Darbo poilsio ar šventinę dieną, viršvalandinio darbo ir darbo naktį detalizavimas pagal padalinius ar projektus

Darbo poilsio dieną ar šventinę, viršvalandinio darbo ir darbo naktį detalizavimas pagal padalinius ar projektus. Šis darbo užmokesčio detalizavimo būdas leis Jums tiksliau detalizuoti darbo užmokestį pagal darbuotojo laikinai priskirta padalinį ar projektą. Papildomai Jūs galėsite nusirodyti kokiame padalinyje ar projekte darbuotojas dirbo viršvalandžius, darbą naktį, darbą poilsio ar šventinę dieną. Detalizuojant darbo užmokestį bus atsižvelgiama į nurodytus padalinius ar projektus ir žymėjimai VD, DP, DS, DN bus detalizuojami būtent tokiu detalumu. Pastaba: detalizavimo taisyklė gali būti taikoma tiek naudojant laikinų padalinių priskyrimą, tiek projektų, tik dėl patogumo instrukcijoje aprašysime atvejį, kai naudojamas laikino padalinio priskyrimas.

1. Konfigūracija.
1.1. Norėdami naudotis funkcionalumu, programos nustatymuose (Administravimas -> Programos nustatymai) raskite nustatymą Leisti tabeliuose skaidyti laiko korteles pagal žymėjimą ir pažymėkite varnele. Įjungus šį nustatymą galėsite nurodyti reikiamą padalinį žymėjimams VD, DP, DS, DN, o vėliau, pagal nurodytą padalinį bus detalizuojamas darbo užmokestis.
1.2. Atskirai detalizuoti žymėjimus pagal padalinį galima tik šiems žymėjimams: VD (viršvalandinis darbas), DP (darbas poilsio dieną), DS (darbas švenčių dieną), DN (darbas naktį).

2. Grafikų portalas. Grafikų portale niekas nesikeičia. Ir toliau planuokite darbuotojų darbo laiką įprastai, reikiamose dienose nurodant laikiną padalinį.

Pagal pateiktą pavyzdį matyti, kad Vadybininkas Antras visada dirba Kauno parduotuvės padalinyje, bet 05 02 buvo nukreiptas dirbti į Druskininkų parduotuvę, o 05 06 savo poilsio dieną buvo paprašytas padirbti Klaipėdos parduotuvėje.

3. Tabelių portalas. Pagal grafikuose suplanuotą informaciją Tabeliai ir toliau pildysis įprastai. Jei atsirado poreikis darbuotojui:
3.1. pakeisti laikiną padalinį - atverkite reikiamą dieną ir Projektų laiko skiltyje nurodykite reikiamą padalinį paspaudę [Pridėti eilutę] ir pasirinkite padalinį iš sąrašo.

Pagal pateiktą pavyzdį matyti, kad Vadybininkas Antras visada dirba Kauno parduotuvės padalinyje, bet 05 03 buvo nukreiptas dirbti į Druskininkų parduotuvę.
3.2. pridėti viršvalandinį darbą - įveskite pilną dirbtą laiką dienoje, automatiškai bus paskaičiuotas viršvalandinis darbas.

Jeigu darbuotojas dirbo pagal grafiką numatytame padalinyje - nieko daryti daugiau nereikia.
Jeigu darbuotojas tą dieną dirbo kitame padalinyje, pereikite į skiltį Projektų laikas ir pridėję eilutę detalizuokite pagal grafiką numatytą dirbti laiką ir viršvalandinį darbą atitinkamiems padaliniams.

Pagal pateiktą pavyzdį matyti, kad Vadybininkas Antras visada dirba Kauno parduotuvės padalinyje, bet 05 04 buvo nukreiptas dirbti į Klaipėdos parduotuvę visai dienai ir 2 valandas viršvalandžių.
3.3. įvesti darbą poilsio dieną kitame padalinyje. Atverkite reikiamą dieną ir nurodę žymėjimą Darbas įprastu grafiku suveskite dirbtą laiką.

Jeigu darbuotojas dirbo pagal grafiką numatytame padalinyje - nieko daryti daugiau nereikia.
Jeigu darbuotojas tą dieną dirbo kitame padalinyje, pereikite į skiltį Projektų laikas ir pridėję eilutę detalizuokite darbą poilsio dieną atitinkamam padaliniui.

Pagal pateiktą pavyzdį matyti, kad Vadybininkas Antras visada dirba Kauno parduotuvės padalinyje, bet 05 13 per savo poilsio dieną buvo nukreiptas dirbti į Druskininkų parduotuvę.
Analogiškai gali būti detalizuojamas ir darbas šventinę dieną.
3.4. įvesti darbą naktį. Atverkite reikiamą dieną ir pridėkite darbo naktį laiką.

Jeigu darbuotojas dirbo pagal grafiką numatytame padalinyje - nieko daryti daugiau nereikia.
Jeigu darbuotojas tą dieną dirbo kitame padalinyje, pereikite į skiltį Projektų laikas ir pridėję eilutę detalizuokite darbą atitinkamam padaliniui.


Pagal pateiktą pavyzdį matyti, kad Vadybininkas Antras visada dirba Kauno parduotuvės padalinyje, bet 05 08 visą dieną (tame tarpe ir darbą naktį) dirbo Druskininkų parduotuvėje.

4. Laiko kortelės. Pagal suvestą laiką tabelių portale (aprašyta 3 punkte), dienomis kai darbuotojas dirbo ne savo sutartiniame padalinyje, susikurs atitinkamos laiko kortelės su išdetalizuota informacija. Laiko korteles galite matyti Planavimas -> Laiko kortelės. Čia patogu pasitikrinti ar darbuotojo dirbtas laikas laikinuose padaliniuose išdetalizuotas teisingai. 

Atkreipkite dėmesį, jei dienoje yra darbo naktį ar viršvalandinio darbo - diena bus išskaidyta per kelias laiko korteles (pagal pateiktą pavyzdį 05 04 ir 05 08 dienos). Taip pat įsitikinkite, kad stulpelyje Susieta su tabeliu yra varnelė, kas indikuoja, kad dienos žymėjimo detalizacija (laiko kortelė) susietas su tabeliu, nes tik susietos su tabeliu laiko kortelės įtakoja darbo užmokesčio detalizavimą.

5. Darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas atliekamas įprastai.
5.1. Uždaromi tabeliai. Atvėrę tabelio dieną, kai darbuotojas dirbo ne savo sutartiniam padalinyje (sukurta Laiko kortelė), matysite žymėjimo susiejimą su laiko kortele, kurį atlikote 3 punkte.

5.2. Skaičiuojamas darbo užmokestis. Atkreipkite dėmesį kaip detalizuojamas darbo užmokestis už darbą švenčių ar poilsio dieną, darbą naktį ar viršvalandinį darbą.
Pagal pateiktą pavyzdį:
* Apmokėjimas už naktinį darbą detalizuojamas padaliniui Druskininkų parduotuvė (nes naktį darbuotojas dirbo Druskininkų parduotuvėje).
* Apmokėjimas už viršvalandžius detalizuojamas padaliniui Klaipėdos parduotuvė (nes viršvalandžius darbuotojas dirbo Klaipėdos parduotuvėje).
* Apmokėjimas už darbą poilsio dienomis detalizuojamas padaliniui Druskininkų parduotuvė (nes darbuotojas poilsio dieną dirbo Druskininkų parduotuvėje).
* Etatinis atlyginimas detalizuojamas pagal įprasto darbo laiko dirbtus padalinius.