Dokumentų siuntimas procesui ERP iš Dokumentų skilties

Išbandyti

Dokumentų siuntimas procesui ERP iš Dokumentų skilties. Realizuota galimybė siųsti dokumentą procesui iš bet kurio sistemos objekto skilties Dokumentai arba iš Dokumentų paieškos Dokumentai -> Dokumentai, taip pat – atvėrus dokumento profilį. Taip galėsite išsiųsti tam tikrus dokumentus darbuotojams ar kitiems asmenims, kurių nesiunčiate naudojantis DVS.
1. Dokumentai siunčiami pažymėjus reikiamą dokumentą ir paspaudus mygtuką [Siųsti dokumentą procesams]


2. Atveriamas siuntimo langas, kuriame reikia nurodyti siuntimui reikalingą informaciją:
2.1. Skiltyje tekstas nurodoma pastaba, kuri bus matoma gavėjui laiške

2.2. Pridėkite procesą paspaudę mygtuką [Pridėti procesą]

2.3. Pridėtoje eilutėje, stulpelyje Procesas, nurodykite veiklą, kuriai bus siunčiama.

2.4. Pridėkite asmenį (-is) kuriems bus siunčiamas dokumentas 2.3. punkte aprašytam procesui atlikti:
2.4.1. Pridėti dalyvį pasirinkite tada, kai siųsite procesą darbuotojui
2.4.2. Pridėti dalyvį pagal nutylėjimą pridėkite tada, kai norite, kad dalyvis būtų parenkamas automatiškai pagal sudėliotą Gavėjų matricą dokumentų konfigūracijoje
2.4.3 Pridėti išorinį dalyvį pridėkite tada, kai dokumentas siunčiamas į išorę (pvz. naujam darbuotojui, kurio ERP dar nėra ir pan.), tada turėsite galimybę pasirinkti iš esamų Adresatų

2.5. Pridėjus išorinį dalyvį būtina nurodyti kokiu būdu jis bus autentifikuojamas ir ar apskritai bus autentifikuojamas

2.6. Užpildę informaciją išsiųskite dokumentą paspaudę mygtuką [Saugoti ir siųsti dokumento procesus]

3. Dokumento vykdymą galite stebėti Dokumentų paieškoje radę išsiųstą dokumentą ir atvėrę skiltį Dokumento vykdymas