Masinis individualių grafikų siuntimas darbuotojams

Masinis individualių grafikų siuntimas darbuotojams. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip galite supažindinti darbuotojus su jų grafiku, išsiunčiant tik jo grafiką masiniu būdu. Šio funkcionalumo pagalba, pažymėjus norimus grafikus grafikų portale, išsiųsite kiekvienam darbuotojui tik jo grafiką. Rezultate darbuotojas gaus informaciją tik su savo suplanuotu darbo laiku. Kaip tai padaryti rasite aprašyme žemiau.
1. Norėdami išsiųsti grafikus keliems darbuotojams su individualia jo darbo laiko informacija:
1.1. Grafikų portale pasirinkite norimus darbuotojus ir grafikų siuntimo lange pažymėkite funkciją [Siųsti kiekvienam darbuotojui atskirą grafiką].

1.2. Pagal poreikį pasirinkite kokiam procesui bus siunčiami grafikai ir spauskite [Siųsti].

1.3. Prasidės masinis procesas, kurio metu bus sugeneruojami individualūs grafikų spausdiniai ir sukuriamos bei išsiunčiamos pasirinkto proceso veiklos. ERP Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas atvėrę Sugeneruotų grafikų siuntimas proceso detales matysite rezultatus

1.4. Pasirinktiems darbuotojams bus sugeneruotos ir išsiųstos veiklos, kurias atlikę patvirtins, kad su grafiku buvo supažindinti.
1.5. Jeigu norite grafiko spausdiniui sudėlioti visą proceso seką - tuomet grafikų šablone sudėliokite ją, tik prie proceso eilutės, kuri bus numatyta grafiką gaunančiam darbuotojui kaip veikla, nenurodykite konkretaus gavėjo. Automatiškai gavėju bus parenkamas grafiką gaunantis darbuotojas.
1.6. Išsiuntus grafiką, grafikų portale prie darbuotojo eilutės matysite, kad grafiko statusas tapo Išsiųsta, o darbuotojui patvirtinus veiką - Patvirtinta (jei prie siųsto grafiko buvo daugiau procesų - įvykdžius visus procesus).

2. SVARBU! Išsiųsti grafiko tokiu būdu nepavyks jei:
2.1. darbuotojas neturi priskirto naudotojo;
2.2. pagal grafikų šablone sudėliotą statusą nepavyko išrinkti procesų gavėjų;
2.3. grafiko statusas yra Išsiųsta arba Patvirtina.

Daugiau apie grafikų siuntimą darbuotojams rasite instrukcijoje čia.