fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Papildytas sutarčių indeksavimo funkcionalumas. Dabar galėsite indeksuoti sutartis ne būtinai metų pradžioje. Indeksuojant sutartis ir nurodžius indeksuojamus metus dabar tikrinama ar indeksuojamuose metuose jau yra sugeneruotos pardavimo sąskaitos. Jei sąskaitos sugeneruotos - nauja indeksuota eilutė sukuriama nuo sekančio laikotarpio, už kurį sugeneruota paskutinė sąskaita. Pvz.: yra poreikis indeksuoti sutartį nuo 2021 05 01. Jei jau yra išrašyta sąskaita už 2021 04 01-30 laikotarpį, tai nauja indeksuota eilutė sutarties detalėse bus sukurta nuo 2021 05 01. Tačiau jei sąskaitų dar nėra - nauja eilutė sutarties detalėse nebus kuriama, o bus atnaujinama jau esamos eilutės kainą. 
Taip pat indeksacijos metu galėsite nusirodyti ar generuoti priskaitymų skirtumų sumas - sukurta nauja varnelė Negeneruoti skirtumo eilučių. Pažymėjus ją - priskaitymo skirtumas tarp naujai nustatytos kainos ir jau išrašytą sąskaitą už einamą mėnesį nebus generuojami.

2. Sutarties detalėse, kainos formulėje, ploto reikšmė dabar bus rodomas 2 sk. po kablelio (anksčiau būdavo 1 sk.)

Projektų valdymas naujovės:
1. Realizuota galimybė projektų laiko vedimo portale suvesti laiką 0, ko pasekoje bus sukurta ir laiko kortelė su dirbtu laiku 0 ir DU už tą dieną nebus skaičiuojamas.

Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Skolų ataskaitose AT7 Detali skolų ataskaita ir AT9 Suminės skolos pagal partnerius iš DK pridėtas papildomas filtras Padalinys. Dabar skolas galėsite matyti ir nusirodę konkretų padalinį, jei padalinio informacija bus nurodyta skolos registravimo metu detalizacijose.

Taip pat ataskaitoje AT7 Detali skolų ataskaita pridėta galimybė nusirodyti kelis partnerius (anksčiau buvo galima tik vieną), kurių skolas norite peržiūrėti

Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. Naujiena Jums! realizuota galimybė importuoti Kintamuosius darbo sutartyse! importo faile užteks vos kelių reikšmių, o importą atliksite kelių mygtukų paspaudimu. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.

2. Tabelių portale pridėta galimybė filtruoti darbuotojos pagal projektą. Nurodžius projektą bus rodomi tik tie darbuotojai, kurie nurodytam laikotarpiui turi bent 1 sukurtą laiko kortelę periode. Taip matysite tik projekte per laikotarpį dirbusius darbuotojus.
Filtrą matys tik tie darbuotojui, kurie turi teisę matyti visų darbuotojų informaciją (rolei nepridėta teisė Darbo laiko apskaita - tabelių portale rodyti tik prisijungusio darbuotojo informaciją)

3. Tabelių portale atnaujinus įvestą laiką bus atnaujinamas laikas ir prie projekto, jei vedant laiką reikia jį nurodyti. Jei laikas detalizuotas daugiau nei vienam projektui - bus reikalingas Jūsų įsikišimas ir laiką prie projekto padalinti reiks Jums.

4. ERP Tabelių paieškoje rasite naują informacinį stulpelį Apmokamų valandų. Jei skaičiuojate darbo užmokestį standartiškai - tokiu atveju Apmokamų valandų ir Iš viso reikšmė sutaps. Bet jei naudojate kintamuosius, kai darbuotojas dirba, bet už kuriuos darbo užmokestis neskaičiuojamas (konkrečiai apie juos skaitykite čia), tokiu atveju Iš viso stulpelyje rodomos bus visos dirbtos valandos, o Apmokamų valandų - tik tos valandos, už kurias mokamas DU. VDU skaičiavimui bus taip pat traukiamos tik Apmokamos valandos.

5. Sukurtas naujas atskaitymas Už kurą. Atskaitymas veikia analogiškai, kaip kad atskaitymai Už maistą, Už telefoną ir pan. t.y. mažinama darbuotojui išmokama suma

Dokumentų valdymas naujovės:
1. Realizuota galimybė dokumento profilyje nusirodyti bylą. Ar byla privaloma galima nurodyti konkrečiame registre pažymėjus varnelę Dokumentas turi būti įdėtas į bylą. Pažymėjus varnelę ir registruojant dokumentus į tokį registrą jo negalėsite užregistruoti, jei nenurodysite Bylos. Bylą nurodyti galima dokumento profilyje

2. Sukurta nauja operacijos teisė, kuri leis pakeisti parašo tipą, nurodytą proceso siuntimo metu. Operacijos teisė Leisti keisti parašo tipą dokumentui su pasirašymo veikla. Šią operacijos teisę pagal nutylėjimą turi rolės DVS_administratorius ir Superadministratorius. Parašo tipas gali būti pakeičiamas pasirašymo metu arba dokumento profilyje (jei keitėjas turi teisę Keisti dokumentą). Nurodytas parašo tipas toliau keliaus visiems procese esantiems dalyviams.
Taip pat jei pasirašymui pasiunčiamas dokumentas turi nenurodytą parašo tipą t.y. Numatytas parašo tipas - tada darbuotojas, pirmas gavęs pasirašymui tokį dokumentą, galės pakeisti pasirašymo tipą pasirašymo metu, ko pasekoje net ir be specialios operacijos teisės pakeis sekantiems procese pasirašantiems asmenims pasirašymo tipą. Sekantys gavėjai, neturintys aukščiau nurodytos operacijos teisės keisti parašo tipo jo pakeisti jau nebegalės.
Jei kuriamas naujas dokumentas, kuris neturi numatyto parašo tipo, jo parašo tipą taip pat galima nurodyto dokumento profilyje (be minėtos teisės). Jei profilyje nurodysite vieną parašo tipą, bet jau pasirašymo procese - kitą, pasirašantysis turės pasirašyti Procese nurodytu parašo tipu.

3. Papildytas dokumentų darbuotojo kortelėje pridėjimo funkcionalumas. Anksčiau į darbuotojo kortelės skiltį Dokumentai automatiškai būdavo susiejami tik tie dokumentai, kurių pagrindu kurdavosi personalo operacija. Dabar funkcionalumas išplėstas ir dokumentus, kuriuos užregistravus norite matyti prie darbuotojo kortelės, galėsite susikonfigūruoti patys! detalų aprašymą kaip tai padaryti rasite čia.

4. Naujiena dokumentų susiejimo lange. Dabar susiejant dokumentus lango kampe matysite jau pasirinktus dokumentus, kuriuos norite susieti. Iš ten pat galėsite juos ir patogiai pašalinti. Tai itin patogu, kai susiejimo metu atliekate įvairias paieškas norėdami surasti reikiamus dokumentus siejimui. Susietų dokumentų informacijoje greitai galėsite pasitikrinti ar susiejote visus reikiamus dokumentus

5. Realizuota galimybė programos nustatymuose nusirodyti kokiame kataloge turi būti saugomi dokumentai, kurie pridedami būsimo darbuotojo, Darbuotojo anketos pildymo metu. Programos nustatyme Darbuotojo anketa - dokumentų katalogo kelias nurodžius katalogo kelią dokumentai bus saugomi nurodytam kataloge. Taip pat šiuos dokumentus rasite ir Darbuotojo kortelėje skiltyje Dokumentai

6. Patobulintas filtrų naudojimo funkcionalumas. Dabar pasirinkus filtrą bus galima eiti per visas sritis ir nurodytas filtras išliks, pasirinktoje skiltyje bus ieškoma rezultatų pagal filtro reikšmę: Gauti dokumentai, Pateikti, Mano dokumentai, Mano juodraščiai, Katalogai, Registrai, Bylos.

7. Kuriant naują juridinį asmenį įmonės kodas nebebus privalomas.

Administravimas naujovės:
1. Naujiena! Jau dabar realizuota galimybė sukurti naudotojus tiesiai iš darbuotojo kortelės vos vieno mygtuko paspaudimu! taip pat yra galimybė kurti naudotojus visiems pažymėtiems darbuotojams. Jei priėmėte daug darbuotojų ir jiems reikia sukurti naudotojus - kaip tai atlikti greitai ir patogiai skaitykite instrukciją čia.

Kad dar lengviau būtų atsirinkti kokie darbuotojai dar neturi sukurto naudotojo - Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai paieškoje rasite naują filtrą Darbuotojai be naudotojo. Šio filtro pagalba galėsite matyti kurie darbuotojai dar neturi naudotojo ir juos sukurti aukščiau aprašyto funkcionalumo automatino naudotojų kūrimo pagalba.

2. Masinių procesų vykdyme pridėta funkcija Pakartoti proceso paleidimą. Funkcijos pagalba galėsite iš naujo paleisti tuos masinius procesus, kurie turi statusą Eilėje. Mygtuką rasite Veiksmai ir tik pažymėję masinį procesą, kurio statusas Eilėje. Funkcija iš naujo paleis visus masinius procesus, kurie bus eilėje.

Vartotojo vadovas be aukščiau minėtų instrukcijų papildytas nauja instrukcija apie ERP esančius pranešimų šablonus bei reikšmes, iš kurių formuojamas pranešimas: Pranešimų šablonai ir juose naudojamos reikšmės

Praeitame naujienlaiškyje dalinomės puikia žinia, kad visas sąskaitas galima saugoti kaip el. sąskaitas! Šį kart ne tokia gera žinia - Kasos čekius ir krovinių vežimo dokumentus vis dar reiks saugoti ta forma, kuria jie sukurti. Plačiau skaitykite čia.

Kitos naujienos

Daugiau