2. Kaip sistemoje sukurti partnerį?

Kaip sistemoje sukurti partnerį? Sistemoje partneriai reikalingi pirkimų, pardavimų sąskaitų registravimui, sutarčių registravimui, mokėjimams. Pagal partnerio kortelėje nurodytą globalią grupę pildoma FR6000 informacija, tvirtinant į apskaitą pirkimus ar pardavimus parenkama skolos detali sąskaita. Mokėjimo metu iš partnerio kortelės verslo informacijos automatiškai parenkama banko sąskaita.

1. Partnerio kortelės kūrimas.

Jei partnerių turite labai daug - naudinga pasinaudoti importo failu ir juos į sistemą suimportuoti (kaip tai padaryti rasite čia). Pavienius partnerius patogiau kurti tiesiai sistemoje. Dažniausiai partneriai būna dviejų tipų: fiziniai asmenys arba juridiniai (įmonė), priklausomai nuo pasirinkto tipo atitinkamai persoalalizuojasi partnerio kortelės langas. Partneriai kuriami modulyje Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai -> Naujas.
1.1. Partnerio tipas Įmonė , naudojamas kuriant juridinius vienetus.
1.1.1. Sparčiam partnerių suvedimui siūlome pirmiausia įvesti įmonės kodą ir spausti [Tikrinti]
Screenshot_1
Pagal įvestą įmonės kodą sistema atliks paiešką BSS rekvizitai duombazėje ir radusi atitikmenį – pasiūlys rastais duomenimis užpildyti partnerio kortelę. Beliks tik paspausti [Gerai] ir partnerio kortelė bus sukurta. Pagal poreikį pasikoreguokite partnerio numerį – jei lauką paliksite tuščią – sistema numerį suteiks automatiškai nuoseklia seka.Išsaugokite sukurtą partnerio kortelę viršuje paspausdami [Saugoti] arba [Saugoti ir uždaryti] – jei norite išjungti Partnerio kortelės langą.
1.1.2. Pridėkite Partnerio banko iformaciją, kuri reikalinga atliekant mokėjimus šiam partneriui.
Screenshot_3
Taip sukuriama partnerio kortelė, reikalinga apskaitos duomenų vedimui

1.2. Partnerio tipo Privatus asmuo kūrimas. Kortelės kuriamos fiziniams asmenims.
1.2.1. Jei yra poreikis kurti kortelę Partneriui, kuris nėra įmonė – tokiu atveju atvėrus partnerio kortelę pirmiausia nurodomas partnerio Tipas – Privatus asmuo. Tada partnerio kortelė modifikuojama pagal pasirinktą tipą. Kortelėje nurodoma:
Numeris – nurodomas pageidaujamas partnerio kortelės numeris. Nenurodžius - sistema suteiks numerį automatiškai.
Asmuo – nurodomas asmens vardas ir pavardė
Asmens kodas
Pagrindinio adrese Tipas, gatvė, pasirenkama Šalis.
- Asmens tapatybės dokumento Nr. ar/ir verslo liudijimo numeris pildomi kai privatus asmuo vykdo veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (ši informacija bus panaudota pildant metinę FR0471)
Screenshot_1
1.2.2. Pridėkite asmens banko informaciją, kuri bus reikalinga atliekant mokėjimus šiam asmeniui
Screenshot_2

1.3. Užsienio įmonės partnerio kortelės kūrimas.
Jei yra poreikis susikurti partnerį, kuris yra užsienio įmonė ir jų Rekvizitai.lt duomenų bazėje nėra, tokiu atveju visa reikiama informacija pildoma rankiniu būdu. Atverstoje naujoje partnerio kortelėje nuroodma:
Numeris – neprivaloma, nenurodžius sistema suteiks automatiųkai
Pavadinimas – nurodomas įmonės pavadinimas
Kodas – nurodomas įmonės kodas. Jei įmonės kodo nežinote – nurodykite bet kokią reikšmę. Nenurodžius įmonės kodo negalėsite atlikti kitų operacijų.
Tipas, statusas – nurodykite kaip pridėtame pavyzdyje
Globalios grupės – pridėkite globalią grupę atitinkamai PA – ES jei tai ES įmonė arba Pa-Ne-ES – jei įmonė ne ES.
Pagrindinis adresas – nurodomas adreso Tipas, Gatvė su numeriu ir Šalis. Verslo informacijoje pridedama banko sąskaita.
Screenshot_5

1.4. Sukūrus partnerį jam bus automatiškai pridedama Globali grupė. Šios globalios grupės naudojamos FR6000 ataskaitos pildymui. Galimos globalios grupės:
Pa-LT - partneris yra Lietuvoje registruota įmonė
Pa-ES - partneris yra ES šalyje registruota įmonė
Pa-Ne-ES - partneris yra ne ES registruota įmonė
Pagal nutylėjimą visiems naujai kuriamiems partneriams priskiriama Pa-LT globali grupė, todėl jei Jūsų sukurtas partneris nėra Lietuvos įmonė – būtina atitinkamai pasikoreguoti ir partnerio globalią grupę (Pašalinti -> Pridėti grupę).
Screenshot_2
Taip pat pagal partnerio Globalią grupę yra parenkami kai kurie mokesčio (PVM) tarifai pirkimo ar pardavimo sąskaitoms, mokesčio kodas i.saf.
Screenshot_4

 

2. Registravimas apskaitoje.

2.1. Pagal partnerio globalios grupės informaciją tam tikrais atvejais pirkimo sąskaitoje parenkamas PVM tarifas. Pagal parinktą PVM tarifą sąskaitoje, į apskaitą registruojamas gautinas PVM. Sąlygos, kurioms esant pirkimo sąskaitoje parenkamas atitinkamas mokesčio tarifas:
* Jei partnerio kortelėje nurodyta globali grupė ES Šalys ir pirkimo sąskaitos detalėse pridedamas produktas su globalia grupe Pirkimo sąskaitų PVM\ES PVM (paslauga), pirkimo sąskaitoje automatiškai bus parenkamas PVM21 mokesčio kodas pagal i.saf. Tvirtinimo į apskaitą metu PVM sąskaitų plano sąskaita bus D24414
* Jei partnerio kortelėje nurodyta globali grupė ES Šalys ir pirkimo sąskaitos detalėse pridedamas produktas su globalia grupe Pirkimo sąskaitų PVM\ES PVM (prekė), pirkimo sąskaitoje automatiškai bus parenkamas PVM16 mokesčio kodas pagal i.saf. Tvirtinimo į apskaitą metu PVM sąskaitų plano sąskaita bus D24414
* Jei partnerio kortelėje nurodyta globali grupė Ne ES šalys, pirkimo sąskaitoje automatiškai bus parenkamas PVM20 mokesčio kodas pagal i.saf. Tvirtinimo į apskaitą metu PVM sąskaita nebus parenkama.
2.2. Pagal Partnerio kortelėje nurodytą globalią grupę parenkama Pirkėjų skolos sąskaita (D2410) pardavimo sąskaitos tvirtinimo metu. Jei prie partnerio globalios grupės nėra - tvirtinimo metu nebus parenkama jokia sąskaita. Jei bus pridėta bet kuri iš esamų globalių grupių - bus parenkama 2410 sąskaitų plano sąskaita. Jei pirkėjų skolas detalizuojate pagal partnerius iš LT, ES ir ne ES - tokiu atveju turite pasipildyti sąskaitų planą kaip tai aprašyta čia ir pasipildyti Pirkėjų skolos sąskaitų tipą:
2.2.1. Apskaita -> sąskaitų plano sąskaitų tipai raskite tipą Pirėkjų skolos. Atvėrę pašalinkite ten pridėtas sąskaitas ir suformuotas taisykles. Tada spauskite [Pridėti sąskaitą] - iš sąskaitų plano sąrašo suraskite naujai sukurtą sąskaitą, pridėkite ją. Pažymėkite pridėtą sąskaitą ir spauskite [Pridėti reikšmę], nurodykite reikšmės tipą Partneris ir stulpelyje Globalios grupės kodas nurodykite Globalios grupės kodą, kuriam esant bus parenkama aukščiau nurodyta pirkėjo skolų sąskaita. Tą patį atlikite su kitomis naujai sukurtomis Pirkėjų skolų sąskaitomis. Detaliau apie sąskaitų tipų pildymą rasite čia.
2.3. Pagal Partnerio kortelėje nurodytą globalią grupę parenkama Tiekėjų skolos sąskaita (K4430) pirkimo sąskaitos tvirtinimo metu. Jei prie partnerio globalios grupės nėra - tvirtinimo metu nebus parenkama jokia sąskaita. Jei bus pridėta bet kuri iš esamų globalių grupių - bus parenkama 4430 sąskaitų plano sąskaita. Jei tiekėjų skolas detalizuojate pagal partnerius iš LT, ES ir ne ES - tokiu atveju turite pasipildyti sąskaitų planą kaip tai aprašyta čia ir pasipildyti Tiekėjų skolos sąskaitų tipą:
2.3.1. Apskaita -> sąskaitų plano sąskaitų tipai raskite tipą Tiekėjų skolos. Atvėrę pašalinkite ten pridėtas sąskaitas ir suformuotas taisykles. Tada spauskite [Pridėti sąskaitą] - iš sąskaitų plano sąrašo suraskite naujai sukurtą tiekėjų skolų sąskaitą, pridėkite ją. Pažymėkite pridėtą sąskaitą ir spauskite [Pridėti reikšmę], nurodykite reikšmės tipą Partneris ir stulpelyje Globalios grupės kodas nurodykite Globalios grupės kodą, kuriam esant bus parenkama aukščiau nurodyta tiekėjų skolų sąskaita. Tą patį atlikite su kitomis naujai sukurtomis Tiekėjų skolų sąskaitomis. Detaliau apie sąskaitų tipus rasite čia.