbo sutartyje. Programos nustatyme Grafikų/tabelių portale matomas darbo sutarties atributas pasirinkite norimą atributą, ir jei jis bus nurodytas darbo sutartyje - matysite jį ir portale. Pavyzdžiui: ūkio skyriaus darbuotojus administruoja keli administracijos darbuotojai. Susikurkite atributą su administratorių sąrašu, nurodykite jį programos nustatyme, pridėkite atitinkamas reikšmes darbo sutartyse ir ši informacija bus matoma minėtuose portaluose. Pagal ją lengvai filtruosite, rikiuosite duomenis.

6. Realizavome galimybę keisti Priskaitymų/atskaitymų pavadinimus. Jei esami pavadinimai Jums netinka ir norite visur juos matyti kitokius - atverkite norimą priskaitymą/atskaitymą (Personalas ir atlyginimai konfigūracija-> Priskaitymai/Atskaitymai) ir pakeiskite jo pavadinimą. Jei priskaitymas/atskaitymas jau buvo panaudotas skaičiavimuose - pavadinimo informacija bus atnaujinta ir visuose istoriniuose duomenyse.

7. Jei Jūsų įmonėje vyrauja tokia praktika, kad informacija apie tą mėnesį vykusias komandiruotes būna tiksli tik to mėnesio pabaigoje, kai jau yra pakoreguotas darbuotojų darbo laikas tabelyje, tuomet sekantys  sukurti 2 nauji nustatymai Jums. Nustatymų pagalba galėsite reguliuoti kaip turėtų keistis suvestas dirbtas laikas dienose, kai darbuotojas buvo komandiruotėje:
* Tvirtinant komandiruotės personalo operaciją išlaikyti suvestą darbo laiką tabelyje (pagal nutylėjimą išjungtas). Įjunkite šį nustatymą jei norite, kad tvirtinant komandiruotės personalo operaciją būtų išlaikomas dienose suvestas dirbtas laikas. Pavyzdžiui: darbuotojui dienoje buvo suvestas dirbtas laikas FD10 ir VD2. Tuomet patvirtinus komandiruotės personalo operaciją šis suvestas laikas nebus atstatomas į darbo laiką numatytą darbuotojo grafike.
* Leisti patvirtinti Komandiruotės personalo operaciją kai yra užrakintų žymėjimų tabelio dienoje (pagal nutylėjimą išjungtas). Šio programos nustatymo pagalba galėsite patvirtinti komandiruotės personalo operacijas net ir tada, jei laikotarpyje bus jau užrakintų tabelio žymėjimų, nepakeičiant užrakintų žymėjimų, tik pridedant komandiruotės faktą.

8. ATNAUJINOME Jūsų taip aktyviai naudojamą atostogų rezervo ataskaitą. Dabar generuojant ataskaitą už laikotarpį čia papildomai matysite šią informaciją:
* VDU rezervui laikotarpio pradžiai
* Atostogų rezervo suma laikotarpio pradžiai
* Atostogų rezervo darbdavio SODRA laikotarpio pradžiai
* VDU rezervui laikotarpio pabaigai
* Atostogų rezervo suma laikotarpio pabaigai
* Atostogų rezervo darbdavio SODRA laikotarpio pabaigai
* Atostogų rezervo pokytis
* Atostogų rezervo darbdavio SODRA pokytis
Ši informacija itin padės Jums tikrinantis ar teisingai užregistravote atostogų rezervo sumas apskaitoje.

9. Dar vienas prastovų skaičiavimo būdas Jums: nuo 4 d. už prastovas skaičiuojama 60 proc. VDU. Norite naudoti? Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje, skiltyje Kintamųjų reikšmės sukurkite naują kintamąjį PN žymėjimų trečio žingsnio tarifas ir nurodykite reikšmę 0,60 bei galiojimo datą. Na o apie visus BSS personalas ir atlyginimai palaikomus prastovų skaičiavimo būdus rasite aprašyme čia

10. FA1_10 Darbo užmokesčio DK duomenys išorinei apskaitos programai pvz. Rivilė, Hansa ir t.t ataskaita papildyta galimybe susigeneruoti specifinio formato duomenų atidavimo failą Axapta sistemai (kadangi Axapta programos versijų yra kelios, todėl failas Jums gali ir netikti, priklausomai kokią Axapta programos versiją naudojate). Taip pat atlikti kiti smulkūs pakeitimai:
* pridėta galimybė filtruose pasirinkti papildomai dar 2 detalizacijas (buvo 3, dabar yra 5). Taip galėsite dar daugiau duomenų persikelti į kitas apskaitos sistemas;
* taip pat minimaliai pakeistas Hansa apskaitos programos duomenų failas: kredite užregistruotos sumos nebebus rodomos su minuso ženklu.

12. Išplėstos ataskaitos DU5_6 Tabelis funkcijos:
* pridėtas naujas filtras Rodyti generavimo datą. Pažymėjus Ne - ataskaitoje nebus atvaizduojama generavimo data. Pagal nutylėjimą data visada rodoma.
* filtre nurodžius konkretų padalinį, sugeneruotos ataskaitos antraštėje matysite pasirinkto filtre Padalinio adresą (anksčiau visada buvo rodomas įmonės adresas).

13. Norime Jums priminti ir labai rekomenduojame naudoti jau senai Jus pasiekusį funkcionalumą: galimybe ataskaitoje DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis esančius priskaitymus susidėlioti Jūsų norimu grupavimu. Pritaikykite ataskaitą savo poreikiams, kad duomenų analizė ar tikrinimas būtų kuo lengvesnis. Jei dar to nepadarėte - labai labai kviečiame. O kaip tai padaryti rasite aprašyme čia.

BI Darbo užmokesčio naujovės

1. Darbo užmokesčio dalyje rasite visai naują ataskaitą Komandiruotės! Tikime tai taps puikiu įrankiu komandiruočių analizei, pavyzdžiui: ar apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį nėra didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio ir ar nereikia jų apmokestinti ir pan. Čia taip pat galėsite atlikti komandiruočių analizę pagal komandiruotės trukmę: konkrečioje šalyje, pagal komandiruotėse buvusių asmenų padalinį ar pareigas. Maloniai kviečiame naudotis!

2. Darbo užmokesčio ataskaitoje Faktiniai atlyginimai rasite naują pasirinkimą Rodyti be netipinių pajamų. Šio pasirinkimo pagalba galėsite eliminuoti tam tikrus priskaitymus, kurie neturėtų būti traktuojami kaip Faktinis atlyginimas (pavyzdžiui: dienpinigiai). Netipinėms pajamoms priskiriami šie priskaitymai: Automobilių nuomos apmokėjimas pagal dirbtą laiką, Automobilių nuomos apmokėjimas, Komandiruotės dienpinigiai, Daikto (auto) nuomos pajamoms natūra (kompensuojamos), Dovana natūra (apmokestinama, nekompensuojama), Dovana natūra (neapmokestinama), Dovanos suma, Dovanos suma su mokesčiais, Išmokama dovanos suma, Neapmokestinamos dovanos suma, Nekilnojamo turto nuomos apmokėjimas, Pajamos natūra(nekompensuojamos), Pajamos natūra(kompensuojamos), Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu (kompensuojamos), Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu (nekompensuojamos), Pajamos natūra (nekompensuojamos, atskira sodra). Šie priskaitymai sudėti Priskaitymų/Atskaitymų grupėje BI analitika: Netipinės pajamos Faktinių atlyginimų ataskaitoje, todėl pagal poreikį galite pasiredaguoti jų sąrašą.

3. Personalo ataskaitoje Neatvykimai pridėtas Žymėjimų ir duomenų pagal Darbuotoją sumavimas. Patogiai matysite neatvykimų sumą pagal žymėjimus, arba konkretaus darbuotojo visų neatvykimų sumą.

Dokumentų valdymas naujovės

1. NAUJIENA! jau minėjome šią naujieną prie Darbo užmokesčio naujovių, bet jei jų neskaitėte - susipažinkite čia: Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti visiškai naują funkcionalumą - galimybę išsiųsti visiems ar pasirinktiems darbuotojams kvietimą atnaujinti jų duomenis! o tie duomenys gali būti bet kokie. Gal būt norite analizuoti darbuotojų išsilavinimo informaciją BI analitinėje ataskaitoje, bet neturite šios informacijos suvedę darbuotojo kortelėje? tuomet pakvieskite darbuotojus ją atnaujinti. Arba sugalvojote visiems įmonės darbuotojams Kalėdoms padovanoti marškinėlius, bet neturite informacijos apie darbuotojų marškinėlių dydžius? išsiųskite kvietimą pateikti šią informaciją. Gal darbuotojai nepridėjo nuotraukos darbindamiesi? pakvieskite pridėti. Funkcionalumą galima naudoti labai lanksčiau, detaliau apie jo galimybes rasite mūsų instrukcijose čia.

2. Po šių atnaujinimų jau galėsite nurodyti kvalifikuoto parašo paskirtį ne tik pasirašant ADOC dokumentą, bet ir siunčiant dokumentą pasirašymui tiek viduje, tiek siunčiant į išorę. Jei esate įsijungę programos nustatymą Ar leisti nurodyti parašo paskirtį pasirašant ADOC?, dokumento siuntimo lange matysite papildomą parašo paskirties pasirinkimą (pagal nutylėjimą paskirtis visada bus Pasirašymas). Taip pat sukurta operacijos teisė Leisti keisti ADOC parašo paskirtį, kuri leis keisti pasirašymo paskirtį pačio pasirašymo metu į kitą, nei buvo nurodyta siuntimo metu. Pagal nutylėjimą operacijos teisė pridėta Administratoriaus ir DVS administratoriaus rolėms.

3. Nuo šiol galėsite susidėlioti, kad priminimai apie darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą būtų siunčiami ne tik programos nustatymuose nurodytais el. paštais, bet ir darbuotojo padalinio vadovui ar pačiam darbuotojui. Ar gi ne puiku, jei apie artėjančio dokumento galiojimo pabaigą nereiks informuoti darbuotojų asmeniškai, priminimus gaus ir jie. Kaip sukonfigūruoti šį naują funkcionalumą, aprašymą rasite čia.

4. Sukurtas naujas programos nustatymas Leisti prašytojams pavaduoti save. Šis nustatymas leis Jums reguliuoti ar gali dokumentą pildantis darbuotojas nusirodyti save kaip pavaduojantį, jei dokumente reikia nurodyti pavaduojantį asmenį. Kartais darbuotojai piktnaudžiauja ir pavaduojančiu asmeniu nusirodo patys save, ko pasekoje, visos siunčiamos veiklos keliauja atostogaujančiam ir niekas jų nevykdo. Jei norite neleisti darbuotojams nusirodyti pavaduojančiu patį save - Administravimas -> Programos nustatymai nuimkite varnelę nuo minėto nustatymo (pagal nutylėjimą nustatymas įjungtas).

5. Atsižvelgdami į Jūsų pastabas papildėme funkcionalumo Pabaigus vienam asmeniui, užbaigti kitų veiklas logiką. Dabar vienam iš veiklą gavusių asmenų užbaigus veiklą ir automatiškai jas užbaigus kitiems gavėjams, kitų gavėjų veiklų statusas bus ne Atšaukta, o Užbaigta. Išskleidus veiklų informaciją matysite kas ir kada veiklą užbaigė iš tikrųjų.

6. Naudojantiems praėjimo kontrolės integraciją su BSS IT ir tikrinantiems atėjusių darbuotojų blaivumą sukurti nauji informaciniai laukai, kurių informacija galės būti pateikiama Neblaivumo akto dokumente. Dabar neblaivumo akto dokumente galėsite matyti ir:
* Alkotesterio identifikavimo informaciją
* Metrologinės patikros data
* Metrologinės patikros galiojimo data
Susikurkite reikiamus atributus šiai informacijai, susiekite juos su atitinkamais programos nustatymais, pridėkite į dokumento šabloną, susiekite turinio laukus ir naujai sugeneruotuose dokumentuose matysite šią informaciją.

Buhalterija naujovės

BI Buhalterija naujovės

1. Pelnas (nuostolis) ataskaitos srities Pajamos ir sąnaudos lapas Detalizacija papildytas galimybe analizuoti duomenis pagal 6 Detalizacijas.

2. Sutartinių pajamų ataskaitos srityje Pajamos pagal (pasirinkta detalizacija), vietoje buvusios sutarties informacijos dabar matysite kliento informaciją. Taip bus labai patogu analizuoti duomenis pavyzdžiui:  pagal Pajamų produktą, matant iš kokio kliento tos pajamos.

Nekilnojamas turtas naujovės

BI nekilnojamas turtas naujovės

1. Nekilnojamo turto ataskaita Patalpų užimtumas, sritis Patalpų užimtumas papildyta ir rezervuotų plotų sutarčių informacija. Dabar šioje srityje matysite ir rezervuotas patalpas bei informaciją apie jų sutarties numerį, sutarties pavadinimą, patalpos tipą, nuomininką, Datą nuo.

Kitos naujienos

Daugiau