Atostogų pradžios ir prašymo pateikimo datos validacija

Atostogų pradžios ir prašymo pateikimo datos validacija. Būna atvejų, kai darbuotojai piktnaudžiauja ir pateikia atostogų prašymus atgaline data arba šiandien ir dar su sąlyga, kad atostoginius išmokėti prieš atostogas, o atostogauti nori jau nuo rytdienos. Nelieka laiko surasti kas pavaduos atostogaujantį ir pan. Ne visada veikia žodiniai susitarimai, dėl to realizavome galimybę neleisti pateikti atostogų prašymo likus tam tikram dienų skaičiui iki atostogų pradžios. Žemiau rasite aprašymą kaip įjungti šį ribojimą.
1. Programos nustatyme Neleisti nurodyti atostogų datos anksčiau kaip X dienų (0 - jokio ribojimo) ( Min=0; Max=9999 ) įrašykite kalendorinių dienų skaičių, pagal kurį bus tikrinama ar pildomo dokumento Data nuo nėra anksčiau nei dokumento teikimo data (tikrinama fizinė dokumento teikimo data, ne Dokumento rengimo diena). Pavyzdžiui: nustatyme nurodytas dienų skaičius 3, tai teikiant prašymą 2022 07 27 atostogų pradžios data galės būti ne ankstesnė nei 2022 07 30. Pildančiam darbuotojui nebus leidžiama pasirinkti ankstesnės datos.

2. Ne visiems dokumentų tipams taikoma ši validacija. Ji taikoma tik tiems dokumentų tipams, kuriems Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai stulpelyje Validuoti pradžios datą uždėta varnelė. Pagal nutylėjimą varnelė uždėta tiems tipams, kurie kuria personalo operacijas su tipu Atostogos. Pagal poreikį pasikoreguokite, jei validaciją norite taikyti kitiems atostogų tipams: Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai stulpelyje Validuoti pradžios datą nuimkite arba uždėkite varneles.

3. Būna atvejų, kai reikia nusižengti taisyklėms ir dokumentą pateikti nesilaikant datos ribojimų. Tam sukūrėme operacijos teisę Ignoruoti nustatymą: Neleisti nurodyti atostogų datos anksčiau kaip X dienų. Jei šią operacijos teisę turintis darbuotojas teiks prašymą - jam validacija nebus taikoma ir jis prašymą galės pateikti bet kokiomis datomis. Pagal nutylėjimą operacijos teisė priskirta DVS administratoriaus rolei.