fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 spalio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo priemonių portalas

Džiaugiamės, jog aktyvia naudojate mūsų naują Darbo priemonių portalą ir teikiate pastabas bei pasiūlymus jo tobulinimui. Kelis jų pavyko įgyvendinti su šią versija.
1. Sukurta papildoma informacijos apie išduotas darbo priemones sritis darbuotojo skydelyje. Jame darbuotojas galės stebėti kokios darbo priemonės jam turi būti išduotos pagal jo pareigybę, kokios buvo išduotos ir pan.

2. Sukurta nauja skiltis Neišduotos priemonės. Čia matysite visas neišduotas grąžintinas darbo priemones (tas kurios buvo išduotos  ir grąžintos). Galėsite stebėti kokias darbo priemones turite ir galite išduoti.

3. Dabar darbo priemonė bus laikoma Išduota ir statusas jos bus Išduota, kai išdavimo dokumentą pasirašys darbo priemonių gavėjas.

4. Darbo priemonės išdavimo lange pridėta galimybė nusirodyti darbo priemonės išdavimo datą.

Darbo užmokestis

1. Kuriant atostogų personalo operaciją rasite naują pasirinkimą Atostoginius priskaityti į. Šis pasirinkimas pakeitė anksčiau buvusią reikšmę Atostoginiai išmokami prieš 3 dienas. Dabar čia matysite 3 galima reikšmes:
* Atostogų pradžios mėn. (išmokėti kartu su alga)
* Atostogų pradžios mėn. (išmokėti prieš algą)
* Ankstesnį mėn. (išmokėti prieš algą)
Darbuotojams pildant atostogų prašymus DVS'e ir pasirinkus Ar atostoginius išmokėti prieš atostogas atitinkamai bus parenkami automatiškai kuriamos personalo operacijos reikšmės:
* Jei pildant prašymą reikšmėje Ar atostoginius išmokėti prieš atostogas darbuotojas pasirinks Ne - personalo operacijoje bus reikšmė Atostogų pradžios mėn. (išmokėti kartu su alga) ir atostoginiai skaičiuosis standartiškai tame žiniaraštyje, kuriame yra atostogų pradžios data.
* Jei pildant prašymą reikšmėje Ar atostoginius išmokėti prieš atostogas darbuotojas pasirinks Taip - personalo operacijoje reikšmė bus Atostogų pradžios mėnesį (išmokėti prieš algą) (ir atostoginiai skaičiuosis į atostogų pradžios mėnesį), IŠSKYRUS ATVEJUS kai atostogos prasideda sekančio mėnesio pirmą dieną - tada personalo operacijoje automatiškai užsidės reikšmė Ankstesnį mėnesį (išmokėti prieš algą) ir atostoginiai pasiskaičiuos į mėnesio, einančio prieš atostogas, žiniaraštį. Norėdami išfiltruoti darbuotojus, kuriems atostoginiai turi būti išmokami prieš atostogas, filtre Atostoginius priskaityti į naudokite reikšmes Atostogų pradžios mėn. (išmokėti prieš algą) bei Ankstesnį mėn. (išmokėti prieš algą)

2. Detalizuojate darbuotojų darbo užmokestį pagal Projektą ar kitas detalizacijas ir sekate pagal tai sąnaudas? tuomet turime Jums žinių dėl atostoginių priskaitymų detalizavimo. Realizavome galimybę skaičiuojant darbuotojų atostoginius detalizuoti juos pagal skaičiuojamo periodo detales. Kitaip sakant: skaičiuojant atostoginius detalizacijos bus naudojamos iš VDU, kuris dalyvauja skaičiavime. Pavyzdžiui: darbuotojas iki spalio mėnesio dirbo projekte A, nuo spalio - projekte B. Spalio mėnesį darbuotojas atostogavo. Atostoginiai šiuo atveju bus išdetalizuojami projektui A ir atostoginių sąnaudos bus užregistruojamos projekto A. Tai apima visus skaičiavimus, kuriuose naudojamas darbuotojo VDU. Jei norite taikyti tokį skaičiavimo būdą - BŪTINAI įjunkite nustatymą Detalizuoti priskaitymus pagal VDU detalizacijas.
3. Vis papildome avansų darbuotojams generavimo logiką, taip siekdami patenkinti kuo įvairesnius mūsų klientų poreikius. Su šia versija taip pat buvo atlikti smulkūs pakeitimai, apie kuriuos daugiau skaitykite atnaujintoje avansų generavimo instrukcijoje čia.
4. Realizavome galimybę susikonfigūruoti, jog už antrą ir sekančias komandiruotės dienas komandiruotpinigių apskaičiavimui būtų taikomas kitas apmokėjimo procentas nei pirmai komandiruotės dienai. Jei taikote tokį komandiruotpinigių apmokėjimo būdą - Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje skiltyje Reikšmės pagal nutylėjimą pridėkite naują reikšmę Komandiruočių personalo operacijų dienpinigių išmokėjimo procento numatytoji reikšmė nuo antros dienos ir kuriant komandiruočių personalo operaciją jau matysite abi reikšmes, pagal kurias atitinkamai ir bus paskaičiuojami komandiruotpinigiai.

5. Sukurti nauji priskaitymai:
* ANAPDL - Automobilių nuomos apmokėjimas pagal dirbtą laiką. Pridėjus šį kintamąjį į darbo sutartį reikšmė bus išskaičiuojama atsižvelgiant į to mėnesio dirbtą laiką. Standartiškai nuo mokesčio paskaičiuojamas 15 proc. KTNIGPMS - Kito turto nuomos išmokų gyventojų pajamų mokestis, kuris atvaizduojamas GPM 312 ir 313 (mėnesinėje ir metinėje) ataskaitose.
* PGV - Priedas gimus vaikui, PRKP - Perkėlimo premija, PUAKP - Priedas už anglų k. pamokas, SOCP - Socialiniai pinigai, KFP - Komandos formavimo premija, KTP - Kiti priedai. Šie priskaitymai netraukiami į VDU skaičiavimą. Jiems paskaičiuojami standartiniai mokesčiais, atvaizduojami SODRA ir GPM ataskaitose.
* REKP - Rekomendacijos premija - priskaitymas traukiamas į VDU skaičiavimą. Jam paskaičiuojami standartiniai mokesčiais, atvaizduojamas SODRA ir GPM ataskaitose.
6. Sukūrėme dar vieną naują ataskaitą FA1_10 Darbo užmokesčio DK duomenys Rivilė programai. Naujiena aktuali mūsų klientams, apskaitą vedantiems Rivilės programoje. Ataskaitoje nurodžius datą bei detalizacijas sugeneruosite reikiamos struktūros failą, kurį galėsite suimportuoti į Rivilės programą ir taip perkelsite DU apskaitos įrašus.
7. Dabar saugant darbo sutartį gausite informacinį pranešimą, jei sutarties sudarymo data bus vėlesnė, nei įsigaliojimo. Taip apsisaugosite nuo neteisingai suvedamų duomenų.
8. Norite Darbo užmokesčio mokėjimo faile nesiųsti darbuotojo adreso informacijos? tuomet įjunkite nustatymą Slėpti darbuotojo adresą SEPA mokėjimo nurodymo faile ir sugeneruotame mokėjimo faile darbuotojo adreso informacija bus paslėpta.
9. Sukurtas naujas darbuotojo kintamasis SMPDL SODRAS mokestis pasiekus dalines lubas. Šį kintamąjį pridėkite tada, kai darbuotojas pasiekia dalines lubas ir SODRAS mokestis turi būti skaičiuojamas ne 12,52 proc, bet 3,8 proc.

Tabelių portalas

1. Papildėme Tabelio maksimali viršvalandžių trukmė per metus ( Min=0; Max=1000 ) validacijos logiką. Dabar į nurodytos reikšmės skaičiavimą bus traukiami per skaičiuojamą laikotarpį jau paskaičiuoti suminio periodo viršvalandžiai tų periodų, kurie yra pasibaigę. Kitaip sakant tikrinant, ar darbuotojas per metus neviršija 180 val. (taip numatyta darbo kodekse) viršvalandžių trukmės bus sumuojami ne tik įprasti viršvalandžiai, bet ir suminės apskaitos periodo gale suskaičiuoti viršvalandžiai.
2. Tiek tabelių portale, tiek ERP tabeliuose, jei darbuotojo darbo sutartis dar neįsigaliojusi arba jau pasibaigusi - tose dienose kai darbuotojas neturėjo galiojančios sutarties bus matomi "-" simboliai. Taip daug lengviau atskirsite ar darbuotojo tabelis neužpildytas, ar ir neturi būti užpildytas, nes darbuotojas dar (jau) nedirbo.

Grafikų portalas

1. Darbo grafiko dienos šablone rasite naują varnelę Rodyti portale. Nuėmus čia varnelę pasirinkto dienos šablono nebematysite ir grafikų portale pasirenkant dienos pamainą. Taip tarp dienos pamainų matysite tik aktualias dienos pamainas.
Pagal nutylėjimą ši varnelė visiems kuriamiems dienos šablonams bus uždėta.

Projektų portalas

1. Dirbantiems su Projektų laiko vedimo portalu atnaujinome automatinių komandiruočių generavimo logiką. Jei darbuotojas pradėjo dirbti ir jo darbo sutarties įsigaliojimo data sutampa su pirmąja darbo diena komandiruotėje - tokiu atveju komandiruotės įsakymas bus sugeneruojamas automatiškai, netaikant sąlygos, kad turi būti pridedamos 2 dienos kelionės laiko prie komandiruotės pradžios.
2. Projektų resursų paieškoje matysite naują sutarties statusą Subrangovo dirbantis darbuotojas. Toks sutarties statusas bus rodomas visiems darbuotojams, kurie turi priskirtą subrangos įmonę Darbuotojo kortelėje ir neturi darbo sutarties. Pagal reikšmę galima filtruoti.

3. Jei naudojate nustatymą Mėnesio diena iki kurios galima vesti ar koreguoti praeito mėnesio Laiko korteles, laiko kortelių portale ( Min=0; Max=31 ) - dabar į jį bus reaguojama ne tik Projektų laiko vedimo portale, bet ir vedant Laiko korteles ERP t.y. po nurodytos mėnesio datos vesti laiko kortelių ERP negalėsite.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Darbo užmokesčio ataskaitose: DU žiniaraštis (sritis Darbo vietos kaina pagal detalizacijas), DU sąnaudos (sritis Priskaitymai pagal detalizacijas) pridėta galimybė atlikti duomenų analizę pagal Pareigas, Padalinį, Projektą pasirinktinai, o ataskaitoje Faktiniai atlyginimai , galėsite analizuoti mėnesinius atlyginimus pagal Projektus arba pagal Padalinius.

2. Personalo ar Darbo užmokesčio ataskaitoje Darbo sutartys dabar matysite ir darbo sutarčių atributus, jei tokių yra.Tose pačiose ataskaitose matysite ir darbo sutarties pabaigos datą, jei sutartyje ji yra (pvz.: planuojamas atleidimas ir nurodyta sutarties pabaigos data).

3. Personalo ataskaitoje Išsilavinimas ir kompetencijos dabar bus rodoma ir antraeilių pareigų išsilavinimo informacija.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Po šių atnaujinimų matysite daugiau informacijos Personalo plane. Čia bus matomi ne tik įrašai iš dokumentų (pateikti prašymai ir pan.), bet ir kitos personalo operacijos, tokios kaip vaiko priežiūros atostogos, nėštumo ir gimdymo atostogos ir kt. (matomi žymėjimai pagal žymėjimo grupėje esančią informaciją). Detaliau kaip susikonfigūruoti matomą informaciją personalo plane rasite aprašyme čia.
Taip pat dabar galėsite pasižymėti norimus darbuotojus kaip favoritus ir Personalo plane matysite tik jų informaciją. Tai labai patogu, jei norite matyti tik savo skyriaus darbuotojus.

2. Dabar į Gautos sąskaitos šabloną galite prisidėti sistemos lauką Suma su PVM. Čia nurodžius sumą ji ir bus detalizuojama. Tai aktualu tiems klientams, kurie yra ne PVM mokėtojai ir PVM yra neišskiriamas. Detaliau kaip susikonfigūruoti šį funkcionalumą skaitykite čia.
3. Atsiradus poreikiui registruoti dokumentus vėlesne nei šiandien data - panaikinome šią validaciją, taigi dabar dokumento registravimo data galės būti ir vėlesnė nei šiandien (t.y. į ateitį).
4. Patobulinome proceso dalyvių išrinkimo funkcionalumą pagal sudėliotą gavėjų konfigūraciją, taip pat parengėme išsamią instrukciją kaip veikia gavėjų konfigūracija. Instrukciją rasite čia.
5. Realizavome galimybę tikrinti smtp nustatymus kiekvienai suvestai konfigūracijai (anksčiau buvo galima tikrinti tik Pagrindinę). Norėdami patikrinti konfigūraciją pažymėkite ją ir spauskite Nustatymų tikrinimas. Jei pasirinktos konfigūracijos duomenys teisingi - nurodytu el. paštu gausite test pranešimą.

Buhalterija naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Sukūrėme Jums naują galimybę priskirti Ilgalaikio turto detalizacijų šablonus masiškai. Pagal priskirtus detalizacijų šablonus visos naujai kuriamos ilgalaikio turto operacijos papildomai turės ir detalizacijų šablonuose nurodytas detales. Taip pat parengėme Jums instrukciją kaip turi būti vedamos ilgalaikio turto operacijos, kad jose būtų Jums reikiamos detalizacijos. Instrukciją rasite čia.

2. Sukurtos naujos operacijos teisės, leidžiančios arba ne atlikti tam tikrus veiksmus Ilgalaikiame turte. Pagal nutylėjimą operacijos teisės pridėtos Administratoriaus ir BSS Buhalterija rolėms. Jei yra poreikis veiksmus atlikti kitą rolę turintiems darbuotojams - priskirkite jas Administravimas -> Naudotojų rolės
* Leisti Stornuoti ilgalaikio turto operacijas - ilgalaikio turto operacijose mygtukas "Stornuoti"
* Leisti Patvirtinti kelias ilgalaikio turto operacija - ilgalaikio turto operacijose mygtukas "Patvirtinti kelis"
* Leisti nudėvėti kelis ilgalaikio turto vienetus - ilgalaikio turto kortelių paieškoje mygtukas "Nudėvėti kelis..."
* Leisti įvesti į eksploataciją kelis ilgalaikio turto vienetus - ilgalaikio turto kortelių paieškoje mygtukas "Įvesti į eksploataciją kelis
* Leisti stabdyti ilgalaikio turto nusidėvėjimą - ilgalaikio turto kortelių paieškoje mygtukas "Stabdyti nusidėvėjimą"
* Leisti detalizuoti automatiškai ilgalaikio turto vienetus - ilgalaikio turto kortelių paieškoje mygtukas "Automatinis detalizacijų koregavimas"
3. Realizavome galimybę keisti Projekto kodą, kol jo reikšmė dar niekur nėra panaudota.

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Ataskaitose:
* Pelnas (nuostolis)
* Pinigų srautai
* Pardavimai
* Pirkimai
* Prekių pardavimo pelningumas
Detalizacijų srityje dabar galėsite analizuoti 2 detalizacijų lygiu. Pavyzdžiui: pasirinkę Tiekėją galėsite analizuoti jo pirkimus/pardavimus pagal Projektą (ar Produktą ar kitą pasirinktą detalizaciją). Detalizacijų reikšmių sąrašas parenkamos pagal Detalizacijų sričių konfigūracijoje Srityje BI analitika pasirinktas detales. Papildomai į sąrašus įtrauktos detalės tarifai, produkto grupė, tiekėjas/pardavėjas.

Nekilnojamo turto valdymas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Sukurta galimybė indeksuoti sutarties eilutės dažniau nei kartą per metus. Detaliau apie indeksaciją metų eigoje rasite instrukcijoje čia.
2. Mokėjimo planuose pridėtas naujas informacinis stulpelis Fiksuota data. Nurodžius čia datą ir mokėjimo planą priskyrus sutarčiai (ar suimportavus mokėjimo planą kartu su priskaitymais, kai importuojama susiejant importo failo laukus ir sistemos laukus), generuojant pardavimo sąskaitas į Apmokėti iki reikšmę bus paimama Fiksuota data iš mokėjimo plano.
Jei Fiksuota data bus mažesnė (ankstesnė) nei Sąskaitos data, Apmokėti iki data bus parenkama pagal anksčiau galiojusias taisykles: priskiriama mokėjimo plane nurodyta Fiksuota mėn. data arba pridedamos atidėjimo dienos.

3. Sutarties skiltyje Kliento apyvarta pridėta nauja reikšmė Apyvartos pabaigos data. Data gali būti suvedama tik tada, kai sutarties statusas nėra "Aktyvi". Į šią datą bus atsižvelgiama išskaičiuojant nesuvestų apyvartų reikšmę (tiek šio mėnesio, tiek praeito). Taip pat apyvartų vedimo portale nebebus galima suvesti apyvartų, patenkančių už datos nuo - iki rėžių (taip bus kontroliuojama, kad apyvartų vedėjai nesusivestų nelogiškų duomenų).

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Dabar galėsite suimportuoti planuojamas metines pajamas ir sekti plano vykdymą pagal pirminį pajamų planą BI analitinėje ataskaitoje Prognozuojamos pajamos. Trumpą instrukciją kaip atliekamas importas bei pavyzdinį importo failą rasite čia.
2. Nuomos sutarčių ataskaitoje, skiltyje Detalizuotas sutarčių ir kainų sąrašas suvestas sutarties nuolaidas matysite ir suma ir procentine išraiška
, neatsižvelgiant kaip nurodyta sutartyje: ar procentai ar suma. Reikšmė bus perskaičiuojama. Pavyzdžiui: jei nuolaida nurodyta kaip suma - bus išskaičiuojama ir reikšmė procentais bei atvirkščiai.

Kitos naujienos

Daugiau