fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 kovo mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Jau praeitoje versijoje pristatėme Jums labai patogų funkcionalumą, kurio pagalbą galite susivesti priedus ar išskaitas darbuotojams Personalo įsakymo pagalba (jei dar nenaudojate funkcionalumo - susipažinkite su juo čia). Su šiais atnaujinimais papildėme esamą funkcionalumą galimybe automatiškai išsiųsti skiriamų priedų dokumentą procesams vos patvirtinus personalo įsakymą. Tiesiog suvedate priedų informaciją įsakyme, patvirtinate ir Jums sugeneruojamas dokumentas, kuris iškeliauja šablone nustatytiems procesams, pavyzdžiui: direktoriui tvirtinimui ir automatinei dokumento registracijai. Keli mygtukų paspaudimai ir priedai ne tik paskiriami darbuotojams, bet ir sugeneruojamas priedų skyrimo įsakymas. Plačiau apie funkcionalumą skaitykite atnaujintoje instrukcijoje, kuri nurodyta naujienos pradžioje.

2. Nauja funkcija planuojantiems etatus! Pareigybės informacijoje rasite naują skiltį Etatų planas. Čia galite detaliai susiplanuoti pareigybių poreikį pagal padalinius ir BI analitinėje Personalo ataskaitoje Etatų valdymas sekti jų užimtumą pagal suvestas darbo sutartis. Taip visada užtikrinsite efektyvų žmogiškųjų resursų valdymą įmonėje!
Kaip veikia funkcionalumas detalų aprašymą rasite čia.

3. Sekanti naujiena tiems klientams, kurių įmonėje gausu darbuotojų turinčių Vykdomus raštus ar kitus periodinius mokėjimus, profsąjungos mokesčius. Anksčiau atleidžiant darbuotoją buvo būtina rasti visus ir sustabdyti jo turimus Vykdomus raštus, profsąjungos mokesčius ir pan., kad vėliau priėmus darbuotoją į darbą iš naujo, nebūtų skaičiuojami anksčiau suvesti periodiniai mokėjimai. Dabar automatizavome šį procesą ir nutraukiant darbuotojo darbo sutartį (jei nėra kitų galiojančių jo sutarčių), automatiškai bus uždedama Periodinio mokėjimo Sustabdymo data, ko pasekoje bus užtikrinama, kad priėmus darbuotoją po kurio laiko, periodiniai mokėjimai nebus skaičiuojami, juos reiks susivesti naujai, pasinaudojus Išsaugoti kaip funkcija ir suvedant naują, aktualią periodinio mokėjimo informaciją. SVARBU: jei darbuotoją priimsite tą patį mėnesį - būtinai pilnai atsiskaitykite su periodinio mokėjimo gavėju iš karto po darbuotojo atleidimo (apmokėkite iš DU mokėtinų sumų), priešingu atveju skaičiuojant naujai priimto darbuotojo darbo užmokestį periodinis mokėjimas bus perskaičiuojamas pagal abiejų sutarčių informaciją.
Jei įmonėje jau yra atleistų darbuotojų, kurių Periodiniai mokėjimai nėra sustabdyti, Sustabdymo data bus uždėta automatiškai (lygi sutarties nutrukimo datai) šių atnaujinimų metu.

4. Taip pat jau praeitą mėnesį pristatėme Jums galimybę automatiškai trumpinti atostogų personalo operacijas ligos atveju. Su šiais atnaujinimais Jus pasiekia dar viena naujiena - atostogų personalo operacija ne tik bus sutrumpinama, bet automatiškai sugeneruojamas ir užregistruojamas atostogų trumpinimo dokumentas. Taip rezultate turėsite tvarkingai atliktą atostogų personalo operacijos sutrumpinimo procesą: atšaukta ir naujomis datomis užregistruota atostogų personalo operacija dėl ligos, patvirtinta ligos personalo operacija, sugeneruotas ir užregistruotas atostogų trumpinimo įsakymas - ir visa tai vos 1 mygtuko paspaudimu! norite naudotis funkcionalumu? detalų aprašymą rasite čia.
5. Papildėme DU žiniaraščių detalizavimo logiką, kai įjungtas nustatymas DU žiniaraščio eilučių detalizacijų sujungimo būdas - Papildant detalizacijas. Dabar bus apjungiamos detalės esančios ne tik Laiko kortelėje ir darbo sutarties Kaštų centrų informacijoje, bet ir priskaitymo kaštų centre esanti informacija. Pavyzdžiui: Darbo sutarties kaštų centre nurodytas detalizacijų šablonas su Detale Projektas Kaunas, o Priskaityme Etatinis atlyginimas pridėtas Kaštų centras su detalizacijų šablonu, kuriame yra detalė Grupė POL. Paskaičiavus darbo užmokestį, Etatinis atlyginimas detalizacijoje turės visas nurodytas detales: tiek iš Darbo sutarties kaštų centro, tiek iš Priskaitymo Etatinis atlyginimas Kaštų centro (detalizacijos nepermuš viena kitos).
Jei detalizacijos dubliuojasi (pavyzdžiui tiek sutarties kaštų centre, tiek priskaitymo pridėti skirtingi projektai) - detalizuojant konkretus priskaitymas detalizuojamas pagal jame nurodytą projektą, o kiti priskaitymai - pagal sutartyje nurodytą projektą.
6. Įjungėme Priskaitymų/atskaitymų redagavimo istoriją! dabar jei kas nors pakeis Priskaitymo/atskaitymo Pagrindinės informacijos informaciją (pavyzdžiui: nuims varnelę Siųsti į apskaitą), tai matysite Priskaitymo/atskaitymo skiltyje Istorija. Tai labai patogu, kai įmonėje su Darbo užmokesčiu dirba daug darbuotojų, pakoregavus informaciją bus matoma, kas ir kada tai padarė.

7. Prie jau esamų grafikų importų tipų pridėjome dar vieną galimybę - Deta soft. Jei grafikus vedate šioje programoje - iš jos gautą xml lengvai suimportuosite į BSS Personalas ir atlyginimai. Kaip susikonfigūruoti BSS ERP, kad galėtumėte importuoti duomenis aprašymą rasite čia.
8. Sukurti nauji priskaitymai:
* ASDIK - Apmokestinama sveikatos draudimo įmoka (kompensuojama). Šis priskaitymas gali būti naudojamas tada, kai darbdavys savo sąskaita kompensuoja darbuotojo mokesčius. Nuo priskaitymo pasiskaičiuoja kompensuojamas GPM, kompensuojamas VSD bei PSD įmokos, bei darbdavio sodra mokestis. Priskaitymas traukiamas į mėnesio GPM313, SAM deklaracijas, bei metinę deklaraciją GPM312 A klasės išmokos kodu 01, su požymiu N – natūra. Taip pat šis priskaitymas netraukiamas į NPD skaičiavimą.
* IKK - Išlaidų kompensavimas (mokesčiai kompensuojami). Nuo šio priskaitymo skaičiuojami visi standartiniai mokesčiai. Priskaitymas traukiamas į SODRA bei GPM ataskaitas kaip kad standartinis DU. Priskaitymas netraukiamas į VDU skaičiavimą. Priskaitymui sukuriamas atskiras išmokėjimas žiniaraštyje.
9. Dabar importuojant SODRA pensijų kaupimo informaciją duomenys bus suimportuojami ir tada, jei Jūsų administruojamos įmonės informacijoje bus nurodytas tik SODRA draudėjo kodas. Tai aktualu tada, kai įmonė registruota ne Lietuvoje (įmonės kodas ne lietuviškas), bet įmonė turi priskirtą SODRA draudėjo kodą.
10. DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas atsirado galimybė filtruoti atlyginimo lapelius pagal Žiniaraščio grupes. Taip lengvai galėsite sugeneruoti atlyginimo lapelius pagal Žiniaraščio grupes.

11.Dirbantiems su naudotojais - minimalūs pakeitimai: patikslinome informacinį pranešimą, kai naudotojų paieškoje bandomas atidaryti naudotojo įrašas, kuris nepriskirtas duomenų bazei, kurioje esate.

Grafikų portalas

1. Grafikų portale prie dienoje galimų atvaizduoti reikšmių pridėta galimybė pasirinkti Pertrauką. Pasirinkus Pertrauka dienoje matysite ir pertraukos trukmę. Jei dienoje pertraukos kelios - bus rodoma anksčiausia nuo darbo laiko pradžios.

Projektų laiko portalas

1. Jūsų patogumui, projektų laiko vedimo portale, dabar galėsite perkelti į kitą projektą daugiau nei 1 darbuotoją! Taip sutaupysite laiko, nes nereiks perkeldinėti kiekvieno darbuotojo atskirai. Tiesiog išfiltruokite konkretaus projekto darbuotojus ir pažymėję juos perkelkite į reikiamą.

Darbo priemonių portalas

1. Anksčiau Darbo priemonėms atributus nusirodyti galėdavote tik prie tam tikros produktų grupės. Dabar atributai gali būti nurodyti ir prie konkrečios darbo priemonės. Taip bus daug paprasčiau kurti darbo priemones su unikaliomis savybėmis (atributais), kurie neaktualūs kitoms tos grupės darbo priemonėms. Detalų aprašymą kaip susikurti darbo priemonės savybes pridedant atributus prie konkretaus produkto aprašymą rasite patikslintoje instrukcijoje čia 3.6. ir 4.2. punktais.
2. Darbo priemonių portale dabar galėsite matyti ir asmenį, atsakingą už darbo priemonę. Atsakingas asmuo priskiriamas Darbo priemonės produktui per ERP. Kaip priskirti atsakingą asmenį darbo priemonei, kad jis vėliau būtų matomas Darbo priemonių portale, aprašymą rasite čia.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Personalo ir Darbo užmokesčio ataskaitas papildėme galimybe matyti padalinių medį. Visose lentelėse kur yra atvaizduojama informacija pagal padalinį - išskleiskite rodyklę ir matysite visą padalinių medį bei galėsite pasirinkti reikiamą.

Taip pat dabar analizei galite rinktis ir duomenų atvaizdavimą pagal Tėvinius padalinius. Tai padarysite padalinių duomenų lentelėse pasirinkę rodyklių simbolius, parodytus paveiksle.

2. Personalo ataskaitoje Atostogų planas/faktas dabar matysite tik tų darbuotojų informaciją, kurių padalinio vadovas esate (taikoma analogiška padalinio įrašų sauga kaip kad ir kitose Darbo užmokesčio ar Personalo ataskaitose). Taip pat realizavome galimybę šioje ataskaitoje analizuoti duomenis Dienų, savaičių ar mėnesių detalumu.

3. Darbo užmokesčio Dirbtas laikas bei Personalo Darbo laikas ataskaitose patikslintas suminių viršvalandžių ir prastovų reikšmių atvaizdavimas. Dabar tiek suminiai viršvalandžiai, tiek suminės prastovos bus rodomi atskirai.

4. Tiek Darbo užmokesčio, tiek Personalo bei Buhalterijos ataskaitose pridėta galimybė peržiūrėti senesnius nei 3 metų duomenis. Anksčiausi galimi metai - pirmojo dokumento toje srityje data.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Naujiena vedantiems ir detalizuojantiems Pirkimo sąskaitas DVS'e! realizavome galimybę priskirti Partneriams konkrečius detalizacijų šablonus, kurių pagalba nurodžius Šalies informaciją Gautoje sąskaitoje ir paspaudus detalizavimo mygtuką visa sąskaitos suma bus detalizuojama pagal partneriui priskirtą detalizacijų šabloną! kaip paprasta - susikuriate detalizacijų šabloną kas mėnesį pasikartojančių sąnaudų registravimui, priskiriate jį partneriui, Gautoje sąskaitoje nurodote kitą šalį ir sąskaita detalizuojama automatiškai! Detalų aprašymą apie funkcionalumą rasite čia.
Taip dabar jeigu partnerio kortelėje nurodysite reikšmę Sąskaitų atidėjimas dienomis reikšmę, pildant sąskaitą DVS'e, Apmokėti iki data bus parenkama automatiškai pagal taisyklę Sąskaitos data + Sąskaitos atidėjimas dienomis reikšmė. Taip nereiks papildomai nurodyti Apmokėjimo iki datos.

2. Anksčiau sugeneravus ADOC dokumentą būdavo labai svarbi sekančių veiksmų atlikimo data, tam kad į ADOC metaduomenis būtų įrašoma Registracijos numerio informacija. Dabar seka nebebus svarbi. Registracijos numeris metaduomenyse bus įrašomas visada: nesvarbu ar pirma registruosite ADOC dokumentą ir vėliau jį pasirašysite, ar pirma pasirašysite ir vėliau registruosite.
3. Naujiena klientams, nenaudojantiems BSS Personalas ir atlyginimai, bet norintiems matyti atostogų prašymo trukmę dokumento spausdinyje ir dokumento informacijos skydelyje. Sukūrėme naują atributą, kuris išskaičius atostogų trukmę pagal valstybinį darbo grafiką įvertinant savaitgalius bei šventines dienas! kai susikonfigūruoti, kad atributas būtų matomas prie dokumento ir atostogų dokumento spausdinyje aprašymą rasite čia.
4. Sulaukiame vis daugiau klausimų ar yra galimybė sinchronizuoti BSS DVS Personalo planą ir Google kalendorių. Tokią galimybę palaikome ir dalinamės su Jumis instrukcija kaip atlikti reikiamą konfigūraciją. Aprašymą rasite čia.

Buhalterija naujovės

1. Mokėjimai -> Skolų dengimas atnaujinome galimybę padengti daugiau nei 1 partnerio skolą logiką. Anksčiau paspaudus mygtuką būdavo padengiamos visų partnerių skolos, todėl netyčia paspaudus - iškildavo grėsmė sugadinti duomenis. Dabar mygtuką pervadinome į [Padengti pažymėtus] bei pakeitėme jo veikimą: mygtukas aktyvuosis pažymėjus bent vieną partnerį ir visada bus dengiamos tik pažymėtų partnerių skolos.

Tokiam kelių partnerių dengimui bus sukurtas masinis procesas, kurio rezultatus galėsite pasitikrinti Masinių procesų vykdymo sąraše atvėrę atitinkamą masinį procesą ir perėję į Detalių skiltį

2. Realizavome galimybę importuoti Produktus į pervežimo operaciją. Aprašymą kaip tai atlikti ir pavyzdinį importo failą rasite čia.
3. Dabar partnerio kortelėje, skiltyje Verslo informacija, galėsite nurodyti Kliento gavėjo I.S. kodą. Čia nurodytas kodas automatiškai atkeliaus į mokėjimo nurodymo informaciją, o suimportavus mokėjimus į ERP - atkeliaus ir į mokėjimo informaciją. Nebereiks kas kartą kuriant mokėjimų nurodymus įrašyti šio kodo ranka.

4. Dabar pinigų gavime ar išmokėjime nusirodžius paskirtį Depozitas bus galima pridėti tiek Pirkimo, tiek Pardavimo sutarties informaciją.
* Jei atliekamas pinigų gavimas su paskirtimi Depozitas ir nurodoma pardavimo sutartis - Depozito reikšmė sutartyje didės.
* Jei atliekamas pinigų išmokėjimas su paskirtimi Depozitas ir nurodoma pardavimo sutartis - Depozito reikšmė sutartyje mažės.
Anksčiau atliekant pinigų išmokėjimą nebuvo galima nurodyti pardavimo sutarties, ko pasekoje nemažėdavo sumokėta Depozito suma pardavimo sutartyje.
5. Dabar jei partnerio Pagrindinio adreso informacijoje pakeisite Šalį - automatiškai bus atnaujinta Šalies informacija ir istoriniuose duomenyse. Tai labai aktualu generuojant i.saf, kur atvaizduojama šalies informacija: jei per klaidą buvote nurodę ne tą partnerio šalį, reikėdavo stornuoti suvestas sąskaitas ir jas perdaryti su atnaujinta partnerio informacija. Dabar to daryti nebereikės.
6. Sukurtas naujas nustatymas, Sąskaitos: įjungti automatinį PVM korekcijos skaičiavimą, kurio pagalba galėsite patys nusirodyti, ar norite naudoti automatinį PVM korekcijos perskaičiavimą sąskaitose ar ne. Pagal nutylėjimą nustatymas įjungtas (nes iki šiol PVM korekcija būdavo paskaičiuojama visad)a. Išjunkite nustatymą jei šio automatinio proceso nenorite naudoti.
7. Atskaitingų už skolas asmenų importe dabar bus galima suimportuoti ir tuos atskaitingus, kurie pas Jus nedirba (jų statusas Kandidatas). Tai naudinga tada, kai įmonių grupėje 1 darbuotojas yra atsakingas už visų įmonių skolas, bet darbo santykius turi konkrečioje įmonėje.
8. Sukurtos 2 naujos operacijų teisės, kurių dėka galėsite uždrausti tam tikriems naudotojams uždaryti arba atidaryti apskaitos periodus. Jei norite, kad tam tikri naudotojai negalėtų to padaryti - nuimkite jų rolėms varneles operacijos teisėms:
* Leisti atidaryti apskaitos periodą
* Leisti uždaryti apskaitos periodą

BI analitinės Buhalterijos ataskaitos

1. Atsižvelgdami į Jūsų pasiūlymus, realizavome galimybę ir Buhalterijos ataskaitose duomenis matyti pagal Padalinius. Tam tikslui sukurta papildoma operacijos teisės Leisti peržiūrėti Buhalterijos ataskaitas (visų padalinių). Pagal nutylėjimą operacijos teisė pridėta rolei BI Buhalterija (mato visų padalinių duomenis) (anksčiau rolė vadinosi BI Buhalterija). Taip pat sukurta nauja rolė BI Buhalterija (padalinio vadovams), kurioje sudėtos operacijos teisės leidžiančios matyti tik padalinio, kurio vadovas yra, duomenis.
Ataskaitos, kuriose duomenys rodomi pagal padalinius:
* Pelnas(nuostolis)
* Pardavimai
* Pirkimai
* Prekių pardavimo pelningumas
LABAI SVARBU: duomenys pagal padalinius minėtose ataskaitose rodomos tik tada, jei apskaitos įrašuose yra nurodyta atitinkamo padalinio detalė.

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Sutarčių vykdymo informacija papildėme duomenimis iš Buhalterinių pažymų. Jei įsikėlėte Partnerio skolą su sutarties detalizacija per buhalterines pažymas - įkeltą likutį matysite ir sutarčių vykdymo informacijoje. Taip tiksliau matysite visą sutarties vykdymo informaciją viename lange.

Apyvartų portalas naujovės

1. Papildėme Apyvartų portale matomų dokumentų atvaizdavimo logiką. Anksčiau dokumentai būdavo rodomi pagal dokumento saugoje esančias taisykles. Tokiu atveju kyla rizika, kad netyčia priskyrus apyvartų vedėjų grupę kokiai nors naudotojų grupei - jie gali pradėti matyti visai nesusijusius ir slaptus duomenis. Norint apsaugoti savo klientus nuo tokių grėsmių, sukūrėme programos nustatymą Apyvartos portale rodomi katalogai, kur turite nurodyti konkretų katalogą, kurio duomenys bus rodomi apyvartų vedėjams pagal konkrečių dokumentų saugą. Kitaip tariant, dokumentai matymui bus filtruojami ne tik pagal dokumento saugą (kaip kad anksčiau), bet papildomai bus tikrinama ar dokumentas yra kataloge, kuris nurodytas nustatyme.
SVARBU: po atnaujinimų Apyvartų vedėjai nematys jokių dokumentų, kol nustatyme nenurodysite konkretaus katalogo!

Kitos naujienos

Daugiau