Avansų darbuotojams konfigūravimas ir skaičiavimas

Išbandyti

Avansų darbuotojams konfigūravimas ir skaičiavimas. Darbinėje praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbuotojui nemokamas avansas, net jei jis išreiškė norą jį gauti. Pavyzdžiui: darbuotojas avansų mokėjimo mėnesį sirgo arba yra priimtas naujai ir neišdirbo dar tiek dienų, kad užsidirbtų avansą, o gal darbuotojui išmokėti atostoginiai ir avansas jam nebepriklauso? Kaip susikonfigūruoti nustatymus, kad tokiais atvejais avansas nebūtų paskaičiuojamas ir kaip apskritai skaičiuojami avansai BSS Personalas ir atlyginimai rasite aprašymą žemiau.
1. Konfigūracija. Yra 3 programos nustatymai (Administravimas -> Programos nustatymai arba Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Personalo ir atlyginimų nustatymai), kurių pagalba galite reguliuoti, kokiais atvejais avansas turi būti paskaičiuojamas ir kokiais ne.
1.1. Neformuoti avansų turintiems išmokėtų atostoginių - pažymėjus varnele avansas nebus skaičiuojamas tiems darbuotojams, kurie einamąjį mėnesį turi apmokėtų atostogų t.y. einamojo mėnesio žiniaraštyje yra atostoginių išmokėjimas su išmokėjimo data ir išmokėjimo data yra ankstesnė nei avanso data. Svarbu: nustatymas veikia tik tada, kai atostoginių išmokėjimas yra atskiras nei kiti išmokėjimai (žiniaraštyje išmokėjimo už atostogas Priskaitymo/atskaitymo kodas IUA)
1.2. Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas ( Min=1; Max=31 ) - nurodžius čia reikšmę, avansų formavimo metu bus tikrinama ar einamuoju mėnesiu darbuotojas turi neatvykimų ir jei neatvykimų kalendorinėmis dienomis daugiau arba lygu nei nustatyme nurodyta kalendorinių dienų - avansas nebus formuojamas. Jei neatvykimų dienų bus mažiau ir bus įjungtas 1.1. punkte aprašytas nustatymas - papildomai dar bus patikrinama ar neatvykimų dienos yra atostogos. Jei atostogos ir jos apmokėtos - avansas nebus formuojamas, jei neapmokėtos - avansas bus formuojamas.
1.3. Minimalus darbo dienų skaičius kad būtų formuojamas avansas ( Min=0; Max=31 ) - šio nustatymo pagalba galite reguliuoti, kiek dienų minimaliai turi būti išdirbęs darbuotojas, kad jam būtų formuojamas avansas. Tai labai aktualu naujai priimtiems darbuotojams, kai nenorima mokėti darbuotojui avanso, jei jis tą mėnesį nėra išdirbęs tam tikro dienų skaičiaus.
Jei yra nurodyta reikšmė abiejuose (1.2. ir 1.3. punktuose minimų) nustatymuose - žiūrima į reikiamų išdirbti dienų skaičių. Pavyzdžiui:
Neatvykimo dienų skaičius nuo kurio neformuojamas avansas ( Min=1; Max=31 ) reikšmė 10
Minimalus darbo dienų skaičius kad būtų formuojamas avansas ( Min=0; Max=31 ) reikšmė 10
Darbuotojas pusė mėnesio sirgo 15 k.d., kitą pusę dirbo - 12 d.d., avansas jam bus paskaičiuojamas, neatsižvelgiant, kad neatvykimų dienų skaičius viršijo nustatyme nurodytą. Bet jeigu bus uždėta varnelė, kad neformuoti avansų turintiems išmokėtus atostoginius ir darbuotojui bus išmokėti atostoginiai - avansas jam nebus formuojamas.
2. Avansų formavimas.
2.1. Jei norite darbuotojui mokėti avansą - Darbo sutartyje pridėkite kintamąjį:
2.1.1. AD Avanso dydis su norima reikšme. Kas mėnesį bus paskaičiuojama reikšmėje nurodyta avanso suma.
2.1.2. ADP Avanso dydis procentais su norima reikšme. Kas mėnesį avansui bus paskaičiuojamas atitinkamas procentas nuo sutartinio atlyginimo.

2.2. Avansus skaičiuokite Personalas ir atlyginimai -> Avansai -> [Sukurti avansus].
2.2.1. Atvertame lange nurodykite tik avanso sukūrimo datą (kada mokėsite avansus) ir spauskite [Toliau]. Atnaujinę paiešką matysite naujai sukurtus avansus.

2.3. Avansus apmokėkite paspaudę:
2.3.1. Apmokėti avansus - dialoge nusirodysite periodą ir bus apmokėti visi to periodo avansai.
2.3.2. Apmokėti pasirinktus avansus - apmokėsite visus pažymėtus avansus.
2.4. Po apmokėjimo avansus rasite Personalas ir atlyginimai -> DU mokėtinos sumos. Iš ten sugeneruokite mokėjimo nurodymo failą ir perkelkite mokėjimus į banką įprastai.