fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 gegužės mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Naujiena dirbantiems su Grafikų portalu ir priskiriantiems darbuotojams laikinus padalinius (projektus). Dabar bus galima nurodyti kokiame padalinyje/projekte darbuotojas dirbo viršvalandžius, darbą naktį ar darbą poilsio dieną ir atitinkamai bus išdetalizuojamas tokių darbuotojų darbo užmokestis. Anksčiau darbo užmokestis buvo detalizuojamas proporcingai, kas nebuvo itin tikslu. Pavyzdžiui: darbuotojo sutartinis padalinys yra A, bet darbą poilsio dieną jis buvo priskirtas dirbti padalinyje B, tada darbo užmokestis būdavo detalizuojamas proporcingai abiems padaliniams. Dabar darbo užmokestis už darbą poilsio dieną (ar viršvalandinis darbas, ar darbas naktį) bus detalizuojamas tam padaliniui, kuriame darbuotojas ir dirbo tą laiką. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite instrukcijoje čia.
2. Tikriausiai naudojatės prieš kelias versijas realizuota funkcija, kurios pagalba galite masiškai priskirti priskaitymus per Personalo įsakymų suvedimo langą (instrukciją rasite čia). Su šia versija praplėtėme Personalo įsakymo su tipu DU žiniaraščio priskaitymai/atskaitymai funkcionalumą. Pridėta galimybė importuoti reikiamus priskaitymus. Pavyzdinį importo failą bei kitus aprašytus pakeitimus rasite atnaujintoje instrukcijoje, nurodytoje aukščiau.

3. Naujas masinis procesas Darbuotojų paieškoje, kuris automatiškai paskaičiuos darbuotojo darbo stažą pradedant dirbti su BSS Personalas ir atlyginimai. Pastebėjome, jog pradedant darbą su sistema, dažnu atveju klientai neteisingai suskaičiuoja darbuotojo darbo stažą, kuris turi būti įkeliamas kaip likutis. Neteisingai įkėlus likutį yra iškreipiama bendra darbo stažo reikšmė. Dabar darbuotojo darbo stažas galės būti suskaičiuojamas automatiškai pagal darbo sutarties įsigaliojimo datą ir darbo su sistema pradžios datą (nebereiks jo išskaičiuoti ir susikelti patiems). Kaip veikia funkcionalumas detalų aprašymą rasite čia.
4. Sukurtas naujas atskaitymas Atskaitymas iš atlyginimo. Šį atskaitymą galima pridėti tik tiesiai į žiniaraštį. Jį reikėtų naudoti tada, kai neišmokate darbuotojui viso atlyginimo, nes atskaitote jam iš atlyginimo sumas (pavyzdžiui už mokymus ar kitus atskaitymus (pardavėte darbuotojui paslaugą)), bet GPM ataskaitose tokia "atskaityta" suma turi matytis. Tokiu atveju pridėkite į žiniaraštį šį atskaitymą ir iš DU mokėtinų sumų pasiųskite jį kaip apmokėjimą Kitais kanalais - nors fiziškai darbuotojui nieko neišmokėsite, atskaitymui bus uždėta Apmokėjimo data ir jis pateks į GPM ataskaitas.
5. Tabelių paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Etato dydis. Pagal reikšmę galima filtruoti, rikiuoti, grupuoti.

6. Darbo sutarčių paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Lytis. Čia matysite Darbuotojo kortelėje nurodytą darbuotojo Lytį. Pagal reikšmę galima filtruoti, rikiuoti, grupuoti.

Taip pat čia rasite ir naują informacinį stulpelį Asmens kodas.

7. DU žiniaraščių paieškoje rasite naujus informacinius stulpelius Pareigybė ir Pareigybės kodas. Informacija atvaizduojama iš darbo sutarties (jei sutartys kelios arba pareigybė keitėsi - reikšmes matysite abi per ; simbolį). Pagal reikšmes galima filtruoti, rikiuoti, grupuoti.

8. Patobulinome masinį naudotojų kūrimo procesą iš Darbuotojų paieškos. Dabar kuriant naudotojus iš šio lango, galėsite nurodyti daugiau nei vieną naudotojo rolę ir grupę. Taip iš karto sukursite naudotojus su visomis jiems reikalingomis rolėmis bei grupėmis.

Darbo priemonių portalas

1. Puiki naujiena tiems, kurie darbo priemones administruoja pagal padalinius! realizavome galimybę padalinių vadovams matyti ir galėti išduoti darbo priemones tik tiems darbuotojams, kurio padalinio vadovais jie yra. Šis funkcionalumas leis struktūriškai administruoti darbo priemones. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite instrukcijoje čia.

2. Išdavinėjant darbo priemones, peržiūrėjus sugeneruotą Darbo priemonių išdavimo spausdinį, dabar galėsite matyti kokiam procesui bus siunčiamas sugeneruotas dokumentas bei tą procesą pakoreguoti. Tai labai patogu, kai reikia pakoreguoti darbo priemonių išdavimą tvirtinantį asmenį ir panašiai. Sugeneravus darbo priemonių išdavimo dokumentą, apačioje matysite 2 pasirinkimus:
* Pasirašyti ir pateikti - dokumentas bus pasirašytas ir siunčiamas pagal dokumento šablone nurodytus procesus be galimybės juos matyti ir pakoreguoti;
* Pasirašyti ir siųsti - dokumentas bus pasirašytas ir siunčiamas pagal dokumento šablone nurodytus procesus, tik prieš siunčiant bus atveriamas procesų sąrašas, kur galėsite juos pakoreguoti pagal poreikį.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Personalo ataskaitoje Dirbtas laikas ir Darbo užmokesčio ataskaitoje Dirbtas laikas ir priskaitymai rasite naują informaciją apie darbuotojų dirbtą laiką pagal padalinius ir pareigybes. Skiltyje Detalizuotas darbo laikas dabar matysite kiek valandų pasirinktame periode dirbo darbuotojas konkrečiame padalinyje ir pareigybėje. Aktualu kai priedus darbuotojams skiriate už kolegos pavadavimą tam tikrose pareigose ir norite pažiūrėti kiek gi valandų jis jį vadavo.

2. Darbo užmokesčio DU sąnaudų ataskaitoje dabar bus atvaizduojamos ir Atostogų rezervo sąnaudos, kurios registruojamos naudojant automatinį atostogų rezervo perskaičiavimo funkcionalumą.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Įsibėgėjant atostogų laikotarpiui suprantame kaip svarbu susiderinti atostogas su kolegomis. Tam tikslui sukūrėme Jums naują galimybę - atostogų prašymo profilyje matyti, kurie Jūsų kolegos atostogaus tuo pačiu laikotarpiu kaip ir Jūs. Atostogų prašyme matysite naują mygtuką Kolegų neatvykimai. Paspauskite jį Jums bus pateikiama Jūsų kolegų neatvykimų informacija (atostogos, logos, komandiruotės ir pan. t.y. informacija, kuri matoma ir personalo plane) Jūsų atostogų laikotarpiu.
SVARBU:
* Funkcija įjungiama per programos nustatymą Prie atostogų prašymo rodyti neatvykimų mygtuką, todėl norėdami naudoti funkcionalumą - įjunkite jį.
* Mygtukas rodomas tik prie atostogų prašymų, mamadienių, kolektyvinių atostogų prašymų ir papildomo poilsio laiko už kelionėje būtą laiką prašymų.
* Kolegų neatvykimuose kolegos atvaizduojami pagal sekančią logiką: jei atostogų eina padalinio vadovas - matomi jo padalinio darbuotojų ir kitų padalinių vadovų kolegos. Jei atostogų eina padalinio darbuotojas - rodomi tik jo padalinio darbuotojai. Jei atostogų eina tėvinio padalinio vadovas - rodomi tik kitų tėvinių padalinių vadovų nebuvimai.
* funkcionalumu naudotis gali tik tie klientai, kurie naudoja BSS Atlyginimai ir personalas.

2. Naujiena! dabar galėsite kopijuoti dokumentus ir DVS'e. Funkcijų juostoje rasite naują mygtuką Sukurti dokumento kopiją. Šios funkcijos pagalba bus sukurta dokumento kopija. Kopijuojama informacija: Galioja nuo - iki, parašai, asmenys, komentarai, atributai, katalogas, registras. O kad dokumentas kopijuotas - matysite iš dokumento pavadinimo, šalia jo bus prierašas - Kopija.

3. Tikriausiai jau naudojate nesenai mūsų sukurtą funkcionalumą, kurio pagalba galite siųsti priminimus išoriniams gavėjams apie nepasirašytus dokumentus. Su šia versija patobulinome šį funkcionalumą ir dabar galėsite nusistatyti periodiškumo intervalus, kuriais siųsti priminimus. Pavyzdžiui: norite, kad pirmas priminimas būtų siunčiamas po 3 d., antras - po 5 d., trečias - 10 d. ir pan. Tam tikslui programos nustatyme Pakartotinai siųsti priminimus apie nepasirašytus dokumentus veiklų išoriniams klientams. Po pirmo išsiuntimo praėjus dienų skaičiui. default - 0. Vesti galima 1;5;10;15 per kabliataškį su priminimo intervalais sudėliokite intervalus per kabliataškį ir priminimai bus siunčiami nurodytais intervalais.

4. Patobulinome importuojamų laiškų aprašymo lauko formavimo logiką. Dabar importuojant laiškus į aprašymą bus įkeliama ši informacija: From, Subj., Sent (siuntimo data). Ši logika taikoma visiems importuotiems laiškams ir/ar jų priedams.
5. Dabar galėsite nusistatyti ar norite, kad atvėrus veiklą per peržiūrą ir ją užbaigus būtų pereinama prie sekančios veiklos ar grąžinama į veiklų sąrašą. Tam tikslui atvėrę gautos veiklos peržiūrą rasite naują simbolį, kurį paspaudus visada po veiklos užbaigimo būsite grąžinami į veiklų sąrašą. Pasirinkimas yra įsimenamas, todėl užteks pasirinkti 1 kartą.

6. Po šių atnaujinimų keliant dokumentą pagal šabloną ir įkeliant susijusius dokumentus, bus galimybė tam pačiam šablonui įkelti daugiau nei 1 dokumentą. Taip visi keliami dokumentai įgaus keliamo pagal šabloną dokumento informaciją (dokumento tipą, katalogą ir pan.).
Pavyzdžiui: pildomas gautos sąskaitos šablonas ir pagrindiniame lange pridedamas sąskaitos dokumentas. Sekančiame žingsnyje keliami keli skirtingi su sąskaita susiję dokumentai (šablone pridėti keli skirtingi papildomų dokumentų šablonai), tokie kaip Užsakymas, Perdavimo aktas ir pan. Dabar juos galėsite įkelti prie atitinkamų papildomų dokumentų šablonų ir jie paveldės atitinkamų šablonų informaciją.

7. Atnaujinome dokumentų, keliamų į ERP logiką. Anksčiau keliant dokumentą ir radus kitą, jau įkeltą dokumentą, tokiu pačiu pavadinimu, buvo kuriama nauja dokumento versija. Tai buvo labai nepatogu, nes ne visada yra norima sukurti naują esamo dokumento versiją. Dabar keliant dokumentą tokiu pačiu pavadinimu versija kuriama nebus, visada bus kuriamas naujas dokumentas. Tokia pati logika visada buvo naudojama keliant dokumentą per DVS.
8. Sukurtas naujas Procesų išrinkimo kriterijus Aprašymas. Šio kriterijaus pagalba dokumento procesus susidėliosite dar lanksčiau.

9. Optimizavome dokumentų nuorašų generavimo procesą. Anksčiau generuojant itin didelių failų dokumentų nuorašus ne visada juos pavykdavo sugeneruoti. Dabar optimizavome šį procesą ir nuorašus pavyks sugeneruoti net ir didelės apimties failams.
10. Jau ankstesnėse versijose realizavome patogesnį ADOC/ASIC dokumentų turinio atvaizdavimą. Su šia versija toks ADOC/ASIC dokumentų turinio atvaizdavimas realizuotas visuose languose, kur sugeneruojama dokumento peržiūra.

11. Dokumento profilyje pridėjome galimybę rikiuoti susijusius dokumentus pagal lange esančius informacinius stulpelius: dokumento numeris, registracijos data ir pan.

12. Dabar į dokumento spausdinį galėsite įsidėti ir pavaduojančio asmens pareigas. Tai aktualu kai pildomas atostogų prašymas ir nurodomas pavaduojantis asmuo. Sugeneravus spausdinį bus matoma ne tik kas pavaduos darbuotoją, bet ir pavaduojančio asmens pareigos. Norėdami prisidėti šį lauką į spausdinį - Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Turinio laukai sukurkite naują konfigūracijos įrašą kaip pridėta paveiksle žemiau ir papildomai pridėkite reikšmę į spausdinį.

Taip pat pridėjome galimybę į spausdinį įsidėti ir Sudarytojo adresą. Spausdinyje galėsite prisidėti ne tik Įmonę, bet ir jos adresą. Norėdami prisidėti Sudarytojo adresą, Turinio laukuose prisidėkite Sistemos lauko reikšmę Sudarytojo adresas.
13. Pranešimas apie darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą papildytas informacija apie darbuotojo padalinį.

BI analitinės dokumentų ataskaitos

1. Dokumentų veiklų analitika papildyta galimybe filtruoti dokumentus pagal numerį. Duomenų lentelėje pridėta veiklos atmetimo datos informacija. Taip pat Veiklos pagal veiklos statusą išskirtas naujas veiklos statusas Atšaukta veikla.

Buhalterija naujovės

1. Realizavome galimybę susivesti Debetines pardavimo ir pirkimo sąskaitas! Pasirinkus kurti Pirkimo ar Pardavimo grąžinimą dabar matysite požymį Debetinė. Pažymėjus čia varnelę, tokio tipo sąskaita atitinkamai bus atvaizduojama ir ISAF rinkmenoje. Gera žinia ta, kad požymis Debetinė yra aktyvus net kai sąskaita jau patvirtinta, todėl jei jau turite susivedę tokių sąskaitų ir dar nepateikėte ISAF - pažymėkite reikiamas sąskaitas šiuo požymiu. Detaliau apie debetinių sąskaitų registravimą su BSS Apskaita skaitykite instrukcijoje čia.

2. Patobulinome ataskaitą DA1_6 DK apyvarta suminė. Dabar, pasirinkus grupuojančias detalizacijas, jų kodai ir pavadinimai nebebus papildomai atskiriami sumuojančiais grupavimo įrašais, o rodomi 1 eilutėje. Taip bus daug patogiau susitikrinti duomenis, o eksportuojantiems apskaitos įrašus į kitas sistemas - puikus duomenų importo failas.

3. Pirkimų ir pardavimų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Padalinys. Čia matysite sąskaitos Pagrindinėje informacijoje nurodytą padalinį. Pagal reikšmę galite filtruoti, rikiuoti, grupuoti.

4. Sukurtas programos nustatymas Ilgalaikio turto eksploatavimo aktų saugojimo DVS katalogas. Čia nurodykite norimą katalogą ir sugeneruoti Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai bus saugomi jame. Anksčiau tokie aktai būdavo saugomi be katalogo ir neturint tam tikrų rolių jie nebuvo matomi.
5. Su šia versija buvo realizuoti keli smulkūs pakeitimai naudojantiems sąskaitų importą per API:
* jei prie importuojamos sąskaitos produkto bus nurodyti matavimo ryšiai (pavyzdžiui: 1 pakuotė = 6 vnt.) ir importuojamo failo informacijoje bus nurodyti vienetai pakuotė - importuotoje sąskaitoje Op. kiekis bus rodoma 1 vnt., Apsk. kiekis - 6 vnt. t.y. atsižvelgiama į aprašytą matavimo vienetų ryšį.

* Importuotos sąskaitos produktų PVM tarifas dabar bus parenkamas atsižvelgiant į Administravimas -> Mokesčiai nurodytą produkto ir/ar partnerio informaciją. Kitaip sakant, jei importuojamam faile nurodytas PVM tarifas turės kelis atitikmenis - konkretus PVM tarifas bus parenkamas papildomai patikrinant Produktu ir/ar partnerio globalias grupes.
6. Ilgalaikio turto operacijų paieškoje (tiek kortelėje esančiose operacijose, tiek bendrinėje operacijų paieškoje) pridėti nauji informaciniai stulpeliai Turto grupės kodas ir Vietos kodas. Pagal reikšmes lengvai išsifiltruosite turtą pagal dabartinę jo Vietą bei esamą grupės kodą.

BI analitinės Buhalterijos ataskaitos
1.Nauja ataskaita Jums - Atsargų apyvartumas. Pasirinkus Laikotarpį - galėsite smulkiai analizuoti prekių apyvartumą: kiek buvo parduota, koks jų bendras likutis pagal sandėlius ir pan..

2. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pridėta galimybė matyti dokumentų sąrašą. Tarkime, analizuojate konkrečią pajamų sąskaitą ir ją pažymėję bei išskleidę Sąskaitų sąrašą matysite, iš kokių sąskaitų susideda analizuojama reikšmė.
3. Aktualios skolos ataskaitoje matysite naują informaciją - Paskutinio banko importo data. Čia bus rodoma paskutinio importuoto banko išrašo data (į bet kurią sąskaitą). Šios informacijos pagalba būsite tikri kokio aktualumo stebimi duomenys.
4. Pelno nuostolio bei Balanso ataskaitų duomenų atvaizdavimo logika papildyta nauja sąlyga - nebebus rodomi metų uždarymo įrašai. Taip bus lengviau analizuoti pateiktus duomenis.
5. Pirkimų ir pardavimų ataskaitos papildytos naujomis skiltimis Pirkimai vnt. ir Pardavimai vnt. Dabar galėsite sekti pardavimų/pirkimų informaciją ne tik pinigine išraiška, bet ir vienetais.

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Dar viena nauja aplikacija Sąskaitos! čia bus matomos visos klientui išrašytos sąskaitos. Jei esate suteikę prieigą savo klientams prie apyvartų portalo, papildomai galite jiems suteikti prieigą matyti ir Sąskaitų portalą. Taip Jūsų klientai galės matyti kokios sąskaitos jiems yra išrašytos, kurios apmokėtos, kurios dar ne ir pan. Šį portalą galite naudoti ir be Apyvartų portalo t.y. susikonfigūravę ir priskyrę sutartims atsakingus asmenis suteikti jiems prieigą prie Sąskaitų portalo. Detaliau apie Sąskaitų portalą skaitykite instrukcijoje čia.

BI analitinės Nekilnojamo turto ataskaitos
1. Nuomos sutarčių skiltyje Detalizuotas sutarčių sąrašas Nuomos sutarčių sąraše dabar atskiru stulpeliu matysite kontaktinę asmens informaciją.

2. Paslaugų balanso ataskaita papildyta galimybe filtruoti informaciją pagal padalinį.

Kitos naujienos

Daugiau