fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 sausio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Realizuota galimybė administruoti Praktikantų, dirbančių Jūsų įmonėje, darbo sutartis! papildomai galėsite nusistatyti, ar praktikantams turi būti pildomas tabelis. Papildytos ir 1SD bei 2SD formos, kad galėtumėte tinkamai pateikti informaciją sodrai. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
2. Labai laukta naujiena darbo užmokesčio skaičiuotojams - galimybė DU žiniaraštyje reguliuoti, kokius priskaitymus/atskaitymus norima matyti. Anksčiau paieškoje buvo galima prisidėti ne visus priskaitymus/atskaitymus, naudojamus žiniaraštyje (arba kaip tik norint prisidėti į paiešką jų rodydavo labai daug t.y. ir tuos, kurių nenaudojate). Jūsų patogumui praplėtėme funkcionalumą ir paieškos konfigūraciją padarėme lankstesnę. Detaliau apie ją rasite čia.
Taip pat norime pažymėti, kad siekiant optimizuoti darbo užmokesčio reikšmių atvaizdavimą paieškoje, dabar paleidus skaičiuoti darbo užmokestį daugiau nei vienam darbuotojui - tam tikros eilutės bus matomos kita spalva, kol iki galo neatsinaujins visos apskaičiuotos reikšmės žiniaraštyje. Atnaujinkite žiniaraščio paiešką ir kai visos eilutės nebebus kitos spalvos - tikrinkite rezultatus.

3. Sukurtas naujas nustatymas Neigiamas atostogų rezervas netraukiamas į apskaitą (pagal nutylėjimą išjungtas). Įjungus nustatymą ir perskaičiuojant atostogų rezervą - nebebus paskaičiuojamas atostogų rezervas tiems darbuotojams, kurių atostogų dienų likutis yra neigiamas t.y. tokio darbuotojo atostogų rezervas po perskaičiavimo apskaitoje bus 0.
Atitinkamai papildyti ir ataskaitos DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas filtrai pasirinkimu "Rodyti tik teigiamą atostogų rezervą". Pasirinkus taip - ataskaitoje matysite tik tuos darbuotojus, kurių atostogų rezervas laikotarpio pabaigai yra teigiamas (taip galėsite susitikrinti rezervo sumą su didžiosios knygos apskaitos įrašais).
4. Dar viena naujovė atostogų rezervo skaičiavimo tema: darbo sutartyje pridėję kintamąjį galite nurodyti koks valandų skaičius už dieną bus naudojamas atostogų rezervo perskaičiavimo metu. Pavyzdžiui: darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą ir jo darbo valandų skaičius dienoje yra kintantis. Įprastai perskaičiuojant atostogų rezervą jam būtų skaičiuojama: atostogų dienų skaičius * 8 val. * VDU. Jei darbuotojo darbo sutartyje pridėsite kintamąjį DVSARS - Darbo valandų skaičius, atostogų rezervo skaičiavimui pvz. 9 val., perskaičiuojant atostogų rezervą bus skaičiuojama atostogų dienų skaičius * 9 val. * VDU
Svarbu: kintamasis įtakoja tik naudojantis atostogų rezervo perskaičiavimo funkcionalumu (detaliau apie jį rasite čia) ir tik jei darbuotojo darbo sutartis turi požymį valandinė.

5. Patobulinome ir mamadienių, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų, periodų skaičiavimo logiką. Standartiškai tokiems tėvams mamadienių periodai skaičiuojami: nuo teisės akto įsigaliojimo dienos (2022 08 01) arba įgijus teisę į mamadienį nuo vaiko gimimo dienos (jei vaikas gimė po teisės akto įsigaliojimo) arba nuo priėmimo į darbą dienos (jei darbuotojas turi teisę į mamadienį ir į darbą buvo priimtas po teisės akto įsigaliojimo dienos). Jei toks mamadienių periodų skaičiavimas Jums sudėtingas - įjunkite nustatymą (programos nustatymuose) Vieną vaiką turintiems papildomos dienos (mamadienio/tėvadienio) validacijai naudoti kalendorinius ketvirčius ir visiems darbuotojams auginantiems 1 vaiką iki 12 metų periodai bus skaičiuojami kalendoriniais ketvirčiais t.y. sausis-kovas, balandis - birželis ir t.t.
6. Atnaujintos įvairios Darbo užmokesčio ataskaitos (ir BI analitinės ataskaitos), kuriose neturėtų būti atvaizduojama valdybos narių ar darbuotojų, dirbančių pagal autorines sutartis, informacija. Ataskaitų sąrašą rasite atnaujinto instrukcijoje čia.
7. Naujiena susijusi su suminį darbo laiką dirbančių darbuotojų suminės darbo laiko apskaitos periodų kūrimu. Dabar kuriant suminius periodus bus atsižvelgiama ar periodo informacija buvo redaguota. Jei taip - periodai automatiškai toliau bus kuriami pagal paredaguotą informaciją. Jei ne - pagal programos nustatymuose esančias reikšmes. Pavyzdžiui: nustatyta, kad suminės apskaitos periodas yra 3 mėnesiai, bet jūs 1 darbuotojui paredagavote į du - toliau tokiam darbuotojui automatiškai bus kuriami suminės apskaitos periodai 2 mėnesių trukmės.
8. Darbuotojo anketos nustatymuose (Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Darbuotojo anketos konfigūracija) rasite naują stulpelį Privaloma dokumento galiojimo data. Pažymėkite Dokumentai srityje varnelę prie reikiamo dokumento ir darbuotojui pateikiant dokumentą Darbuotojo anketos pildymo metu bus privaloma nurodyti dokumento galiojimo datą.
Taip pat sukurtas nustatymas Darbuotojo anketa - banko sąskaita privaloma ne Lietuvos piliečiams (pagal nutylėjimą išjungta). Pažymėjus šiame nustatyme varnelę banko sąskaita bus privaloma ir užsienio piliečiams. Kai nustatymas išjungtas - banko sąskaita užsienio piliečiams nebus privaloma. Ar darbuotojas užsienio pilietis tikrinama pagal darbuotojo pilietybę.
9. Sukurti nauji priskaitymai:
PRKI - Perkėlimo išlaidos
MOTP - Motinystės premija
KELP - Kelionės premija
Priskaitymai standartiškai atvaizduojami GPM ir SAM ataskaitose, bet netraukiami į VDU skaičiavimą.
10. Darbo sutarties pakeitimo spausdinyje pridėta galimybė atvaizduoti darbo užmokesčio reikšmę žodžiais (centų dalis skaičiais). Norėdami šią reikšmę matyti spausdinyje  - papildykite darbo sutarties pakeitimo spausdinio data modelį reikšme SalaryPart1 (suma žodžiais) ir SalaryPart2 (centų dalis skaičiais).
11. Darbuotojų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Banko pavadinimas. Šis laukas padės Jums tuomet, kai darbuotojas pildo informaciją Darbuotojo anketos pagalba ir nurodo banką, kurio ERP nėra, tada reikšmėje bus matoma Nenustatytas bankas. Tai Jums indikuos, kad reikia susikurti banką ir patikslinti darbuotojo banko informaciją Darbuotojo kortelėje

12. Ataskaita PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot) papildyta atributų iš darbo sutarties informacija. Norėdami matyti ataskaitoje tam tikrus darbo sutarties atributus, programos nustatymuose PV15 ataskaitos darbuotojų/darbo sutarčių atributų stulpelis nurodykite reikiamus ir jie bus atvaizduojami minėtoje ataskaitoje.
13. Generuojantiems komandiruočių įsakymus automatiškai iš personalo operacijų paieškos, realizavome galimybe nustatyme Padalinys kuriam netaikoma projekto kelionės trukmė nusirodyti daugiau nei 1 padalinį.
14. Tabelio spausdinyje (ataskaita DU5_6 Tabelis) pridėtas naujas filtras Talpinti viename lape.
Pasirinkus jį - tabelio spausdinys pločoiu bus talpinamas viename lape.

Grafikų portalas

1. Portale pridėti nauji informaciniai stulpeliai Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį bei Neatvykimai darbe per mėnesį. Čia bus matomi neatvykimai iš užregistruotų personalo operacijų. Į juos bus atsižvelgiama ir skaičiuojant (-) prastova, (+) viršvalandžiai reikšmes. Detaliau apie Grafikų ir Tabelių portalų stulpelių reikšmes bei kaip jos išskaičiuojamas rasite aprašyme čia.

2. Smulkus pataisymas Jūsų patogumui - priskiriant grafiką portale dabar bus matomas pilnas grafiko pavadinimas "nenukerpant" jo.

Projektų portalas

1. Projektų laiko vedimo portalui sukurta nauja operacijos teisė "Gali redaguoti kitų naudotojų suvestus priedus ir išskaitas". Jei naudotojo rolei bus priskirta ši teisė - jis galės redaguoti kitų naudotojų suvestus priedus ar išskaitas. Pagal nutylėjimą operacijos teisė nėra uždėta nei vienai rolei, todėl norėdami naudotis funkcionalumu - priskirkite operacijos teises reikiamoms rolėms.
Tap pat nebebus ribojamas suvedamų priedų/išskaitų skaičius pagal darbuotojo dirbtas dienas t.y. dabar priedų ir išskaitų bus galima suvesti neribotai.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Sukūrėme galimybė BI ataskaitoje pasitikrinti planuotas atostogas su faktiškai atostogautu laiku. Detaliau kaip reikėtų susivesti dokumentus, kad galėtumėte atlikti tokį palyginimą rasite instrukcijoje čia.
2. Personalo ataskaitoje Darbuotojų kaita skiltyse Darbuotojų kaita pagal padalinį ir Darbuotojų kaita pagal pareigas galėsite matyti detalų darbuotojų sąrašą.

3. Personalo ataskaitoje Išsilavinimas ir kompetencijos rasite naują skiltį Kalbos. Čia matysite darbuotojų kalbų lygius suvestus Darbuotojo kortelės lape Kvalifikacija skiltyje Kalbos.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Atnaujinome ADOC/ASIC dokumentų peržiūros langą profilyje. Jį papildė išskleidžiama juosta, kur matomas visas pakuotės turinys t.y. kokie dokumentai sudaro ADOC/ASIC turinį, kuriuos galite peržiūrėti pažymėję ant reikiamo. Taip bus daug patogiau ir aiškiau peržiūrinėti ADOC/ASIC dokumentus bei jų priedus.

2. Realizavome galimybę matyti darbuotojų kontaktinę informaciją Personalo plane, Grafikų bei Tabelių portale. Darbuotojo vardo eilutėje matysite "i" raidelę (jei informacija yra suvesta darbuotojo kortelėje), kurią paspaudus matysite darbuotojo el. paštą ir telefono numerį. Taip bus paprasčiau pavyzdžiui padalinių vadovams susisiekti su darbuotoju jam neatvykimus į darbą ir pan.
SVARBU: ši informacija matoma ne visiems darbuotojams, tik turintiems DVS administratoriaus, Tabelių administratoriaus arba Grafikų administratoriaus roles . Jei yra poreikis šią informaciją rodyti ir kitas roles turintiems darbuotojams, pridėkite atitinkamas operacijų teises:
* Rodyti darbuotojų kontaktinę informaciją personalo plane - darbuotojas matys kitų darbuotojų kontaktinę informaciją personalo plane;
* Rodyti darbuotojų kontaktinę informaciją grafikų portale - darbuotojas matys kitų darbuotojų kontaktinę informaciją grafikų portale;
* Rodyti darbuotojų kontaktinę informaciją tabelių portale - darbuotojas matys kitų darbuotojų kontaktinę informaciją tabelių portale;

3. ERP dokumentų šablonuose rasite naują pasirinkimą Dokumento kalba. Nusirodžius čia kalbą - dokumento spausdinyje sisteminės reikšmės bus atvaizduojamos pasirinkta kalba. Naudotojui pildant dokumentą - sisteminių laukų reikšmės atvaizduojamos ta kalba, kurią yra pasirinkęs naudotojas DVS nustatymuose.
4. Po šių atnaujinimų galėsite susikonfigūruoti, kad Jūsų kuriami naudotojai automatiškai būtų pridedami į tam tikras naudotojų ir/ar adresatų grupes pagal nurodytą naudotojo kalbą naudotojo kortelėje. Tai labai patogu, kai įmonėje dirba užsieniečiai. Turėdami naudotojų grupes pagal naudotojų kalbas galėsite dėlioti tam tikrų šablonų saugumo taisykles t.y. nurodyti, kad lietuvių kalba esančius šablonus matytų tik lietuvių kalbą mokantys, o užsieniečiai - šablonus anglų kalba. Kaip veikia funkcionalumas detalų aprašymą rasite čia.
5. Įdėjome validaciją, kuri neleis pasiprašyti papildomų atostogų už kelionėje būtą laiką jei yra nepakankamas šių atostogų likutis.

6. Parašų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Parašo paskirtis. Jei dokumento tipas PDF - pasirašymo paskirtis visada bus pasirašymas. Jei ADOC - parašo paskirtis bus tokia, kokia buvo nurodyta ADOC dokumento pasirašymo metu.

7. Atostogų išklotinėje dabar bus matoma ir atostogų norma t.y. kiek atostogų dienų per metus priklauso darbuotojui.

8. Dabar į prašymą priimti į darbą, kuris sugeneruojamas užpildžius darbuotojo anketą, galėsite prisidėti ir informaciją apie NPD taikymo pradžią. Norėdami naudoti šią reikšmę spausdinyje, Dokumentų konfigūracijos skiltyje Turinio laukai pridėkite sistemos lauko reikšmę NPD informacija ir susiekite su dokumento spausdiniu įprastai.
9. Dabar jei dokumento atributuose bus naudojamas sisteminis objektas (produktas, padalinys, projektas ir pan.), dokumento skydelyje matysite ir pasirinkto objekto kodą, ne tik pavadinimą.

BI analitinės dokumentų valdymo ataskaitos

1. Dokumentų veiklų analitikoje realizavome galimybę matyti vidutinį veiklos atlikimo laiką. Filtrų pagalba pasirinkite norimą darbuotoją ar padalinį ir Veiklos pagal dokumento tipo lange pažymėkite Atlikimo laikas. Grafike matysite vidutinį veiklos atlikimo laiką.

2. Dokumentų veiklų analitikoje pridėta galimybė informaciją filtruoti pagal iniciatorių.

Buhalterija naujovės

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Po šių atnaujinimų jau ir buhalterijos ataskaitas matysite anglų kalba, jei prisijungusio naudotojo kalba DVS'e nustatyta anglų.

Kitos naujienos

Daugiau