Avansų darbuotojams konfigūravimas ir skaičiavimas

Avansų darbuotojams konfigūravimas ir skaičiavimas. Darbinėje praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbuotojui nemokamas avansas, net jei jis išreiškė norą jį gauti. Pavyzdžiui: darbuotojas avansų mokėjimo mėnesį sirgo arba yra priimtas naujai ir neišdirbo dar tiek dienų, kad užsidirbtų avansą, o gal darbuotojui išmokėti atostoginiai ir avansas jam nebepriklauso? Kaip susikonfigūruoti nustatymus, kad tokiais atvejais avansas nebūtų paskaičiuojamas ir kaip apskritai skaičiuojami avansai BSS Personalas ir atlyginimai rasite aprašymą žemiau.
1. Konfigūracija. Yra 3 programos nustatymai (Administravimas -> Programos nustatymai arba Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Personalo ir atlyginimų nustatymai), kurių pagalba galite reguliuoti, kokiais atvejais avansas turi būti paskaičiuojamas ir kokiais ne.
1.1. Neformuoti avansų turintiems išmokėtų atostoginių - pažymėjus varnele avansas nebus skaičiuojamas tiems darbuotojams, kurie einamąjį mėnesį turi apmokėtų atostogų t.y. einamojo mėnesio žiniaraštyje yra atostoginių išmokėjimas su išmokėjimo data ir išmokėjimo data yra ankstesnė nei avanso data. Svarbu: nustatymas veikia tik tada, kai atostoginių išmokėjimas yra atskiras nei kiti išmokėjimai (žiniaraštyje išmokėjimo už atostogas Priskaitymo/atskaitymo kodas IUA)
1.2. Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas ( Min=1; Max=31 ) - nurodžius čia reikšmę, avansų formavimo metu bus tikrinama ar einamuoju mėnesiu darbuotojas turi neatvykimų ir jei neatvykimų kalendorinėmis dienomis daugiau arba lygu nei nustatyme nurodyta kalendorinių dienų - avansas nebus formuojamas. 
1.3. Minimalus darbo dienų skaičius kad būtų formuojamas avansas ( Min=0; Max=31 ) - šio nustatymo pagalba galite reguliuoti, kiek dienų minimaliai turi būti išdirbęs darbuotojas, kad jam būtų formuojamas avansas. Tai labai aktualu naujai priimtiems darbuotojams, kai nenorima mokėti darbuotojui avanso, jei jis tą mėnesį nėra išdirbęs tam tikro dienų skaičiaus.
1.4. Kokie žymėjimai traktuojami kaip darbuotojo darbo dienos galima apsirašyti Personalas ir atlyginimai konfigūracijoje, žymėjimų grupėje Darbo laikas avansų formavimui. Pagal nutylėjimą į grupę pridėtas žymėjimas FD. O neatvykimus - grupėje Neformuojamas avansas.
1.5. Kitaip sakant avansas darbuotojui bus suformuojamas tada kai bus tenkinamos visos žemiau išvardintos sąlygos:
* kai neatvykimų dienų skaičius yra mažesnis nei nustatyme Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas;
* kai išdirbtų dienų skaičius yra didesnis, nei nurodyta nustatyme Minimalus darbo dienų skaičius kad būtų formuojamas avansas;
* atitinkamai patikrinamas nustatymas Neformuoti avansų turintiems išmokėtų atostoginių ir atostoginiai buvo neišmokėti ir jei jis įjungtas - atsižvelgiama į atostoginių išmokėjimo faktą (jei išjungtas - sąlyga įtakos avansų formavimui neturi).
Visais kitais atvejais avansai darbuotojui nėra suformuojami.
2. Avansų formavimas.
2.1. Jei norite darbuotojui mokėti avansą - Darbo sutartyje pridėkite kintamąjį:
2.1.1. AD Avanso dydis su norima reikšme. Kas mėnesį bus paskaičiuojama reikšmėje nurodyta avanso suma.
2.1.2. ADP Avanso dydis procentais su norima reikšme. Kas mėnesį avansui bus paskaičiuojamas atitinkamas procentas nuo sutartinio atlyginimo.

2.2. Avansus skaičiuokite Personalas ir atlyginimai -> Avansai -> [Sukurti avansus].
2.2.1. Atvertame lange nurodykite tik avanso sukūrimo datą (kada mokėsite avansus) ir spauskite [Toliau]. Atnaujinę paiešką matysite naujai sukurtus avansus.

2.3. Avansus apmokėkite paspaudę:
2.3.1. Apmokėti avansus - dialoge nusirodysite periodą ir bus apmokėti visi to periodo avansai.
2.3.2. Apmokėti pasirinktus avansus - apmokėsite visus pažymėtus avansus.
2.4. Po apmokėjimo avansus rasite Personalas ir atlyginimai -> DU mokėtinos sumos. Iš ten sugeneruokite mokėjimo nurodymo failą ir perkelkite mokėjimus į banką įprastai.