Komunalinių mokesčių skaičiavimas pagal fiksuotą mokestį arba ne daugiau kaip...

Komunalinių mokesčių skaičiavimas pagal fiksuotą mokestį arba ne daugiau kaip... NT modulyje realizuota galimybė skaičiuoti komunalinius mokesčius (ne pagal skaitiklius) diferencijuotai. Tarkime susitariate su klientu, kad jis už komunalinius mokesčius mokės ne daugiau kaip 5 eurus už nuomojamą 1 kv.m. arba fiksuotą mėnesinį mokestį 6 eur. už nuomojamą 1 kv.m., o visi kiti klientai turi sumokėti susidariusį skirtumą. Kaip apsirašyti tokius atvejus sutartyje, kad komunaliniai mokesčiai būtų paskaičiuojami taip kaip norima. SVARBU: ši skaičiavimo metodika taikoma tik tiems mokesčiams, kurių tipas Komunalinis mokestis (bet ne pagal skaitiklį): bendra elektra, bendros valymo paslaugos, bendros apsaugos, muzikos transliavimo ir pan. paslaugos. Taip pat taikant šį skaičiavimo metodą yra galimybė įsirašyti skirstomą komunalinių mokesčių sumą ranka, jei už laikotarpį dar nėra sąnaudų pirkimo dokumento.
1. Programos nustatymuose įjunkite nustatymus:
1.1. Išlaidų balansas: galima koreguoti sąnaudų sumą.

1.2. Priskaitymai: komunalinių mokesčių kiekis kv. m.

2. Susikurkite reikiamus resursus t.y. nuomojamas patalpas. Instrukcija čia.
3. Susikurkite reikiamus komunalinių mokesčių tipus. Detalus aprašymas čia
4. Susikurkite nuomos sutartį kaip aprašyta čia. Tik Sutarties objektuose aprašant detalią nuomos eilutę papildomai nurodykite Komunalinio mokesčio apribojimo informaciją, kaip kad aprašyta žemiau:
4.1. Norint, kad komunalinius mokesčius skaičiuotų pagal tam tikras sąlygas, tą reikia nurodyti atvėrus nuomos detalią eilutę. Tai padarysite Sutarties objektuose pažymėję konkrečią nuomos eilutę ir paspaudę [Atidaryti] (būtent šios nuomos eilutės komunaliniams mokesčiams bus taikomas komunalinio mokesčio apribojimo tipas).

4.2. Atvertame lange pasirinkite Komunalinių mokesčių apribojimo tipą
4.2.1. Nustatyta suma - komunaliniai mokesčiai bus skaičiuojami konkrečiai sumai už nuomojamą 1 kv.m., kuri bus nurodyta Komunalinio mokesčio ribos suma

4.2.2. Didžiausia suma - komunaliniai mokesčiai bus skaičiuojami ne daugiau kaip sumai už nuomojama 1 kv.m., kuri bus nurodyta Komunalinio mokesčio ribos suma (bus mokesčių už kv.m. lubos)

4.2.3. Faktinė apskaičiuota suma - komunaliniai mokesčiai bus skaičiuojami proporcingai nuomojamam plotui + kas liks nuo 4.2.1 ir 4.2.2 punktus mokančių klientų.

4.3. Toliau visa informacija pildoma įprastai kaip nurodyta 4 punkte minimoje instrukcijoje.
5. Jei yra klientų, kurie turi komunalinių mokesčių pagal skaitiklius - suimportuokite skaitiklių rodmenis kaip tai aprašyta čia.
6. Komunalinių mokesčių skaičiavimas. Skaičiuojant komunalinius mokesčius gali būti 2 situacijos: kai jau yra užregistruotos komunalinių mokesčių sąnaudos t.y. į apskaitą užregistruota einamojo mėnesio sąskaita arba kai sąskaitos dar nėra
6.1. Kai yra užregistruota einamojo mėnesio sąnaudų pirkimo sąskaita (pvz. už valymą, bendrą elektrą ir pan.) Tokiu atveju komunaliniai mokesčiai registruojami įprastai naudojantis instrukciją, kurią rasite čia.
6.2. Jei komunalinių mokesčių sąskaitos dar nėra - galima komunalinių mokesčių sąnaudų sumą įsirašyti ranka. Detalus komunalinių išlaidų balanso skaičiavimas aprašytas 6.1. punkte nurodytoje instrukcijoje. Šiuo atveju atsiranda papildomas žingsnis tarp instrukcijoje esančių 3.1. ir 3.2. punktų.
6.2.1. Surinkus išlaidų balansą (instrukcijos 3.1. punktas), jei komunalinių išlaidų dar neturite (ar tiesiog norite, kad išlaidų balansas būtų skaičiuojamas pagal kitas sąnaudų sumas), stulpelyje Suma paskirstymui įrašykite reikiamą sumą ir komunaliniai mokesčiai klientams bus paskaičiuojami pagal čia nurodytą sąnaudų sumą.

6.2.2. Jei vėliau bus užregistruota pirkimo sąskaita, stulpelyje Surinkta iš pirkimo dokumentų suma matysite kokia suma buvo surinkta iš pirkimo dokumentų. Įvestos ir surinktos sumų skirtumas stulpelyje matysite šių dviejų reikšmių skirtumą.

6.2.3. Jei Suma paskirstymui yra įvesta ranka - komunalinių išlaidų balansas yra skaičiuojama pagal Suma paskirstymui nurodytą reikšmę. Jei įvedėte sumą ranka, bet norite komunalinių išlaidų balansą skaičiuoti pagal užregistruotus sąnaudų pirkimus (kad skaičiavime būtų naudojama suma Surinkta iš pirkimo dokumentų suma), tuomet ištrinkite ranka įvestą sumą ir Surinkite išlaidų balansą iš naujo

6.3. Toliau atliekamas 6.2.1. punkte nurodytos instrukcijos 3.2. punktas.
7. Sugeneruokite kitų priskaitymų, kurie nesukuriami komunalinių išlaidų balanso skaičiavimo metu: nuoma ir kiti priskaitymai, kurie sutartyje pridėti kaip Priskaitymas. Kaip tai atlikti aprašymą rasite čia.