8. Ilgalaikio turto kortelių jungimas

Ilgalaikio turto kortelių jungimas. Pasitaiko atvejų, kai atskirose kortelėse apskaitytas Ilgalaikis turtas turi būti sujungiamas į vieną. Tokiu atveju iš kelių Ilgalaikio turto kortelių turi likti viena. Sistemoje, Ilgalaikio turto kortelėje, kurios neturi likti, daromas vertės mažinimo ir sukaupto nusidvėjimo iškėlimas ir pridėjimas prie tos kortelės, kurioje toliau bus apskaitomas Ilgalaikis turtas bendrai. Svarbu atliekant kortelių apjungimą laikytis operacijų atlikimo nuoseklumo.
1. Tiek vienoje tiek kitoje kortelėje stabdomas nusidėvėjimas paspaudus mygtuką [Stabdyti nusidėvėjimą]
Screenshot_1
2. Ilgalaikio turto sukaupto nusidėvėjimo iškėlimas
2.1. Ilgalaikio turto kortelėje, iš kurios iškeliama vertė, kuriama nauja operacija. Nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimas, data - kortelių jungimo data. Išsaugokite operaciją.
2.2. Pereikite į skiltį Detalės ir pasirinkite Pridėti sumą
Screenshot_2
2.3. Pridėtoje eilutėje nurodykite sukaupto nusidėvėjimo sumą su "-" ženklu (sukauptą nusidėvėjimą matysite Ilgalaikio turto kortelės pagrindinės informacijos lauke Sukauptas nusidėvėjimas)
Screenshot_3
2.4. Tvirtinkite operaciją. Tvirtinimo metu korespondencija turėtų būti parenkama automatišaki. Jei ne - pasirinkite iš sąrašo IT_12 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo perkėlimas (kort. jungimas). Jei tokios korespondencijos pas Jus nėra - kreipkitės į BSS konsultantus ir korespondencija Jums bus sukurta.
3. Ilgalaikio turto įsigijimo vertės iškėlimas
3.1. Ilgalaikio turto kortelėje, iš kurio siškeliama vertė, kuriama nauja operacija. Nurodomas operacijos tipas Ilgalaikio turto vertės mažinimas, data - kortelių jungimo data. Išsaugokite operaciją.
3.2. Pereikite į skiltį Detalės ir pasirinkite Pridėti sumą
3.3. Pridėtoje eilutėje nurodykite įsigijimo vertės sumą (be "-" ženklo) (ją galite rasti Ilgalaikio turto kortelės pagrindinės informacijos lauke Įsigijimo vertė)
2.4. Tvirtinkite operaciją. Tvirtinimo metu pasirinkite iš sąrašo IT_13 Ilgalaikio turto įsigijimo iškėlimas (kort. jungimas). Jei tokios korespondencijos pas Jus nėra - kreipkitės į BSS konsultantus ir korespondencija Jums bus sukurta.
4. Ilgalaikio turto įsigijimo vertės įkėlimas. Kortelėje į kurią perkeliate turtą atlikite Ilgalaikio turto vertės didinimo operaciją. Detalėse pridėkite sumą lygią įsigijimo vertės sumai (tokia pati suma kaip kad 3 punkte). Tvirtinkite pasirinkdami korespondenciją IT_14 Ilgalaikio turto įsigijimo įkėlimas (kort. jungimas).
5. Ilgalaikio turto sukaupto nusidėvėjimo įkėlimas. Kortelėje į kurią perkeliate turtą atlikite Ilgalaikio įsigijimo nusidėvėjimo koregavimo operaciją. Detalėse pridėkite sumą lygią sukaupto nusidėvėjimo sumai (kaip kad 2 punkte) tik be "-" ženklo ir tvirtinkite su korespondencija IT_12 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo perkėlimas (kort. jungimas).
6. Atnaujinkite kortelės į kurią įkėlėte vertes pagrindinę informaciją paspaudę kortelėje esantį mygtuką [Atnaujinti] ir pagrindinėje kortelės informacijoje pasitikrinkite ar rodoma nauja įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas yra teisingi. Aktyvuokite nusidėvėjimą kortelėje į kurią įkėlėte vertes paspaudę mygtuką [Aktyvuoti nusidėvėjimą]- persiskaičiuos nusidėvėjimo planai.
Screenshot_4

7. Kortelė iš kurio siškėlėte vertes liks figūruoti, nes joje bus istoriniai duomenys iki perkėlimo, tačiau jo svertės į ataskaitas generuojamas po perkėlimo dato snebus traukiamos, nusidėvėjimas nebus skaičiuojamas.