Sutartinių kainų indeksavimas metų eigoje

Sutartinių kainų indeksavimas metų eigoje. Įprastai kainų indeksacija taikoma metų pradžioje ir atliekama 1 kartą per metus. Tačiau būna atvejų, kai kainos turi būti indeksuojamos dažniau. Indeksavimo metu pasirinktų sutarčių eilučių kainoms pritaikomas nurodytas koeficientas ir sutartyse sukuriama nauja sutarties eilutė su atitinkama galiojimo pradžia bei nauja - indeksuota kaina. Kaip atlikti kainų indeksaciją metų eigoje skaitykite instrukcijoje žemiau.
1. Indeksacija atliekama įprastai sutarčių eilučių paieškoje pasirinkus Pritaikyti koeficientą. Atvertame dialoge nurodomi Indeksuojami metai, Koeficiento pavadinimas, Koeficiento reikšmė, Papildomo mokesčio produktas ir papildomai - Mėnuo. Mėnuo reikšmėje nurodomas mėnuo, nuo kurio turi pradėti galioti nauja (suindeksuota) kaina.

2. Atlikus indeksaciją pasirinktose sutartyse matysite naujai sukurtas eilutes, kuriose bus indeksuota kaina.

3. Jei sutartyje buvo sugeneruotų priskaitymų - jie bus pergeneruoti automatiškai su nauja kaina.

4. Jei indeksuojamą mėnesį jau yra sugeneruotų sąskaitų - indeksacija tam mėnesiui nebus taikoma t.y. sutarties eilutė su nauja kaina susikurs nuo to mėnesio, kada dar nėra išrašytų sąskaitų.