5. Darbo sutarties pakeitimai ir klaidų taisymas

Darbo sutarties pakeitimai ir klaidų taisymas. Sutarties pakeitimai atliekami dviem atvejais: kai keičiasi darbo sutarties sąlygos arba kai taisoma darbo sutarties suvedimo klaida.
1. Sutarties sąlygų pakeitimas keičiantis darbo sąlygoms
1.1. Pakeitimas atliekamas darbo sutartyje paspaudus mygtuką [Keisti darbo sutartį]
Screenshot_2
1.2. Aktyvuojami laukai, kuriuos galima koreguoti. Būtina nurodyti įsigaliojimo datą bei pagrindą. Pagal įsigaliojimo datos reikšmę nauja reikšmė bus naudojama skaičiuojant DU.
Screenshot_3
1.3. Išsaugojus pakeistus duomenis aktyvuojamas mygtukas [Patvirtinti pakeitimus]. Paspauskite jį ir pakeitimai bus išsaugoti.
Screenshot_4
1.4. SVARBU: jei pakeitimų nepatvirtinsite, Darbos sutarčių sąraše matysite dvi darbo sutartis: viena su statusu Galiojanti (pirminė versija), kita su statusu Nauja (Jūsų padaryti pakeitimai). Sistema darbui naudoja tik sutartį su statusu Galiojanti. Kuomet patvirtinsite pakeitimus, sutartis vėl bus viena, statusas Galiojanti, tačiau joje jau bus visi Jūsų padaryti pakeitimai.
1.5. Srityje Darbo sutarties istorija matysite visus atliktus sutarties keitimus
Screenshot_5

2. Sutarties redagavimas klaidos atveju.
2.1. Jei reikia redaguoti sutartį taisant įvedimo klaidą - tokiu atveju sutartyje reikia spausti mygtuką [Redaguoti darbo sutartį]
Screenshot_6
2.2. Sistemoje bus pateiktas įspėjimas, kad pakeitimai gali įtakoti praėjusių laikotarpių rezultatus. Norėdami pakoreguoti duomenis spauskite [Taip]. Aktyvuojami galimi koreguoti duomenys.
2.3. Pakoregavę duomenis spauskite [Išsaugoti]. Informacija bus pakeista

SVARBU:

* Darant [Keisti darbo sutartį] - sutarties pakeitimai įtakos DU skaičiavimus atsižvelgdamas į pakeitimų pradžios galiojimo datą, nes sutartyje matoma pakeitimų istoriją ir jų galiojimo datos (Pvz. pakeitimo įsigaliojimo data 2018 06 01, tai skaičiuojant DU už 06 mėnesį jau bus taikoma naujoji reikšmė, bet jei perskaičiuosite DU už 05 mėn - bus taikoma senoji reikšmė)
* Darant [Redaguoti darbo sutartį] - atliekant vėliau DU skaičiavimus visada bus taikomi po redagavimo esantys duomenys (net jei atšauksite ir perskaičiuosite DU prieš redagavimą esančius laikotarpius).