Įdarbinimo procesas su BSS Personalas ir atlyginimai

Įdarbinimo procesas su BSS Personalas ir atlyginimai. Šis procesas apima veiksmus nuo darbuotojo informacijos užpildymo, prašymo priimti į darbą pasirašymo ir pateikimo, darbo sutarties kvalifikuotu parašu pasirašymo iki darbuotojo supažindinimo su reikiamomis įmonės vidaus tvarkomis. Šiuos procesus BSS Personalas ir atlyginimai pagalba atliksite struktūriškai ir nuotoliniu būdu, o reikiami dokumentai bus išsaugoti skaitmeniniu formatu.

1. Darbuotojo informacijos užpildymas. Įdarbinimo metu darbuotojas turi pateikti nemažai asmeninės informacijos. Šios informacijos surinkimui naudokite darbuotojo anketą. Darbuotojo anketa išsiunčiama būsimam darbuotojui nurodytu el. paštu, kurią jis gali užpildyti jam patogiu laiku. Visa reikiama ir kandidato suvesta informacija automatiškai išsaugoma Darbuotojo kortelėje ERP. Darbuotojo anketa lanksčiai konfigūruojama, todėl galite pridėti bet kokią Jums reikalingą pateikti informaciją. Detaliau apie darbuotojo anketos konfigūravimą ir pildymą rasite čia.

2. Pabaigus pildyti Darbuotojo anketą, kandidatui gali būti sugeneruojamas Prašymo priimti į darbą dokumentas, kuris pateikus nukeliauja į BSS DVS pagal sudėliotą procesą Prašymo priimti į darbą dokumento šablone. Prašymas gali būti pasirašytas kvalifikuotu kandidato parašu, todėl nebereikia papildomai pildyti ir Prašymo priimti į darbą. Detaliau kaip susikurti ir konfigūruoti Prašymą priimti į darą skaitykite čia.

3. Naudotojo sukūrimas ir pasisveikinimo laiško išsiuntimas. Darbuotojų paieškos lange pasirenkama naudotojų kūrimo funkcija, kur nurodžius kelis parametrus sukuriami naudotojai (detalią instrukciją kaip tai padaryti rasite čia). Tame pačiame darbuotojų paieškos lange gali būti išsiunčiamas pasisveikinimo darbuotojui laiškas su prisijungimo prie DVS informacija bei kitu Jūsų norimu tekstu. Daugiau apie funkcionalumą rasite čia.

4. Toliau darbuotojui sukuriama darbo sutartis, sugeneruojamas Sutarties dokumentas ir išsiunčiamas iš ERP Personalas ir atlyginimai pasirašymui į Darbuotojo elektroninį paštą. Darbuotojas jį pasirašo kvalifikuotu parašu. Detaliau apie funkcionalumą instrukcija čia.

5. Patvirtinus darbo sutartį darbuotojas automatiškai įdedamas į tam tikras grupes:
5.1. grupė Tėvai - į šią grupę įdedami tie darbuotojai, kuriems teisės aktų numatyta tvarka priklauso Papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du ir daugiau vaikų iki 12 metų. Tik šioje grupėje esantys darbuotojai gali pateikti atitinkamą prašymą papildomam poilsio laikui.
5.2. Padalinio ar Pareigybės grupė - tai automatiškai sukuriama grupė pagal Jūsų įmonėje esančius padalinius/pareigybes. Patvirtinus darbo sutartį, pagal joje nurodytą padalinį/pareigybę, darbuotojas automatiškai priskiriamas atitinkamai grupei. Grupės naudojamos siunčiant dokumentus DVS'e, pvz.: reikia išsiųsti tam tikras tvarkas konkretaus padalinio ar pareigybės darbuotojams. Tokiu atveju siuntimo procese pasirenkama atitinkama grupė.
Nutraukus darbo sutartį Darbuotojas iš minėtų grupių pašalinamas automatiškai.

6. Darbuotojui per BSS DVS išsiunčiamos vidinės tvarkos (jei tvarkose parašų skaičius didelis - jas reiktų siųsti ADOC, nes PDF formato dokumentai netalpinau daugiau kaip 50 parašų informacijos), su kuriomis jis susipažįsta. Susipažinimo faktą patvirtina prisijungęs BSS DVS. Kaip išsiųsti reikiamas tvarkas, o darbuotojui - atlikti susipažinimo veiksmą BSS DVS detaliau skaitykite čia.

Video žiūrėkite čia: