Darbuotojų arba Darbo sutarčių atributų importas

Darbuotojų arba Darbo sutarčių atributų importas. Atributų pagalba galite pridėti Darbuotojams ar Darbo sutartims įvairią papildomą informaciją. Pavyzdžiui: Darbuotojams nurodomas batų dydis, atlyginimo mokėjimo procentas ir pan.
1. Prieš importuojant atributus Darbuotojams ar Darbo sutartims pirmiausia turite juos susikurti ERP.
1.1. Kaip kuriami atributai aprašymą rasite čia
1.2. Atributai, kuriuos importuosite Darbuotojo kortelėje kuriami šakoje Personalas -> Personalo atributai. Atributai, kuriuos importuosite Darbo sutartims kuriami šakoje Darbo sutartis -> EmployeContract
1.3. Importuoti galima šių tipų atributus:
* Data
* Pinigai
* Sąrašas
* Tekstas
* Sveikas skaičius
* Trupmeninis skaičius
2. Atributų importas importuojant naujus Darbuotojus ar Darbo sutartis.
2.1. Importas atliekamas įprastai importuojant Darbuotojų ar Darbo sutarčių failą, kuriuos rasite BSS IT puslapyje Klientams -> Atsiuntimai -> Personalas ir atlyginimai atitinkamai pagal importuojamus duomenis:
* BSS personalas ir atlyginimai darbo santykių duomenų importas - bendras darbuotojų ir darbo sutarčių importo failas.
* Darbuotojų ir naudotojų informacijos importas - importuojama tik darbuotojų ir  naudotojų informacija.
* Darbo sutarčių importas - importuojama tik darbo sutarčių informacija.
Importo failuose matysite papildomą duomenų sritį Atributų informacija. Ten rasite ir detalų reikšmių aprašymą. Importo faile prideda
2.2. Užpildykite tiek atributų ir reikšmių stulpelių, kiek skirtingų atributų norite importuoti.
3. Atributų importas papildant atributų informacija jau esamus Darbuotojus ar Darbo sutartis.
3.1. Jei jau turite suimportuotus Darbuotojus ar Darbo sutartis ir norite papildyti jų informaciją atributais - importo faile užpildykite privalomos Pagrindinės informacijos laukus ir Atributų importui reikalingas reikšmes, esančias skiltyje Atributų reikšmės, kitos informacijos nepildykite. Pagal poreikį naudokite atskirus importo failus Darbuotojų ir naudotojų informacijos importas arba Darbo sutarčių importas. Jei naudosite importo failą BSS personalas ir atlyginimai darbo santykių duomenų importas turite užpildyti Pagrindinė darbuotojo informacija arba Darbo sutartys informaciją, atitinkamai kuriuos duomenis norite papildyti atributais.
3.2. Užpildykite tiek atributų ir reikšmių stulpelių, kiek skirtingų atributų norite importuoti.
3.3. Importo metu pirmame importo lange pasirinkite Atnaujinti egzistuojančius įrašus.
3.4. Susiekite privalomus laukus pirmame Duomenų susiejimo lange
3.5. Sekančiame lange palikite varnelę tik pasirinkime Atributai, nes importuosite tik atributų informaciją.

4. Importuojant Atributus, atributų susiejimo lange pridėkite tiek rinkinių, kiek skirtingų atributų importuojate ir susiekite juos kiekvienam rinkinyje atskirai.

5. Jei importą atliekate pirmą kartą - detalią instrukciją kaip atlikti importą rasite čia.

SVARBU! jei importe neimportuojate atributų - nuimkite varnelę Atributai papildomai importuojamos informacijos sąraše, nes pagal nutylėjimą varnelė bus uždėta.