Automatinis darbo stažo įkėlimas darbo su sistema pradžioje

Automatinis darbo stažo įkėlimas darbo su sistema pradžioje. Darbuotojo darbo stažą galima suimportuoti kartu su pirminiais duomenimis darbo su sistema pradžioje, bet jei neturite susiskaičiavę darbuotojų darbo stažo ar pamiršote jį suimportuoti - tuomet ši funkcija Jums labai padės. Masinio proceso metu dirbantiems darbuotojams bus automatiškai paskaičiuojama darbuotojo darbo stažo reikšmė, įvertinant darbo sutarties įsigaliojimo datą ir masinio proceso paleidimo metu nurodytą datą (iki kurios skaičiuojamas stažas). Kaip veikia funkcionalumas skaitykite instrukcijoje žemiau.

1. Konfigūracija. Papildoma konfigūracija nėra reikalinga. Darbo stažas perskaičiuojamas tenkinant šias sąlygas:
1.1. Darbuotojo statusas - Dirba. Stažas perskaičiuojamas tik tiems darbuotojams, kurie turi patvirtintas darbo sutartis. Taigi pirmiausia turite suimportuoti darbo sutarčių informaciją ir jas patvirtinti ir tik tada paleisti masinį stažo skaičiavimo procesą.
1.2. Masinio darbo stažo skaičiavimo data negali būti vėlesnė nei ši diena (negalima skaičiuoti stažo į ateitį).
1.3. Masinio darbo stažo skaičiavimo data negali būti vėlesnė nei pirmojo uždaryto tabelio data, nes uždarius pirmąjį tabelį - stažo kaupimo lange įrašomas pirmas stažo kaupimo įrašas jau dirbant su BSS Personalas ir atlyginimai.
1.4. Nesvarbu kurią mėnesio dieną nurodysite masinio perskaičiavimo datos pasirinkimo lange, stažas bus perskaičiuojamas paskutinei to mėnesio dienai.
1.6. Prieš leidžiant masinį procesą turite būti tikri, kad nėra jokių kitų stažo korekcijos įrašų Darbo stažo kaupimo lange. Jei darbuotojo kortelėje jau bus įvesta stažo korekcija - masinio proceso metu stažas nebus perskaičiuojamas.
1.7. Darbo stažas perskaičiuojamas tiems darbuotojams, kurių darbo sutartyje uždėtas požymis Skaičiuojamas darbo stažas.
1.8. Jei masinis darbo stažo perskaičiavimas jau buvo paleistas ir darbuotojo darbo kortelėje yra sukurtas automatinis stažo paskaičiavimo įrašas - antrą kartą leidžiant procesą stažas nebus paskaičiuojamas, kol neištrinsite prieš tai automatiškai sukurto įrašo.

2. Masinis darbuotojų darbo stažo perskaičiavimas.
2.1. Masinis darbo stažo perskaičiavimas atliekamas darbuotojų paieškoje (Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai). Pasirinkite Veiksmai -> Perskaičiuoti darbuotojų darbo stažą.

2.2. Jums bus atvertas standartinis masinių procesų langas, kur galite pasirinkti kam norite perskaičiuoti darbo stažą. Taip pat - nurodyti perskaičiavimo datą. Iki šios datos bus paskaičiuotas darbo stažas darbuotojams.

2.3. Nurodžius duomenis prasidės masinis procesas, kurio rezultatus matysite Masiniai procesai ->Masinių procesų vykdymas radę masinį procesą Darbuotojų darbo stažo perskaičiavimas. Atvėrę jo detales rasite informaciją kuriems darbuotojams buvo perskaičiuotas stažas arba kuriems perskaičiuotas nebuvo (bus nurodyta priežastis, kodėl stažas neperskaičiuotas).

2.4. Darbuotojo kortelės skiltyje Darbo stažas matysite sukurtą stažo korekcijos įrašą.

2.5. Jei norėsite perskaičiuoti darbo stažą iš naujo - turite ištrinti prieš tai atlikto perskaičiavimo rezultatus, o tai galėsite padaryti tik įėję į kiekvieno darbuotojo kortelę ir ištrynę automatinio paskaičiavimo įrašą. TODĖL PRIEŠ SKAIČIUOJANT DARBO STAŽĄ MASIŠKAI - PABANDYKITE IŠ PRADŽIŲ PASKAIČIUOTI KELIEMS DARBUOTOJAMS IR ĮSITIKINTI AR GAUSITE REZULTATĄ, KOKIO TIKITĖS.
Funkciją rekomenduojame naudoti darbą su sistema pradedantiems klientams dar nepradėjus skaičiuoti Darbo užmokesčio ir nesusikėlusiems pradinio darbo stažo likučio.