Etatų plano valdymas

Etatų plano valdymas. Etatų plano valdymas padės Jums planuoti reikiamus etatus pagal padalinį, stebėti jų užimtumą BI analitinėse ataskaitose. Matysite kokių pareigybių darbuotojų kuriame padalinyje trūksta, kuriame yra per daug. Tai patogus įrankis didelėse įmonėse, norint racionaliai valdyti žmogiškuosius išteklius, planuoti darbuotojų įdarbinimo procesus ir panašiai. Etatų planas vedamas pagal padalinius t.y. nurodant kiek kokios pareigybės reikės konkrečiame padalinyje. Pavyzdžiui: Jūsų įmonė užsiima prekyba ir Parduotuvės yra suskirstytos pagal atskirus padalinius. Tuomet turite susiplanuoti kiek pardavėjų, vadybininkų ir pan. reiks kiekvienoje parduotuvėje.

1. Norint sekti etatų planą, pirmiausia reikia susiplanuoti darbuotojų poreikį.
1.1. Darbuotojų poreikis kuriamas pagal pareigybes, todėl susiveskite kiekvienos pareigybės etatų poreikį ERP Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės atverkite reikiamą pareigybę ir pereikite į skiltį Etatų planas. Spauskite mygtuką [Pridėti padalinį] ir iš Padalinių sąrašo pasirinkite padalinį ar kelis, kuriems planuosite etatus.

1.2. Pridėtoje padalinių informacijoje užpildykite laukus:
1.2.1. Terminuota - pažymėkite varnele, jei šiame padalinyje pareigybė reikalinga laikinai. Pavyzdžiui: pareigybė padalinyje reikalinga tik tam tikro sezono metu ir pan. Svarbu - užimtumas pagal šį planą kris tik tada, jei priimto darbuotojo sutartis bus Terminuota.
1.2.2. Planuojamos pareigybės - įrašykite planuojamą etatų skaičių šiame padalinyje.
1.2.3. Galioja nuo, Galioja iki - nurodykite etato poreikio datas. Į šias datas bus atsižvelgiama renkant kurie duomenys turi būti įtraukti į užimtų pareigybių skaičių. Pavyzdžiui: lauko prekių pardavėjo etatas reikalingas balandžio - spalio mėnesiais. Nurodykite datas eilutėje ir Užimtų pareigybių skaičius bus skaičiuojamas atsižvelgiant į darbo sutarčių datas, kuriuos patenka į nurodyto laiko intervalą. Svarbu paminėti, kad šios datos aktualios tik terminuoto poreikio etatams.
1.2.4. Užimtų pareigybių skaičius ir Laisvų pareigybių skaičius - laukai nėra pildomi, jie išskaičiuojami automatiškai pagal suvestas ir patvirtintas darbo sutartis.
Pilnai užpildytas Pareigybės etato planas gali atrodyti taip:

2. Etatų plano analizė. Etatų planą analizuokite BI analitinėje personalo ataskaitoje Etatų valdymas. Čia matomos planuotos pareigybės, užimtos, laisvų skaičius. Galite analizuoti duomenis pagal padalinius ar konkrečias pareigybes.