fbpx

Naujienos

BSS vasara

BSS Buhalterinė apskaita naujovės
1. Patobulintas sistemoje esantis (Apskaitos modulyje) DK sąskaitų ataskaita pagal partnerius paieškos langas. Jūsų patogumui pridėti papildomi duomenų laukai: Partnerio numeris, Partnerio adresas, Telefono nr., El. paštas, Partnerio globali grupė, Aprašymas. Informacija atkeliauja iš Partnerio kortelės. Pagal pridėtus informacinius laukus yra galimybė filtruoti, grupuoti, atlikti paiešką.
Screenshot_10
2. Tvirtinant mokėjimus masiniu būdu, anksčiau mokėjimo statusas būdavo pakeičiamas į Patvirtinta neatsižvelgiant į tai ar mokėjimas buvo patvirtintas į apskaitą (kartais nepavykdavo išrinkti reikiamos korespondencijos arba trūkdavo detalizacijos ir pan.). Dabar tvirtinant mokėjimus masiniu būdu, visų jų statusas pasikeičia į patvirtintas, tačiau paieškos lange yra laukas "Užregistruota apskaitoje". Pagal šį lauką galima atsirinkti mokėjimus, kurių sistema nesugebėjo masiškai patvirtinti.  Atidarius tokį nepatvirtintą mokėjimą, yra du papildomi mygtukai "Tvirtinti mokėjimą" jį paspaudus tvirtins ir reikės pasirinkti korespondenciją. Arba mygtukas '"Grįžti į redagavimą" - tuomet mokėjimas vėl tampa su statusu Naujas ir yra redaguojamas. Paredagavus tvirtinamas iš naujo.
3. Kuriant Buhalterines pažymas ir pridėjus Susiję objektai Partnerį, Partnerio detalizacija dabar bus automatiškai įkeliama į sumų detalizacijas. Anksčiau partnerį į sumų detalizacijas reikėdavo pridėti atskirai, automatiškai jis nebuvo įkeliamas.
Screenshot_23
4. Importuojant sandėlio likučius (sukuriant inventorizacijos fiksavimo operaciją) pridėta galimybė importuoti prekių kainas su 4 skaičiais po kablelio.
5. Realizuota galimybė trinti pinigų kvitus iš kasos kurių statusas Naujas. Anksčiau tokius pinigų kvitus buvo galima tik anuliuoti.
6. Atlikti kosmetiniai ataskaitos FA2 Žiniaraštis sąskaitai pakeitimai:
* Išplėstas Partnerio reikšmės stulpelis - dabar matysite pilną Partnerio pavadinimą
* Prie Partnerio reikšmės pridėtas partnerio kodas
* Pridėtas ataskaitos kodas
Screenshot_20

Atlyginimai ir personalas naujovės
1. Mes jau pasiruošę! nuo 2018 m. liepos 1 dienos keičiasi komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka (detaliau apie pakeitimus rasite čia). Sistemoje pagal teisės aktus pakeista dienpinigių norma, atlikti kiti reikiami pakeitimai skaičiavimuose. Jei komandiruotės bus pereinamo laikotarpio sandūroje - komandiruotpinigių norma bus pritaikoma birželio mėnesiui senoji, o liepos mėnesiui - naujoji norma.
2. Nuolatos analizuojame sistemos procesus ir stengiamės maksimaliai sumažinti reikšmių, kurios neįtakoja efektyvaus ir produktyvaus sistemos darbo funkcionavimo, pildymą. Tuo tikslu naikiname tam tikrų reikšmių pildymo privalomumą. Po šių atnaujinimų kuriant personalo operacijas nebeprivaloma nurodyti personalo operacijos pavadinimo. Nenurodžius - sistema operaciją patvirtinti leis, o pavadinimo laukas liks tuščias.
Screenshot_13
3. Taupydami Jūsų laiką, DU mokėtinos sumos -> Mokėtinos sumos filtruose, pasirinkus filtrą Žiniaraščio eilutės laikotarpis, pridėjome galimybę nurodyti ne konkrečią datą (kaip kad buvo anksčiau), o laikotarpį Šiandien, iki šiandien ir t.t.
Screenshot_12
4. Automatizavome datų parinkimą kuriant DU žiniaraščius ar tabelius. Esant Žiniaraščių ar Tabelių paieškoje su nurodytu laikotarpiu, kuriant naują Žiniaraštį arba Tabelį, automatiškai bus siūloma filtre nurodyto laikotarpio pradžia ir pabaiga (jei laikotarpį keitėte - prieš tai atnaujinkite paiešką). Rankiniu būdu datų nusirodyti nebereikės.
Screenshot_15

Screenshot_16
5. Nebereikia keisti DU žiniaraščio grupės žiniaraštyje, jei darbuotoją priskyrėte kitai DU žiniaraščio grupei. Dabar pakeitus darbuotojo žiniaraščio grupę,  žiniaraštyje (jei jis atviras) grupė bus pakeičiama automatiškai.
6. Atlikti kosmetiniai pakeitimai ataskaitoje PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita. Jei sutartyje yra daugiau nei vienas pakeitimas:
* Excel darbaknygės lapai išdėstomi chronologine tvarka nuo naujausio pakeitimo iki seniausio
* Excel darbaknygės lapų pavadinime nurodyta pakeitimų įsigaliojimo data
Screenshot_8
7. Atlikti minimalūs pakeitimai Bonusavimo sistemoje: KPRDP (Kategorijos priedo procentas) reikšmė pakeista iš vertės procentais į vertę eurais.
8. Importuodami grafikus galėsite nebegalvoti kokį simbolį "." ar "," naudoti išskiriant žymėjimus konkrečioje dienoje. Dabar sistemoje vienodai bus suprantami ir taškai ir kableliai. O jei vis dar nežinote kaip sau pasilengvinti darbą ir importuoti grafikus į sistemą - skaitykite čia
Screenshot_14
9. Darbo sutarčių paieškos langas papildytas nauju informaciniu lauku Įsigaliojimo data. Dabar:
* Darbo sutarties data - data, kada pasirašyta sutartis
* Sutarties pasikeitimo data - data, kada darytas sutarties pakeitimas (anksčiau buvo Įsigaliojimo data)
* Įsigaliojimo data - data, kada įsigaliojo pirmoji sutarties versija
Screenshot_19
10. Papildyta DU žiniaraščių eilučių paieška papildomais informaciniais laukais: PRDNNNDN,(Priedas netaikomas nukrypimams nuo darbo normos), KPRD (Kategorijos priedas), KRPRD (Kintamojo rezultatinio priedas).
Screenshot_17
11. Atlikti pakeitimai Darbo sutarties pagrindinės informacijos lange. Darbo sutarties istorija dabar atvaizduojama nuosekliai nuo naujausio iki seniausio pagal įsigaliojimo datą.
Screenshot_9
12. Norėdami išvengti galimų netyčinių vartotojų klaidų, ko pasekoje gali pasipilti esminės DU skaičiavimo klaidos, įjungėme draudimą skiltyje DU žiniaraščiai -> Kurti DU žiniaraštį vartotojui keisti Skaičiavimo schemos kintamąjį.
Screenshot_18
13. Dedame daug pastangų, kad sistema veiktų greičiau ir nereikėtų gaišti laiko laukiant kol atidarys vieną ar kitą langą, atliks paiešką. Su šiuo atnaujinimu turėtumėte pajausti, kad Darbo sutartys atveriamos greičiau, darbo sutarčių bei žiniaraščių paiešką vyksta greičiau.

Prekybos valdymas (darbas su kasos aparatu) naujovės
1. Kasos konfigūracijoje pridėtas naujas nustatymas POS įjungti kliento ekranėlio integraciją. Pažymėjus varnelę ties šiuo nustatymu, pirkėjui bus rodoma suma prieš išspausdinant kvitą. Prekių skenavimo metu pirkėjas matys kaip didėja jo mokėtina suma.
Screenshot_22

Dokumentų valdymo sistemos naujovės
1. Sistemoje realizuota galimybė nurodyti veiklos užbaigimo terminą pagal nutylėjimą. Anksčiau, nenurodžius termino, pagal nutylėjimą būdavo 0 dienų. Dabar, norėdami nurodyti veiklos užbaigimo terminą pagal nutylėjimą eikite Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai. Skiltyje Atsakymo terminas nurodykite veiklos užbaigimo terminą dienomis prie konkretaus dokumento tipo ir išsaugokite konfigūraciją.
Screenshot_1
Pagal čia nurodytą dienų skaičių automatiškai bus paimamas dienų skaičius siunčiant dokumentą procesui kaip veiklos užbaigimo terminas pagal nutylėjimą.
Screenshot_2
2. Pranešimų apie gautas ir siųstas  veiklas nustatymai papildyti nauju lauku Dokumentų tipai. Dabar galite nustatyti, apie kokius gautus dokumentus norite būti informuoti. Gal Jums aktualu tik gautos pirkimo sąskaitos, tada čia nurodžius šį dokumento tipą Jūs būsite informuotas tik tada, kai gausite dokumentus, kurių tipas bus pirkimo sąskaita. Informacija apie kitas naujas veiklas, kurias galite peržiūrėti prisijungę prie sistemos vėliau, nebebus Jums siunčiama.
Screenshot_26
3. Dokumentų paieškos langas papildytas naujais filtrais: gavimo data (laikotarpis nuo iki) ir išorinis registracijos numeris
Screenshot_21
Bei Reikalingas atsakymas, Atsakymas pateiktas. Jų pagalba galite pasitikrinti ar visi dokumentai, kuriems reikalingas atsakymas, yra atsakyti.
Screenshot_25

4. Sistemoje realizuotas funkcionalumas, kad pavadavimo metu būtų siunčiami elektroniniai laiškai apie gautas veiklas ir pavaduojančiam asmeniui. Taip užtikrinant, kad pavadavimo metu pavaduojantis asmuo būtų informuojamas ir apie pavaduojamo kolegos gautas veiklas.
5. Norėdami apsaugoti savo klientus nuo žmogiškojo faktoriaus klaidų, sistemoje pridėjome ribojimą redaguoti užregistruoto dokumento atributus. Užregistruoto dokumento atributus leidžiama keisti tik užregistravusiam asmeniui t.y. tam, kuris dokumento profilyje matomas kaip dokumento registravimą įvykdęs asmuo. Visiems kitiems naudotojams užregistruoto dokumento atributai yra neaktyvūs.
Screenshot_7
6. Pranešimų paieškoje dabar galite matyti ir pranešimo statusą. Labai patogu peržiūrėti gautus pranešimus ir įsitikinti ar nėra užmirštų, "pakibusių" veiklų.
Screenshot_6
7. Pagrindiniame DVS lange pridėta papildoma sritis Atmesta. Šioje srityje matysite visas savo atmestas veiklas. Anksčiau šią sritį reikėdavo prisidėti rankiniu būdu iš paslėptų valdiklių.
Screenshot_3
8. Norint atlikti kuo mažiau rankinio darbo  populiarėja šablonų naudojimas sukuriant vis naujus kiekvienam įmanomam atvejui. Anksčiau, kuriant naują dokumentą, šablonų pasirinkimo lange buvo galima matyti tik 30 naujausių šablonų. Dabar rodomi visis sistemoje sukurti šablonai.
9. Klientų prašymu sistemoje sukurtas nustatymas, kurio pagalba gali būti įjungtas draudimas keisti veiklų siuntimo procesą siuntimo metu, jei jis yra sudėliotas pagal šabloną. Įjungus draudimą ir esant poreikiui keisti procesą - turi būti kuriamas naujas veiklų siuntimo procesas. Draudimą keisti procesus įjungsite sistemos nustatymuose (Administravimas -> Programos nustatymai) pažymėję varnelę prie nustatymo Neleisti redaguoti procesų iš šablono.

Screenshot_27
10. Sutarčių modulyje, skiltyje Priskaitymai pridėtas papildomas kriterijus Sutarties pasirašymo data. Dabar ieškoti sutarčių galėsite ir pagal jų pasirašymo datą.
Screenshot_11

11. SVARBU: įvertinus sistemoje vykstančius procesus ir siekiant tinkamai paskirstyti sistemos resursus, reikalingus efektyviam funkcionavimui užtikrinti, įdėtas ribojimas dėl veiklų siuntimo vartotojams: vienu metu maksimalus 1 veiklos gavėjų skaičius negali būti didesnis nei 50. Esant daugiau - sistemoje bus pateiktas klaidos pranešimas ir siuntimas nepavyks. Masinius siuntimus rekomenduojame skaidyti grupėmis.

Administravimo naujovės
1. Papildyta kasininko rolė, jei įmonėje naudojama lojalumo programa. Dabar papildomai kasininkas gali:
* prie partnerio kortelės pridėti lojalumo kortelę
* peržiūrėti lojalumo programos panaudojimą, partnerio kortelėje
2. Ataskaitų šablonų paieškoje pridėtas papildomas duomenų stulpelis Aktyvuoti naujai importuotą versiją. Dabar nebereiks atverti šablono norint matyti ar šablone nustatytas reikalavimas aktyvuoti naujai importuotą versiją, informacija bus pasiekiama tiesiai iš paieškos lango.
Screenshot_24

Vartotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis:
1. Apskaitos įrašų registravimo išrinkimo taisyklės - instrukcijoje rasite apskaitos įrašų parinkimo proceso aprašymą bet kurios operacijos tvirtinimo metu.
2. Lojalumo programų valdymas - instrukcijoje pateiktas aprašymas kaip valdyti lojalumo programą.
3. Darbo grafikų importas į sistemą - rasite kaip importuoti darbo grafikus į sistemą kelių mygtukų paspaudimu.
4. Darbo Sutarties Registravimas - jei pamiršote, čia prisiminsite kaip registruoti darbo sutartį
5. Darbo sutarties pakeitimai ir klaidų taisymas - šioje instrukcijoje rasite kaip sistemoje registruoti darbo sutarties sąlygų keitimus arba kaip taisyti neteisingai suvestą sutarties informaciją.
6. Ilgalaikio turto kortelių jungimas - instrukcija apie tai, kaip sistemoje sujungti Ilgalaikio turto korteles.
7. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų redagavimas - tai instrukcija apie sąskaitų redagavimo būdus, leidžiamus redaguoti laukus be storno.
8. Kaip sistemoje sukurti partnerį? - rasite detalią instrukciją kaip sistemoje kuriami partneriai, kurie kortelės laukai turi įtaką tolimesnėms operacijoms su sukurtu partneriu.
NAUJIENA! Jei esate įgudęs sistemos naudotojas - skaitykite sutrumpintas instrukcijas, kurias rasite ČIA (sąrašas nuolatos pildomas). Taip taupysite laiką, o kilus neaiškumams galėsite pasitikslinti detalioje instrukcijoje, kurios nuorodą rasite kiekvienos sutrumpintos instrukcijos apačioje.

Kitos naujienos

Daugiau