Pajamų plano importas iš Excel ir jų atvaizdavimas BI analitinėje ataskaitoje

Pajamų plano importas iš Excel ir jų atvaizdavimas BI analitinėje ataskaitoje. Pajamų planas reikalingas tam, kad galėtumėte stebėti kaip faktinis pajamų surinkimas skiriasi nuo Jūsų buvusio plano. Pajamų plano analizė atliekama BI Nekilnojamo turto analitinėje ataskaitoje Prognozuojamos pajamos.
1. Konfigūracija:
1.1. Norėdami suimportuoti pajamų planą galite naudoti pavyzdinį importo failą, kurį rasite čia.

1.2. Programos nustatyme Pajamų planas: planų importo failų saugojimo vietą DVS'e nurodykite katalogo kuriame bus saugomas importo failas pavadinimą. Įsitikinkite, kad importuojantis duomenis darbuotojas turi savininko teises nurodyto katalogo įrašų saugoje.
2. Užpildę importo failą duomenimis, atlikite importą ERP.
2.1. Importas atliekamas Nekilnojamas turtas -> Resursai -> Pajamų plano importas. Importuodami planą pirmą kartą, susikurkite reikiamą konfigūraciją. Tam tikslui rinkitės Konfigūruoti pajamų plano importą. Sekančius kartus importuodami rinkitės Pajamų plano importas ir galėsite pasirinkti sukurtą konfigūraciją.

2.2. Sukonfigūruokite importo plano detales, susiedami importuojamo failo ir sistemos laukus įprastai. Konfigūracija gali atrodyti taip, kaip pridėta paveiksle žemiau.

2.3. Importuokite planuojamas pajamas pasirinkę Pajamų plano importas -> Pajamų plano importas. Atvertame dialoge nurodykite kurių metų Planuojamos pajamos importuojamos, taip pat duomenų failą bei šabloną (sukurtą 2.2. punkte).

2.4. Prasidės masinis procesas, kurio rezultatus galite matyti Masiniuose procesuose, radę masinį procesą Nekilnojamasis turtas: Pajamų plano importas ir atvėrę jo detales.
3. Jei importas pavyko sėkmingai - planuojamas pajamas matysite BI Nekilnojamo turto analitinėje ataskaitoje Planuojamos pajamos iš karto, kai atsinaujins kubo duomenys (sekančią dieną jau matysite).