Kaip paskaičiuoti komunalinius mokesčius nuomininkams: nuo sutarties įvedimo iki sąskaitos išrašymo

Kaip paskaičiuoti komunalinius mokesčius nuomininkams: nuo sutarties įvedimo iki sąskaitos išrašymo. Šioje instrukcijoje rasite detalų aprašymą nuo nuomos sutarties suvedimo iki pardavimo sąskaitos nuomininkui sugeneravimo bei išsiuntimo. Čia rasite ir visas nuorodas į kitas instrukcijas apie statinių duomenų, reikalingų procesui, aprašymus.
Norint skaičiuoti komunalinius mokesčius nuomininkams pirmiausia sukuriami nuomojami objektai (resursai), jiems suvedami ir priskiriami skaitikliai (jei tokie yra). Toliau jau Nekilnojamo turto modulyje suvedamos sutartys, sutarties objektuose pridedami nuomojami objektai (resursai) bei su jais susiję priskaitymai ir/ar komunaliniai mokesčiai pagal komunalinių mokesčių tipus. Yra galimybė nuomą, priskaitymus ir komunalinius mokesčius administruoti pagal pastatus (nuomojamo objekto vietas). Teisingai suvedus sutartį importuojami komunalinių mokesčių skaitiklių rodmenys, registruojamos sąnaudų pirkimo sąskaitos. Turint šią informaciją skaičiuojamas komunalinių išlaidų balansas už reikiamą mėnesį, generuojami Priskaitymai. Patikrinus informacijos teisingumą generuojamos pardavimo sąskaitos, kurios elektroniniu paštu išsiunčiamos nuomininkams. Apie visa tai žemiau.

1. Resurso sukūrimas. Resursas tai toks sistemos objektas, kuriame aprašoma detali nuomojama patalpa. Resursai gali turėti priskirtus skaitiklius. Taip pat resurse nurodoma detali resurso vieta. Norint pilnai aprašyti resursą pirmiausia sukuriami skaitikliai ir resurso vietos. Tada kuriamas resursas t.y. nuomojamos patalpos.
1.1. Skaitiklio kūrimas. Instrukciją kaip sukurti skaitiklius rasite čia
1.2. Resurso vietos suvedimas. Kaip sukurti resurso vietą rasite čia.
1.3. Resurso (nuomojamos patalpos) sukūrimas. Aprašymą apie resurso kūrimą rasite čia.

2. Komunalinių mokesčių tipai. Komunalinių mokesčių tipai reikalingi apgrupuoti tam tikros rūšies komunalinius mokesčius. Taip pat tipuose aprašomos taisyklės, pagal kurias, renkant komunalines išlaidas, surenkamos komunalinių išlaidų sąnaudos. Svarbu: komunalinių išlaidų balansas surenkamas pagal komunalinio mokesčio tipus, todėl jei norite sekti mokesčius pagal pastatus, rekomenduojame komunalinių mokesčių tipus kurti pagal pastatus pvz. jei nuomininkai moka už muziką - tuomet komunalinių mokesčių tipų Muzika turėtų būti tiek, kiek pastatų nuomojate ir juose mokama už muziką. Tada komunalinių išlaidų balansas bus surenkamas pagal pastatus ir komunalinio mokesčio tipą (Pvz. Pastatas M.K.Čiurlionio 29 muzika, Pastatas M.K.Čiurlionio 29 valymas ir pan.). Kaip sukurti komunalinių mokesčių tipą detalų aprašymą rasite čia.

3. Atlikus visus aukščiau aprašytus žingsnius kuriama nuomos sutartis. Nuomos sutartyje pridedami Objektai: nuoma, priskaitymai, komunaliniai mokesčiai. Nuomos eilutei priskiriami resursai t.y. nuomojamos patalpos. Pagal sutartyje esančią Objektų skilties informaciją surenkamas komunalinių išlaidų balansas, generuojami priskaitymai, sukuriama pardavimo sąskaita nuomininkui. Kaip teisingai susikurti Nuomos sutartį aprašymą rasite čia.

4. Kai jau turite sukurtą ir Aktyvią Nuomos sutartį - galima skaičiuoti komunalinius mokesčius už reikiamą mėnesį. Suimportuokite skaitiklių rodmenis, kaip aprašyta 1.1. punkte. Tada skaičiuokite komunalinių išlaidų balansą. Kaip tai atlikti detalų aprašymą rasite čia.

5. Sugeneruotų duomenų analizė. Suskaičiavus komunalinių išlaidų balansą pasitikrinkite duomenis. Tai patogu daryti Komunalinių išlaidų balanso paieškoje. Čia matosi suminė informacija pagal Komunalinių mokesčių tipus arba Pastatus. Galite matyti kokiam tipui ar pastatui kokia komunalinių mokesčių sąnaudų suma buvo užregistruota, kiek paskirstytą nuomininkams pagal skaitiklius, kokia bendra nuomininkams surinkta suma, kiek priskaitymų sugeneruota ir kokia suma lieka savininkui.

6. Sugeneruokite kitų priskaitymų, kurie nesukuriami komunalinių išlaidų balanso skaičiavimo metu: nuoma ir kiti priskaitymai, kurie sutartyje pridėti kaip Priskaitymas. Kaip tai atlikti aprašymą rasite čia.

7. Pagal sukurtus priskaitymus sugeneruokite pardavimo sąskaitas ir išsiųskite jas klientui elektroniniu paštu. Aprašymą rasite čia.

8. Esant specifinėms nekilnojamo turto situacijoms aprašymo ieškokite Vartotojo vadove, Nekilnojamas turtas dalyje. Jei reikiamo sinstrukcijos neradote - rašykite mums [email protected].