fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2021 spalio m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

1. Dabar Sutarties objektų lange galėsite iš karto keisti informaciją ar už komunalinį mokestį nuomininkas moka. Jei nemoka - čia pat galėsite pasirinkti kas už jį moka. Jei eilutėje yra daugiau nei vienas resursas - pasirinkta reikšmė bus taikoma visiems eilutėje esantiems resursams. Jei reikia taikyti skirtingas reikšmes toje pačioje eilutėje esantiems resursams - tiesiog atverkite eilutę ir pakoreguokite informaciją tai kaip kad darydavote anksčiau.

2. Sutarties objektuose rasite naują skiltį Skaitiklių rodmenys. Čia matysite visų sutarčiai priskirtų skaitiklių rodmenų informaciją.

Buhalterinė apskaita naujovės

1. Įvairiose paieškose šalia paieškos juostos rasite naują pasirinkimą Konfigūracija. Sukonfigūravus šį lauką jo pagalba akivaizdžiai pagreitės bendrinės paieškos. Atvėrę konfigūraciją nurodykite kokiuose laukuose bus ieškoma bendrinėje paieškoje įvestos reikšmės. Ši konfigūracija yra šalia visų modulių bendrinių paieškų. Ieškoti galima per visas reikšmes, kurios yra Tekstas. Konfigūraciją išsaugojus visada įvedus reikšmę į bendrinę paiešką bus ieškoma pagal konfigūracijoje nurodytas reikšmes.

2. Jeigu Sąskaitų plane naudojate Alternatyvų sąskaitos kodą ir pavadinimą dabar jų reikšmes matysite ir žemiau išvardintose ataskaitose.
* AT7 Detali skolų ataskaita
* AT9 Suminės skolos pagal partnerius iš DK
* FA1_5 DK apyvarta detali.
* FA1_6 FA1_6 Didžioji knyga. Bandomasis balansas
* FA1_8 DK apyvarta auditui
* FA8_4_2 Pelno (nuostolio) ataskaita detali

Personalas ir atlyginimai naujovės

Darbo užmokestis
1. Naujiena! importuojant darbo sutarčių informaciją dabar galėsite suimportuoti ir kalendoriniam laikotarpyje iki darbo su sistema pradžios būtas Nemokamas atostogas. Kam to reikia? einamuoju periodu sekti ar turi kauptis atostogos už sekančias darbuotojui suteiktas Nemokamas atostogas. Tuo tikslu importuojant kintamuosius importuokite ir kintamąjį PNADD Panaudotos nemokamų atostogų darbo dienos. Čia nurodykite jau panaudotų Neapmokamų atostogų kalendoriniame laikotarpyje dienų skaičių bei likučio kėlimo datą.
2. Pagal poreikį sukurti nauji priskaitymai:
* DRAUDIMO IŠMOKA. Nuo šio priskaitymo skaičiuojami visi standartiniai mokesčiai bei reikšmė traukiama į SAM bei GPM ataskaitas. Netraukiama į VDU.
* Kompensuojamas GPM SE. Priskaitymas netraukiamas į VDU skaičiavimą, mėnesines SAM bei GPM ataskaitas. Priskaitymas traukiamas į metinę GPM ataskaitą su išmokų kodu 01
* PNNA - Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu (nekompensuojamos) bei PNKNA - Pajamos natūra už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu (kompensuojamos). Priskaitymai sukurti remiantis Metinės GPM312 deklaracijos taisyklių pakeitimais dėl natūra išmokėtų išmokų deklaravimo nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, išskiriant išmokas natūra už asmeniniais tikslais naudojamą kitam asmeniui priklausantį automobilį. Jei turite tokių išmokų darbuotojams - naudokite šiuos naujai sukurtus priskaitymus.
3. Papildyta ataskaitoje DU18 Dirbantys darbuotojai datai esančios Vidutinis darbuotojų sk. reikšmės formulė: dabar pagal formulę tikrinant atitinkamo mėnesio paskutinei dienai dirbančius darbuotojus į šį skaičių nebus traukiami tie, kurie paskutinei mėnesio dienai tabelyje turės žymėjimus:
* PV - Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai
* TA - Tėvystės atostogos
* KT - Karinė tarnyba
* G - Nėštumo ir gimdymo atostogos

4. Atlikti patobulinimai ataskaitose:
* DU18 Dirbantys darbuotojai datai ataskaita papildyta nauju lauku Etatas datai

* PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita papildyta nauju lauku Padalinys

5. DU žiniaraščio paieška papildyta nauja reikšme AP- atostogų premija. Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti.

6. Realizuota galimybė nurodyti kokie darbuotojo adreso laukai turi būti privalomi pildant darbuotojo kortelę iš ERP. Tai padarysite Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Privalomi laukai. Be čia nurodytos privalomos Darbuotojo informacijos, darbuotojo kortelės išsaugoti nepavyks.

Grafikų portalas
1. Grafikų aplikacijoje realizuota Grafikų siuntimo susipažinimui funkcija! Su Jūsų kruopščiai sudėliotu grafiku galėsite supažindinti reikiamus darbuotojus išsiųsdami jiems nuorodą į dokumentą darbuotojui jo elektroniniu paštu arba kaip veiklą DVS'e. Detalų aprašymą skaitykite čia.
2. Grafikų aplikacijoje patobulintas suminės darbo laiko apskaitos darbuotojų laiko planavimas. Kad būtų lengviau, pridėta papildoma informacija apie darbuotojo periodo bendras turimas išdirbti valandas bei mėnesio ir suplanuotas periodo bei mėnesio valandas. Taip pat išvestas šių reikšmių skirtumas, kur matysite, ar periode (arba mėnesyje) pagal tai kas jau suplanuota darbuotojui yra viršvalandžių ar prastovų.

3. Grafikų portale įdėtos valandų suvedimo validacijos analogiškas tabelių portalui:
* dienos maksimali trukmė valandomis
* savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė valandomis 
* savaitės maksimali trukmė valandomis
* savaitės maksimali trukmė valandomis (sumininkams) 
Valandų reikšmės taikomos tokios pat kaip ir Tabelių portalui t.y. žiūrima į tą patį nustatymą, kuris nustato ir Tabelių portalo validacijų reikšmes.

Projektų laiko vedimo portalas
1. Naujas nustatymas generuojantiems komandiruočių įsakymus pagal laiko korteles: Padalinys kuriam netaikoma projekto kelionės trukmė į objektą. Šiame nustatyme Jums reiks nurodyti darbuotojų padalinį. Padalinyje esantiems darbuotojams generuojant komandiruočių įsakymus prie komandiruotės nuo - iki datų nebebus pridedamas kelionės laikas.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Valdykite gaunamus pranešimus iš DVS! norite gauti konkretaus proceso ar konkrečių darbuotojų siunčiamas veiklas? o gal norite negauti pranešimų, kai Jūsų siųsta veikla yra patvirtinama? dabar tai galėsite valdyti DVS naudotojo nustatymuose. Kaip tai veikia skaitykite instrukcijoje čia.
2. Atsižvelgiant į Jūsų išsakytas pastabas, atlikti smulkūs darbuotojo anketos tobulinimo darbai:
* Informacija apie šeimyninę padėtį iškelta prie informacijos apie vaikus
* Finansinėje informacijoje Banko sąskaita padaryta neprivalomu lauku. Taip pat pridėta galimybė pasirinkti ar kandidatas kaupia papildomai pensijai ir kokį procentą kaupia
* Prie pasirinkimo taikyti ar netaikyti NPD pridėtas datos stulpelis, kur bus galima pasirinkti nuo kada taikyti NPD. Pagal nutylėjimą rodoma data įdarbinimo.
* Dokumentų pateikimo lange įdėta pastaba: pridėkite dokumentus tik jei jis reikalingas darbo funkcijoms atlikti
Prieš siunčiant darbuotojui anketą atveriamame dialoge pridėti papildomi informaciniai laukai: Sutarties tipas (terminuota, neterminuota) bei padalinys. Šias naujas reikšmes bus galima įtraukti į dokumento spausdinį, kuris sugeneruojamas užpildžius anketą.
Taip pat realizuota galimybė ir laisvai pridėtą atributą įterpti į anketos pildymo gale sugeneruojamą spausdinį. Jums tereiks Administravimas -> Atributai sukurti lygiai tokį patį atributą Dokumentai šakoje (darbuotojo anketos atributai kuriami Personalo šakoje). Sukurtą atributą standartiškai reikia apsirašyti Dokumentų konfigūracijoje Turinio laukuose.
Daugiau informacijos apie pakeitimus rasite atnaujintoje instrukcijoje Naujo darbuotojo anketos pildymas.
3. Dabar galėsite nurodyti pavaduojantį asmenį pasirinktiems dokumentams jų pildymo metu. Darbuotojas pildydamas atostogų prašymą galės nurodyti kas jį pavaduos. Pavaduojančiam asmeniui susikurs veikla, taip jis bus informuojamas apie priskirtą pavadavimą ir turės tai patvirtinti užbaigdamas pavadavimo veiklą. Detaliau apie pavadavimo procesą DVS'e skaitykite čia.

4. Naujas nustatymas, kurio pagalba galėsite pasirinkti vizualios žymos, dedamos parašo metu, kalbą: Vizualios žymos kalba. Palaikomos žymos kalbos: lietuvių, anglų, rusų, latvių, estų. Taip pat yra galimybė nurodyti prancūzų, olandų, vokiečių vertimus.

5. Dabar jei nematote dokumento pilno pavadinimo, užvedus pelės žymekliu ant pavadinimo bus pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame bus pilnas dokumento pavadinimas

6. Dabar pasirašinėjant kvalifikuotu parašu mobiliajame įrenginyje bus rodomas pasirašomo dokumento pavadinimas, anksčiau buvo rodomas dokumento numeris, kuris nebuvo informatyvus.

Incidentų portalas
1. Incidentų portale realizuota galimybė kuriant naują incidentą iš karto pridėti susijusius dokumentus. Anksčiau dokumentus buvo galima pridėti tik išsaugojus incidentą.

Kitos naujienos

Daugiau