fbpx

Naujienos

Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, papildoma poilsio diena. Naujausi darbo kodekso pakeitimai numato: ,,Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius), darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų arba auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonių darbo valandų pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena, kuri suteikiama ne vėliau kaip paskutinį sumuojamą mėnesį."
Daug diskusijų sukėlė teisės akte nurodytas 3 mėnesių laikotarpis, per kurį darbuotojas gali pasinaudoti papildoma poilsio diena. Pateikėme užklausą Valstybinei darbo inspekcijai ir atsakymu dalinamės su Jumis:
"DK 138 straipsnio 3 dalyje numatytas papildomas poilsio laikas pasižymi tiksliniu pobūdžiu – lengvata siejama su vaiko ( -ų) auginimu ir nustatyta siekiant padėti darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Lengvatos tikslinis pobūdis sąlygoja tai, jog darbuotojas gali pasinaudoti lengvatiniu poilsio laiku tada, kai:
1) pateikia darbdaviui dokumentus, patvirtinančius vaiko iki 12 metų ar neįgalaus vaiko iki 18 metų, arba dviejų ar trijų ir daugiau vaikų iki 12 metų auginimo faktą;
2) bei pateikia darbdaviui rašytinį prašymą, kuriame nurodo, kurią (- iomis) mėnesio (-ių) dieną (- omis) norėtų gauti papildomą (- as) poilsio dieną (- as) ar atitinkamai sutrumpinti darbo laiką per savaitę (mėnesį).
DK 138 straipsnio 3 dalyje nustatyta garantija į papildomą poilsį darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, pradedama įgyvendinti nuo teisės atsiradimo momento, t. y. nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., tačiau darbdavys privalo taikyti DK 138 straipsnio 3 dalies nuostatą tik nuo to momento, kai darbuotojas pateikia darbdaviui dokumentą, patvirtinantį vaiko iki 12 metų auginimo faktą bei prašymą dėl vienos papildomos poilsio dienos per tris mėnesius (arba sutrumpinti darbo laiką aštuoniomis valandomis per tris mėnesius) suteikimo.
DK konkrečios trijų mėnesių laikotarpio skaičiavimo tvarkos nenumato, tačiau įsigaliojus DK 138 straipsnio 3 dalies nuostatai, ši papildoma poilsio diena, darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, turėtų būti suteikiama kartą per tris mėnesius (pvz., rugpjūčio – spalio mėn. laikotarpiu ir t. t.). Kiekvienu konkrečiu atveju trijų mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kada darbuotojas pateikia darbdaviui dokumentą, patvirtinantį vaiko iki 12 metų auginimo faktą bei prašymą dėl vienos papildomos poilsio dienos per tris mėnesius (arba sutrumpinti darbo laiką aštuoniomis valandomis per tris mėnesius) suteikimo."

Valstybinės darbo inspekcijos atsakymų į klausimus bazėje taip pat dar radome tokį Darbo kodekso dėl papildomos poilsio dienos 1 vaiką auginantiems tėvams pakeitimo išaiškinimą:
"DK konkrečios skaičiavimo tvarkos nenumato, taigi, ši papildoma poilsio diena turėtų būti suteikiama kartą per tris mėnesius, darbuotojo pasirinkimu, t. y., neturi būti kaupiama ir laukiama paskutinio šių skaičiuojamųjų trijų mėnesių termino, kad įgyti teisę ir pasinaudoti poilsio laiku, darbuotojas gali šiuo poilsio laiku pasinaudoti ir pirmojo mėnesio pradžioje, o vėliau likusį laiką iki kito skaičiuojamojo laikotarpio teisės į šį poilsio laiką neturės.
Manytina, kad terminas skaičiuojamas nuo įstatymo įsigaliojimo, o vėliau teisės įgijimo (pvz., įsigalioja rugpjūčio 1 d. į taikymo sritį patenkantiems darbuotojas papildoma poilsio diena suteikiama vieną kartą per rugpjūčio-spalio mėnesius, tuomet kita diena gali pasinaudoti kartą per lapkričio-sausio mėnesius ir t.t). Kai jau galiojant įstatymui darbuotojas įgyja teisę į šią poilsio dieną (priimamas darbuotojas turintis vaikų ir pateikiami tai įrodantys dokumentai, dirbantis darbuotojas pradeda auginti vaiką), poilsio laikas suteikiamas nuo teisės įgijimo ir skaičiuojami 3 mėnesiai nuo šios datos. Reiškia, kad darbuotojų 3 mėnesių laikotarpis gali skirtis."

Po pakeitimų įsigaliojimo papildomos poilsio dienos tėvams auginantiems vaikus bus suteikiamos tokia tvarka:
* auginantiems 1 vaiką iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius;
* auginantiems 1 vaiką su negalia iki 18 metų - 1 papildoma poilsio diena per 1 mėnesį;
* auginantiems 2 vaikus iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 1 mėnesį;
* auginantiems 2 vaikus iki 12 metų kai vienas iš jų ar abu su negalia - 2 papildomos poilsio dienos per 1 mėnesį;
* auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų - 2 papildomos poilsio dienos per 1 mėnesį.

Norime informuoti savo savo klientus, kad reikalingi pakeitimai BSS DU ir personalas bei DVS'e jau atlikti ir pasieks Jus iki teisės akto įsigaliojimo datos. Jau prašymo papildomai poilsio dienai gauti teikimo metu prašytojas matys turimą papildomų poilsio dienų likutį laikotarpyje ir jei teisės pasinaudoti papildoma poilsio diena neturės arba bus ja jau pasinaudojęs - prašymo pateikti negalės.

Detaliau apie papildomą poilsio laiką: kaip veikia, kokios validacijos taikomos, rasite mūsų instrukcijose čia.

Kitos naujienos

Daugiau