Grafikų ir Tabelių portalo išskaičiuojamų reikšmių aprašymas

Grafikų ir Tabelių portalo išskaičiuojamų reikšmių aprašymas. Šioje instrukcijoje rasite Grafikų ir Tabelių portalų išskaičiuojamų reikšmių stulpelių taisykles t.y. kokia informacija yra matomuose stulpeliuose ir kaip ji išskaičiuojama.

1. Grafikų portalas. Šiame portale pateikiama informacija iš Darbuotojo grafiko, priskirto darbo sutartyje.
1.1. Darbo laiko norma - darbo valandų skaičius per mėnesį pagal darbo sutartyje nurodytą darbuotojo grafiką;
1.2. Val. norma per mėn. (sumininkams) - darbo valandų skaičius per mėnesį pagal valstybės patvirtiną grafiką t.y. nustatytas suminės apskaitos periodo atitinkamo mėnesio darbo valandų skaičius;
1.3. Val. norma per atask. laikotarpį (sumininkams) - darbo valandų skaičius per ataskaitinį laikotarpį pagal valstybės patvirtiną grafiką t.y. nustatytas suminės dabo laiko apskaitos periodo ataskaitinio laikotarpio darbo valandų skaičius;
1.4. Suplanuotos val. per mėn. - darbo valandų skaičius per mėnesį pagal darbuotojo grafiką, esantį darbo sutartyje (neatsižvelgiant ar laikotarpyje yra užregistruotų neatvykimų);
1.5. Suplanuotos val. per atask. laikotarpį - darbo valandų skaičius per suminės darbo laiko apskaitos periodą pagal darbuotojo grafiką, esantį darbo sutartyje (neatsižvelgiant ar laikotarpyje yra užregistruotų neatvykimų);
1.6. Neatvykimai darbe per mėnesį - įvairiausi darbuotojo neatvykimai į darbą per mėnesį. Informacija užpildoma iš Personalo operacijų. Detaliau kaip traktuojami neatvykimai suminėje darbo laiko apskaitoje skaitykite 3 punkte.
1.7. Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį - įvairiausi darbuotojo neatvykimai į darbą per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį. Informacija užpildoma iš Personalo operacijų. Detaliau kaip traktuojami neatvykimai suminėje darbo laiko apskaitoje skaitykite 3 punkte.
1.8. (-) prastova, (+) viršvalandžiai per mėn. - išskaičiuojama reikšmė: Val. norma per mėn. (sumininkams) - (faktiškai suplanuotos dirbti val. per mėn. pagal grafiką + Neatvykimai darbe per mėnesį);
1.9. (-) prastova, (+) viršvalandžiai per atask. laikotarpį - išskaičiuojama reikšmė: Val. norma per atask. laikotarpį (sumininkams) - (faktiškai suplanuotos dirbti val. per atask. laikotarpį + Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį);

2. Tabelių portalas. Šiame portale pateikiama informacija iš Tabelių informacijos t.y. susisteminta informacija atsižvelgiant iki kurios dienos yra užpildyta darbuotojo tabelio informacija.
2.1. Darbo laiko norma - darbo valandų (arba dienų skaičius, jei sutartyje nėra požymio, jog sutartis yra valandinė) skaičius per mėnesį pagal darbo sutartyje nurodytą darbuotojo grafiką;
2.2. Darbo valandų norma per mėnesį - darbo valandų skaičius per mėnesį pagal darbo sutartyje nurodytą darbuotojo grafiką;
2.3. Val. norma per mėn. (sumininkams) - darbo valandų skaičius per mėnesį pagal valstybės patvirtiną grafiką t.y. nustatytas suminės apskaitos periodo atitinkamo mėnesio darbo valandų skaičius;
2.4. Val. norma per atask. laikotarpį (sumininkams) - darbo valandų skaičius per ataskaitinį laikotarpį pagal valstybės patvirtiną grafiką t.y. nustatytas suminės dabo laiko apskaitos periodo ataskaitinio laikotarpio darbo valandų skaičius;
2.5. Dirbtos valandos per mėnesį - faktiškai dirbtos darbuotojo valandos už mėnesį, atsižvelgiant į tabelyje esančią užpildytą informaciją.
2.6. Neatvykimai darbe per mėnesį - įvairiausi darbuotojo neatvykimai į darbą per mėnesį. Informacija užpildoma iš Personalo operacijų. Detaliau kaip traktuojami neatvykimai suminėje darbo laiko apskaitoje skaitykite 3 punkte.
2.7. Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį - įvairiausi darbuotojo neatvykimai į darbą per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį. Informacija užpildoma iš Personalo operacijų. Detaliau kaip traktuojami neatvykimai suminėje darbo laiko apskaitoje skaitykite 3 punkte.
2.8. (-) prastova, (+) viršvalandžiai per mėn. - išskaičiuojama reikšmė: Val. norma per mėn. (sumininkams) - (faktiškai suplanuotos dirbti val. per mėn. + Neatvykimai darbe per mėnesį);
2.9. (-) prastova, (+) viršvalandžiai per atask. laikotarpį - išskaičiuojama reikšmė: Val. norma per atask. laikotarpį (sumininkams) - (faktiškai suplanuotos dirbti val. per atask. laikotarpį + Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį);
2.10. Dirbtos valandos mažinančios suminius viršvalandžius - žymėjimai tabelyje, kurie turi mažinti suminius viršvalandžius, pavyzdžiui: viršvalandinis darbas. Už jį jau sumokama darbuotojui einamąjį mėnesį, dėl to skaičiuojant suminius viršvalandžius šie žymėjimai jau nėra traukiami.
2.11. Suminės apskaitos dirbtas laikas - uždarius darbuotojo tabelį čia atvaizduojama detali informacija kaip apskaičiuojamas suminėje darbo laiko apskaitoje dirbtas laikas įvertinus neatvykimus į darbą ir dirbtas valandas mažinančias suminius viršvalandžius.

3. Neatvykimų atvaizdavimas tabelių ir grafikų portaluose.
3.1. Jei darbuotojas dirba ne suminę darbo laiko apskaitą - jo neatvykimų laikas portaluose atvaizduojamas pagal darbuotojo darbo grafiką.
Pavyzdžiui: darbuotojas atostogavo nuo pirmadienio iki penktadienio, bet pagal grafiką jam reikėjo dirbti antradienį 9 val., trečiadienį 11 val. ketvirtadienį 6 val., tai neatvykimų stulpelyje bus matomos 26 val.
Pavyzdžiui: darbuotojas atostogavo nuo pirmadienio iki penktadienio, darbuotojas dirba standartiniu darbo grafiku nuo pirmadienio iki penktadienio, kas dieną po 8 val., tai neatvykimų stulpelyje bus matomos 40 val.
3.2. Jei darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą:
3.2.1. Neatvykimų valandos gali būti atvaizduojamos pagal darbuotojo grafiką arba pagal standartinį - valstybės patvirtintą grafiką. Pagal poreikį tai galite nusistatyti patys. Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimų grupės yra 2 žymėjimų grupės Naudojami suminėje laiko apskaitoje pagal grafiką ir Naudojami suminėje laiko apskaitoje pagal valstybės grafiką. Pridėkite atitinkamus Neatvykimų žymėjimus į reikiamas grupes ir neatvykimai bus atvaizduojami pagal tai, kokioje žymėjimų grupėje jie yra pridėti. SVARBU: taip kaip atvaizduojami neatvykimai jie bus įtraukiami į prastovų/viršvalandžių skaičiavimą.
Pavyzdžiui: darbuotojas atostogavo nuo pirmadienio iki penktadienio, bet pagal grafiką jam reikėjo dirbti antradienį 9 val., trečiadienį 11 val., ketvirtadienį 6 val.. Jei A (atostogų žymėjimas) bus pridėtas žymėjimų grupėje Naudojami suminėje laiko apskaitoje pagal grafiką, tai neatvykimų stulpelyje bus matomos 26 val. Jei A (atostogų žymėjimas) bus pridėtas žymėjimų grupėje Naudojami suminėje laiko apskaitoje pagal valstybės grafiką, tai neatvykimų stulpelyje bus matomos 40 val. Tokios pačios reikšmės bus įtrauktos ir skaičiuojant suminėje darbo laiko apskaitoje dirbtą laiką!
3.2.2. Jei yra poreikis vieniems darbuotojam neatvykimus traktuoti pagal jo grafiką, kitiems - pagal valstybės grafiką - tuomet įjunkite programos nustatymą Darbo užmokesčio skaičiavimuose traktuoti neatvykimus(ligas, mamadienius/tėvadienius, ...) taip kaip traktuojamos atostogos(pagal darbo sutarties nustatymą) ir Neatvykimų laikas (bei jo įtraukimas skaičiuojant suminėje darbo laiko apskaitoje dirbtą laiką) bus skaičiuojamas pagal darbo sutartyje esančią varnelę Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką t.y. sutartims, kuriose varnelė bus uždėta - pagal darbuotojo grafiką, kurioms nebus uždėta - pagal valstybės grafiką. SVARBU: taikoma tik ligoms, mamadieniams bei atostogoms, kiti neatvykimai bus skaičiuojami pagal žymėjimų grupėse sudėliotą informaciją.