Atsakingo asmens priskyrimas darbo priemonei

Atsakingo asmens priskyrimas darbo priemonei. Atsakingas už darbo priemonę asmuo reikalingas tam, kad būtų žinoma pas ką kreiptis esant poreikiui ją pakeisti ir panašiai. Atsakingas asmuo priskiriamas/perskiriamas ERP ir matomas darbo priemonių portale.

1. Atsakingo asmens priskyrimas. Priskirti/perskirti/atskirti atsakingą asmenį nuo darbo priemonės galite ERP dviem būdais.
1.1. Masiškai. Masiškas atsakingo asmens priskyrimas atliekamas Produktų paieškoje.
1.1.1. Išfiltruokite reikiamas darbo priemones filtrų pagalba ir pažymėję išfiltruotas reikšmes (Ctrl+A) spauskite Veiksmai -> Priskirti/Atskirti atsakingą už darbo priemones. Išfiltruotas darbo priemones galėsite priskirti tik 1 darbuotojui, todėl filtruokite pagal grupes, globalias grupes ir pan. 

1.1.2. Atvertame dialoge pasirinkite:
* Priskirti darbuotoją - jei norite priskirti atsakingą asmenį ir skiltyje Darbuotojai nurodykite kokį darbuotoją priskirti kaip atsakingą už darbo priemones.
* Panaikinti darbuotojo priskyrimą - jei norite panaikinti priskirtą darbuotoją.
Jei yra poreikis pakeisti jau esamą priskirtą darbuotoją - pirmiausia turite jį atskirti ir tik tada iš naujo priskirti kitą! Jei koks nors darbuotojas jau yra priskirtas priemonei ir neatskyrę priskirsite kitą - darbo priemonėje bus 2 atsakingi asmenys.

Atlikę veiksmus spauskite [Gerai].
1.1.3. Atsakingas darbuotojas bus priskirtas, tą matysite atvėrę produkto kortelę ir perėję į skiltį Administravimo informacija.

Taip pat ir bendroje produktų paieškoje stulpelyje Atsakingas už darbo priemones.

1.2. Atsakingo asmens priskyrimas konkrečiai darbo priemonei. Atsakingą asmenį priskirti/perskirti/atskirti konkrečiai darbo priemonei galite atvėrę reikiamos darbo priemonės kortelę ir perėję į skiltį Administravimo informaciją.
1.2.1. Norėdami priskirti asmenį spauskite [Pridėti asmenį] ir iš darbuotojų (ar naudotojų) sąrašo pasirinkite reikiamą. Pridėtoje eilutėje būtinai nurodykite Tipą - Atsakingas už darbo priemones.

1.2.2. Norėdami atskirti atsakingą asmenį, pažymėję jį spauskite [Pašalinti].
1.2.3. Norėdami pakeisti atsakingą asmenį užteks pašalinti esamą ir išsaugoti produkto kortelę, tada pridėti naują ir vėl išsaugoti.

2. Atsakingus asmenis už darbo priemones matysite Darbo priemonių portale skiltyje Darbo priemonės. Pagal reikšmę galite filtruoti, taip matant už kokias darbo priemones koks asmuo atsakingas.