fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 liepos m. naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Sutarties eilutėje rasite naujus laukus Indekso minimali reikšmė (%) ir Indekso maksimali reikšmė (%). Indeksuojant sutarties eilutes bus atsižvelgiama į čia nurodytas reikšmes t.y. jei indeksuojant nurodysite koeficientą, kuris nepatenka į čia esančią min/max reikšmę, bus pritaikoma min/max nurodyta reikšmė. Pavyzdžiui: Indekso minimali reikšmė (%) 2 ir Indekso maksimali reikšmė (%) 5. Jei indeksuojant nurodysite koeficientą 1,01 - indeksuojant bus pritaikyta 1,02, jei indeksuojant nusirodysite koeficientą 1,09, bus pritaikytas koeficientas 1,05.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Nuomos sutartyse realizuota galimybė matyti sutarties dokumentų bei klientų dokumentų informaciją bei tuos dokumentus atverti peržiūrai. Jiems matyti sukurta atskira skiltis Dokumentai.

2. NT ataskaitoje Prognozuojamos pajamos pagal sutartis pridėti stulpeliai su indeksacijos min ir max reikšmėmis. Taip pat ataskaitoje pridėti papildomi filtrai Padaliniui ir Atsakingam asmeniui (atsakingas asmuo paimamas iš sutarties detalizacijų šablono).
3. Pirkėjų srautų ataskaitoje padarytas srautų palyginimas "D.d.-Sav." (darbo dienų-savaitgalių). Duomenis galima analizuoti ne tik kaip grafiką, bet ir kaip lentelę.
4. Ataskaitoje Nuomos sutartys pridėtas naujas informacinis laukas netiesioginiai komunaliniai eur/m2, kuriame matyti netiesioginiai komunaliniai mokesčiai 1 kv. m.

Apskaita naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Klientams, dirbantiems su rinkinio komponentais turime gerų žinių. Dabar galėsite suimportuoti ir rinkinio komponentus t.y. nebereiks jų pridėti suimportavus produktus. Detalų aprašymą bei pavyzdinį importo failą rasite čia.
2. Jūsų itin pamėgta funkcija "Išsaugoti kaip..." Produkto kortelėje papildyta, nukopijuosite ne tik produkto pagrindinę informaciją, bet ir produkto rinkinio komponentus, jei Produkto tipas bus Rinkinys.

3. Sandėlio likučiuose pridėtas naujas informacinis laukas Gamintojo produkto kodas. Šis laukas nurodomas produkto kortelėje. Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

BI analitinės buhalterijos ataskaitos

1. Pardavimų ataskaitoje, Pardavimų pagal pirkėją skiltyje rasite naują grafą Dokumentai, kur paspaudę ant simbolio būsite nukreipti į pardavimo dokumento profilį.

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. Reaguodami į darbo kodekso pakeitimus, atlikome reikiamus pakeitimus ir DU ir Personalas modulyje bei DVS'e dėl papildomo poilsio laiko 1 vaiką auginantiems tėvams. Detalią instrukciją kaip veikia papildomų poilsio dienų validacija rasite čia. Norėdami įnešti aiškumo kada ir kiek dienų priklauso tėvams parengėme Jums trumpą aprašymą mūsų naujienose, kurią rasite čia.
2. Realizavome galimybe papildomai importuoti Darbuotojo ir Darbo sutarties atributus. Šio importo pagalba galėsite suimportuoti įvairią reikiamą papildomą informaciją tiek darbuotojo kortelėje, tiek darbo sutartyje. Detaliau apie importo galimybę rasite čia.
3. Naujiena! darbuotojas dirbo ligos metu? tam faktui pažymėti Ligos personalo operacijoje rasite naujus laukus dirbto laiko ligos metu intervalui nusirodyti Dirbo nuo - Dirbo iki. Pagal čia nurodytą laikotarpį atitinkamai tabeliuose bus rodomas dirbtas laikas, skaičiuojama/neskaičiuojama ligos pašalpa, užpildomi formos NPSD reikiami laukai.

4. Sukurtas naujas žymėjimas PPD - Apmokama papildoma poilsio diena. Šis žymėjimas nuo kitų apmokamų poilsio dienų skiriasi tuo, kad už jį darbuotojui apmokėjimas mokamas ne pagal VDU, o pagal nustatytą atlygį sutartyje.
5. Jei neskaičiuojate darbo užmokesčio su Personalas ir atlyginimai, bet dirbate su DVS ir administruojate darbo sutartis informacijos perdavimui į kitas sistemas - realizavome galimybę atlikti masinius darbuotojų atleidimus. Tam pirmiausia turite įjungti programos nustatymą Leisti naudoti masinius darbo sutarčių nutraukimus. Tada užpildyti bei užregistruoti DVS'e atleidimo dokumentą, kur nurodyta atleidimui reikalinga informacija (data, teisės akto straipsniai), kad būtų užpildomi sutarties nutraukimui reikalingi laukai. Masinis sutarčių atleidimas vykdomas Veiksmai -> Nutraukti kelias darbo sutartis. Labai svarbu - masinių atleidimų metu neatliekami jokie įprastiniai veiksmai su Tabeliais, DU žiniaraščiais, todėl funkcionalumu gali naudotis tik tie klientai, kurie darbo užmokesčio neskaičiuoja su BSS Personalas ir atlyginimai.

Grafikų portalas
1. Darbo grafikų portale realizuota galimybė nusirodyti kelis atėjimo ir išėjimo laikus. Priskyrus grafiką, kuriame jau yra 2 atėjimo ir išėjimo laikai dienoje - dienos lange matysite atėjimo/išėjimo laikus, pietų pertraukas, bendrą darbo dienos valandų sumą ir pan.

2. Darbo grafiko spausdinyje pridėta Pertraukų informacija. Čia bus matomos visos dienoje buvusios darbuotojo pertraukos.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos
1. Į darbo užmokesčio ataskaitą DU žiniaraščio skiltis Sutrumpintas DU žiniaraštis ir Detalizuotas žiniaraštis pridėta Projekto informacija.

2. Personalo ataskaitoje Darbo laikas dabar matysite ir suminių viršvalandžių informaciją. Čia atvaizduojami sumine darbo laiko apskaita dirbančių darbuotojų periodo gale sukaupti viršvalandžiai.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Po šios versijos galėsite nustatyti kiek dienų prieš atostogų pradžią darbuotojai negalės pateikti prašymo atostogoms. Taip apsisaugosite, kad darbuotojai nepiktnaudžiautų ir neteiktų atostogų prašymų atbuline data ir pan. Detalų funkcionalumo aprašymą, veikimo sąlygas ir konfigūracijos niuansus rasite instrukcijoje čia.

2. Atnaujinome procesų atšaukimo logiką. Dabar atšaukti pateiktą dokumentą bus paprasčiau. O tuo pačiu išsprendėme ir problemą, kai atšaukus pateikto dokumento procesus vis tiek likdavo įrašas personalo plane, jei dokumentas turėdavo požymį "Pildyti į personalo planą". Detaliau kaip dabar veikia procesų atšaukimas DVS'e skaitykite atnaujintoje instrukcijoje čia.
3. Dauguma Jūsų kurdami atributus naudoja atributo tipą Sąrašas, kur susiejus atributą su tam tikru sąrašu ir pridėjus atributą į dokumentą, pildantysis gali pasirinkti atributo reikšmę iš sąrašo. Norėdami palengvinti Jums darbą realizavome galimybę importuoti sąrašo elementus. Nebereiks jų kurti rankiniu būdu. Kaip susiimportuoti sąrašo reikšmes ir pavyzdinį Sąrašo reikšmių importo failą rasite čia.

4. Realizuota galimybė Laiškų importo konfigūracijoje prisijungti naudojant Microsoft prisijungimus, kai konfigūruojama pašto dėžutė yra outlook office 365.

5. Generuojant dokumento tipo ADOC/ASIC nuorašą dabar galėsite pasirinkti ar įtraukti visus turinio dokumentus. Pažymėjus varnele nuoraše matysite ne tik pagrindinį dokumentą, bet ir turinio dokumentus.

6. Dokumentų siuntimo langas papildytas dokumento numerio informacija. Taip iš karto matysite dokumento numerį, nebereiks grįžti į dokumentų sąrašą ir ten jo ieškoti.

7. Dokumentų paieškoje ERP pridėti nauji informaciniai laukai Šablono registracijos numeris, Šablono registras, Registro numeris. Jų pagalba registruotus dokumentus rasite kur kas greičiau. Pagal laukus galima filtruoti, rikiuoti, rūšiuoti.

8. Į Dokumento spausdinį dabar galėsite prisidėti ir darbuotojo kortelės numerį. Tam tikslui turinio laukuose rasite naują reikšmę Darbuotojo kortelės numeris.
9. Atsisiunčiant fizinį dokumento failą jis automatiškai bus pervadintas į dokumento temą, o išorinio pasirašymo portale bus matomas ne fizinio failo pavadinimas, bet dokumento tema.

Kitos naujienos

Daugiau