Debetinių sąskaitų registravimas

Debetinių sąskaitų registravimas. Debetinės sąskaitos ypatingos tuo, jog teikiant informaciją ISAF jos turi būti atvaizduojamos su atitinkamu tipu bei priešingoje duomenų lentelėje. Svarbu paminėti: kai gaunate debetinę sąskaitą, ją vedate per pardavimo grąžinimą, kai išrašote debetinę sąskaitą, ją vedate per pirkimo grąžinimą. Jei turite poreikį vesti tokias sąskaitas - skaitykite instrukciją žemiau.

1. Atitinkamai kokia (pirkimo ar pardavimo) debetinė sąskaita turi būti registruojama, sąskaitų lange pasirinkite Nauja sąskaita ir išskleidę varnelę pasirinkite Grąžinimo (pirkimo arba pardavimo, priklausomai kokią sąskaitą kuriate).

2. Pagrindinėje sąskaitos informacijoje nurodykite reikiamą informaciją įprastai (sąskaitos Tipas įtakos neturi) tik papildomai pažymėkite požymį Debetinė sąskaita, kas indikuos, jog sąskaita debetinė ir leis pateikti jos informaciją ISAF pagal reikalavimus.

3. Sąskaitos detalėse pildykite informaciją įprastai. Standartiškai grąžinimo operacijų sumos atvaizduojamos su "-" ženklu dėl vėlesnių rezervacijų sandėlyje ar mokėjimų kūrimo.

4. Tvirtinkite sąskaitą įprastai pasirinkdami reikiamas korespondencijas.
5. Generuokite ISAF rinkmeną. Matysite, kad sąskaita, kuri turi požymį Debetinė bus atvaizduojama su atitinkamu tipu ir atitinkamoje skiltyje: pirkimo grąžinimo su požymiu Debetinė sąskaita prie išrašomų sąskaitų, pardavimo grąžinimo su požymiu Debetinė sąskaita prie gaunamų sąskaitų su atitinkamu sumos ženklu.
6. Požymis Debetinė sąskaita gali būti uždedamas net ir patvirtintoje sąskaitoje, todėl jei jį pamiršite - bet kada galėsite uždėti