Sąskaitų portalo administravimas

Sąskaitų portalo administravimas. Šis portalas padės Jums patogiai ir išsamiai pateikti informaciją apie sąskaitas klientams. Portale matomos visos kliento pardavimo sąskaitos, nesvarbu ar sugeneruotos iš sutarčių ar tiesiog išrašomos kas mėnesį įprastai, todėl galėsite suteikti prieigą prie portalo savo klientams ir jame jie matys kokios sąskaitos jiems išrašytos, kurios apmokėtos, galės parsisiųsti sąskaitas ir pan. Tai palengvins Jums sąskaitų administravimą ir sumažins kartais perteklinę komunikaciją su klientais sąskaitų klausimais.

1. Konfigūracija.
1.1. Sukurkite portalo naudotojus, kuriems suteiksite prieigą prie sąskaitų portalo. Naudotojus kurkite labai atidžiai, kad nesuteiktumėte jiems per daug teisių matyti konfidencialą informaciją.
1.1.1. Jei jau naudojatės mūsų apyvartų vedimo portalu ir prieigą prie sąskaitų portalo suteiksite tiems patiems naudotojams - tuomet užteks papildyti jų turimą rolę šiomis SCRUD teisėmis:

Bei šia operacijos teise

1.1.2. Jei apyvartų vedimo portalo nenaudojate arba norite turėti atskirą rolę - susikurkite ją įprastai. Šio portalo naudotojams pilnai užtenka 1.1.1. punkte nurodytų scrud ir operacijų teisių. Jei naudotojų rolės sukurti nepavyks - kreipkitės į mūsų konsultantus, jie mielai Jums padės.
1.1.3. Ypatingai atidžiai kurkite sąskaitų portalo naudotojus. Pridėkite jiems tik aukščiau aprašytam punkte nurodytas teises turinčią rolę! taip pat nepridėkite jokių naudotojų grupių, jos jiems nereikalingos. Sukurtas sąskaitų portalo naudotojas gali atrodyti taip:

1.2. Programos nustatymai.
1.2.1. Įjunkite sąskaitų portalą Administravimas -> Programos nustatymai nustatyme Leisti prisijungti į sąskaitų portalą pažymėję varnele.
1.2.2.Norėdami, kad Jūsų klientai matytų sugeneruotas pardavimo sąskaitas ir galėtų jas parsisiųsti - įjunkite programos nustatymą Taikyti įrašo saugą Pardavimo sąskaitos dokumentui. Tik įjungus šį nustatymą, naujai sugeneruotoms sąskaitoms po nustatymo įjungimo Jūsų klientai matys sąskaitas portale ir galės jas parsisiųsti.

1.3. Prie partnerio (su kuriuo pasirašyta sutartis ir kurio sąskaitas portale turi matyti Jūsų klientas), skiltyje Administravimo informacija, nurodykite atsakingą asmenį - naudotoją, kurį sukūrėte 1.1.3 punkte.

2. Sąskaitų portalo valdymas.
2.1. Portale matomi duomenys.
2.1.1. Prisijungus į sąskaitų portalą naudotojas mato tik to partnerio visų sutarčių sąskaitas, kurio Atsakingas asmuo yra nurodytas.
2.1.2. Portale matomos tik patvirtintos pardavimo sąskaitos.
2.1.3. Portale matomi tik tų sąskaitų spausdiniai, kurie yra išsiųsti ar kitaip sugeneruoti ir išsaugoti ERP prie pardavimo sąskaitos skiltyje Dokumentai. Nedėkite ten dokumentų, kurių neturėtų pamatyti Jūsų klientas.

2.2. Portalo funkcijos.
2.2.1. Pateikiamus duomenis galite filtruoti pagal Partnerius, jei naudotojas yra atsakingas už kelių įmonių sąskaitas.

2.2.2. Standartiškai galima pasidėlioti matomų stulpelių reikšmių informaciją.

2.2.3. Norint peržiūrėti sąskaitą ar ją atsisiųsti - reiktų naudoti Dokumentai stulpelyje esančias funkcijas.