Pirkimo sąskaitų detalizavimas pagal partneriui priskirtą šabloną

Pirkimo sąskaitų detalizavimas pagal partneriui priskirtą šabloną. Šį funkcija palengvins Jums sąskaitų detalizavimo darbą per DVS (kaip susikonfigūruoti, kad galėtumėte vesti pirkimo sąskaitas per DVS aprašymą rasite čia). Taip lengvai detalizuosite periodines, kas mėnesį, gaunamas sąskaitas pagal nustatytas detales ir priskirtas konkrečiam partneriui. Pavyzdžiui: kas mėnesį gaunate sąskaitą už internetą ir priskiriate ją administracijos padaliniui ir projektui A. Arba perkate kanceliarines prekes ir už jas visada atsakingas konkretus darbuotojas ir pan. Nebereiks priskirdinėti tų pačių detalių kas mėnesį. Užteks nurodžius partnerį paspausti detalizavimo mygtuką ir sąskaita bus išdetalizuota pagal partnerio detalizacijų rinkinį.

1. Konfigūracija. Konfigūracija reikalinga suvedant ir detalizuojant sąskaitą pirmą kartą. Tada išsaugoma detalizavimo informacija, kuri priskiriama konkrečiam partneriui ir kitą mėnesį detalizuoti papildomai nebereikės.
1.1. DVS'e kurkite Gautos sąskaitos dokumentą įprastai. Atvėrę dokumento profilį, pereikite į Sąskaitos paskirstymo langą ir pasirinkite [Redaguoti paskirstymą].

1.2. Paskirstykite sąskaitą pagal poreikį, nurodydami reikiamas detales.

1.3. Išsaugokite sukurtą paskirstymo detalumą ir priskirkite Partneriui.
1.3.1. Tai padarysite paspaudę įrankių išskleidimo simbolį ir pasirinkę Išsaugoti naują šabloną.

1.3.2. Nurodykite šablono pavadinimą bei kodą ir pažymėkite varnelę Įtraukti partnerį į paskirstymo šablono taisyklę, spauskite [Išsaugoti].

1.3.3. Sukurtą šabloną matysite ERP Administravimas -> Detalizacijų šablonai, kur raskite naujai sukurtą. Detalizacijų šablono lange matysite kokiomis proporcijomis išsaugotos detalės bei kokiems partneriams šis šablonas priskirtas.

2. Kitą kartą vedant Gautą sąskaitą ir priskyrus partnerį, kuris turi susietą detalizacijų šabloną, sąskaitos suma bus detalizuojama pagal 1.3. punkte sukurtą detalizacijų šabloną.
2.1. Jei naudojate dokumento kūrimo vedlį:
2.1.1. Užpildę sąskaitos sumą spauskite Paskirstyti pagal partnerio šabloną (mygtukas matomas tik tada, jei partneris turi priskirtą detalizacijų šabloną).

2.1.2. Sąskaitos suma bus detalizuota pagal partneriui priskirtą detalizacijų šabloną.

2.2. Jei įkeliate dokumentą ir priskiriate jam Gautos sąskaitos šabloną:
2.2.1. Dokumento profilyje užpildykite būtinus laukus ir pereikite į sąskaitos paskirstymo sritį bei spauskite [Paskirstyti pagal partnerio šabloną].

2.2.2. Atvėrę sąskaitos paskirstymo informaciją matysite, kad sąskaita buvo išdetalizuota pagal detalizacijų šabloną, esantį prie partnerio.

2.3. Pagal poreikį galite pasiredaguoti sąskaitos paskirstymą. Jei pasikoregavote sąskaitos paskirstymą ir norite atnaujinti detalizacijas ir šablone, kad kitą kartą pritaikius šabloną detalizacijos būtų tokios, kokiomis pakoregavote, Skirstymo lange atverkite funkcijų įrankį ir pasirinkite Išsaugoti naują šabloną bei paspaudę šablono pavadinimo lange raskite šabloną, kurį norite atnaujinti. Išsaugojus duomenis šablonas bus atnaujintas.

3. SVARBU: vienas detalizacijų rinkinys gali turėti kelis priskirtus partnerius, bet negali būti kelių detalizacijų šablonų, priskirtų tam pačiam partneriui! Jei bandysite įtraukti partnerį į paskirstymo šablono taisyklę, o jis jau turės priskirtą detalizacijų šabloną - būsite apie tai informuojami šablono saugojimo metu.