fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 gruodžio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Naujiena!!! realizavome galimybę skaičiuoti valdybos narių ir asmenų, dirbančių pagal autorines sutartis, darbo užmokestį! detalią instrukciją kaip apsirašyti tokius darbuotojus ir jų darbo sutartis, bei kaip jiems skaičiuojamas darbo užmokestis, rasite instrukcijoje čia.
2. Sukurti papildomi informaciniai stulpeliai tabelių paieškoje Neatvykimai į darbą pagal darbuotojo darbo grafiką ir Neatvykimai į darbą pagal valstybinį darbo grafiką. Ši informacija padės Jums susitikrinti duomenis įvairiose srityse pagal poreikį. Pavyzdžiui: ar už teisingą dienų skaičių paskaičiuoti atostoginiai, jei jie skaičiuojami ne pagal darbuotojo grafiką, o pagal valstybės; arba ar teisingai paskaičiuojami suminio periodo  viršvalandžiai, jei neatvykimų valandas suminės darbo laiko apskaitos periode traktuojate pagal darbuotojo grafiką ir pan.

Taip pat papildėme ir DU5_6 Tabelis ataskaitos filtrą nauja reikšme Neatvykimus rodyti pagal: Darbuotojo grafiką, Valstybinį grafiką. Galėsite pasirinkti kaip neatvykimus rodyti ir spausdinyje.
3. Sukurtas naujas programos nustatymas Validuoti kolektyvinių atostogų likutį (pagal nutylėjimą įjungtas). Šio nustatymo pagalba galėsite kontroliuoti imamų kolektyvinių atostogų likutį t.y. jei jis nepakankamas - nepavyks patvirtinti personalo operacijos, kurioje registruojamas kolektyvinių atostogų panaudojimas. Analogiškai nepavyks ir pateikti prašymo DVS'e, jei šio tipo atostogų darbuotojas neturės pakankamai sukaupęs.
4. Į periodinių mokėjimų informacijos importą pridėjome galimybę importuoti ir procentus iki minimalios algos bei virš.
5. Laiko kortelėse pridėtas naujas informacinis laukas Padalinys. Jei grafikų portale naudojate darbuotojo laikino perkėlimo dirbti į kitą padalinį funkcionalumą - Laiko kortelėse lengvai pasitikrinsite kiek laiko darbuotojas dirbo kitame padalinyje.
Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.
6. Pareigybių paieškoje iškeltas naujas informacinis stulpelis Aprašymas. Čia matysite pareigybės aprašyme esančią reikšmę. Pagal lauką galima filtruoti, rikiuoti, grupuoti.

7. DU17 Atleistų ir priimtų darbuotojų ataskaita papildyta nauju informaciniu lauku Tabelio numeris.

Grafikų portalas

1. Visiškai nauja funkcija naudojantiems Grafikų portalą - galimybė masiškai išsiųsti darbuotojui tik jo asmeninį grafiką - pažymite reikiamus darbuotojus ir siuntimo metu jiems sugeneruojamas asmeninis grafiko spaudinys tik su darbuotojo, kuriam siunčiama darbo laiko, informacija! daugiau apie funkcionalumą skaitykite čia.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Jūsų patogumui išvertėme Personalo bei Darbo užmokesčio ataskaitas į anglų kalbą. Jei naudotojo DVS kalba bus nustatyta anglų - minėtas ataskaitas matysite anglų kalba.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Ar dažnai susiduriate su problema, kai išsiunčiate savo klientams dokumentus pasirašymui ir jie pamiršta tai padaryti? tikriausiai sekate išsiųstų dokumentų klientams įvykdymą Visose aktyviose veiklose ir asmeniškai raginate juos pasirašyti. Automatizavome šį procesą ir dabar tokius priminimus galėsite siųsti automatiškai! tereikia sukonfigūruoti kada tokie priminimai turi būti siunčiami. Kaip tai padaryti rasite čia. Be to, priminimus gali gauti ne tik Jūsų klientas, bet ir pasirašymą iniciavęs Jūsų darbuotojas.
2. Kad būtų lengviau rasti Jums aktualų dokumentą, Mano dokumentai skiltį išskaidėme pagal skilyte esančius dokumentų tipus. Vos tik atsiras dokumentas su nauju tipu - automatiškai bus sukuriamas atitinkamo dokumento tipo katalogas ir dokumentą rasite jame.

3. Papildėme įvairių tipų atostogų likučio atvaizdavimo funkcionalumą darbuotojo prisijungimo lange bei dokumento pildymo metu. Dabar čia matysite netik įprastų atostogų likučius, bet ir kolektyvinių atostogų bei atostogų už kelionėje būtų laiką likučius. 

Taip pat jei darbuotojas turi daugiau nei 1 darbo sutartį, pildydami aukščiau išvardintų tipų atostogų prašymus galės pasirinkti kuriai sutarčiai teikiamas prašymas.

SVARBU: galimybė pasirinkti sutartis galioja tik pildant atostogų, kolektyvinių atostogų, papildomo poilsio laiko už kelionėje būtą laiką, prašymus.
4. Pildydami dokumentą, kuris reikalauja pridėti papildomą(-ų) dokumentą (-ų), dabar galėsite ne tik įkelti jį iš įrenginio, bet ir pasirinkti iš jau esamų DVS'e.

5. Jei naudojate prenumeratų funkciją Jums tikrai pravers šis funkcionalumas. Dabar galite sukurti tokią prenumeratą, kur informacija bus siunčiama tik tiems darbuotojams ir tik apie tuos, kurie bus nurodyti konkrečiame dokumente. Pavyzdžiui: norite, jog darbuotojai pateikę atostogų prašymą būtų informuojami prieš dvi savaites, jog jie turi suplanuotų atostogų. Arba sutartyse nurodytas atsakingas asmuo - darbuotojas ir norite, kad artėjant sutarties pabaigai atsakingas darbuotojas pasirūpintų jos pratęsimu. Teisingai sukonfigūravus prenumeratą, visi darbuotojai turintys pateiktus prašymus gaus prenumeratos pranešimus apie savo suplanuotas atostogas. Kaip susikurti tokią prenumeratą rasite atnaujintoje prenumeratų kūrimo instrukcijoje čia.
6. Dabar įjungę nustatymą DVS dokumentus saugoti tik kataloguose apribosite galimybę įkelti dokumentą be nurodyto katalogo ne tik DVS'e, bet ir ERP Dokumentuose.
7. Vis sulaukiame iš Jūsų užklausų ką daryti, kai pasikeičia dokumento šablone nurodytas pasirašantis asmuo (pvz. įmonės vadovas). Anksčiau reikėdavo redaguoti visus turimus šablonus, bet dabar turime Jums išeitį: naudokite šablone ne konkretų asmenį, bet atributą, kurio reikšmėje pagal nutylėjimą (atributų medyje) nurodykite konkrečią reikšmę. Pasikeitus asmeniui užteks pakeisti numatytą reikšmę konkrečiame atribute ir visuose šablonuose kur naudojamas šis atributas reikšmė pasikeis automatiškai, nereiks kiekvieno redaguoti. Kaip naudotis funkcionalumu detalų aprašymą rasite čia.

Buhalterija naujovės

1. Nauja funkcija Pirkimų ir Pardavimų srityse - automatinis PVM korekcijos paskaičiavimas. Ši funkcija Jums padės tada, kai sąskaitoje dėl gausos esančių įrašų nesutampa detalių PVM eilučių suma ir paskaičiuota bendra PVM suma bendrai sąskaitos sumai. Pasinaudojus PVM korekcijos paskaičiavimu, automatiškai bus pakuriami PVM korekcijos įrašai sąskaitoje. Kaip naudotis funkcionalumu išsamų aprašymą rasite čia.

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Pirkimų ir pardavimų ataskaitos papildytos nauja skiltimi, kurioje matysite duomenų pasiskirstymą pagal Produkto tipą. Taip papildomai galėsite analizuoti pirkimus ir pardavimus pagal konkretų produkto tipą: prekes, paslaugas, rinkinius ir pan.

2. Pelno (nuostolio) ataskaitoje rasite naują pasirinkimą Rodyti per etatą. Pažymėję jį galite stebėti kiek, laikui kintant, darbuotojai sugeneruoja pajamų/sąnaudų/pelno.

Kitos naujienos

Daugiau