fbpx

Naujienos

kaledosGeriausia Kalėdinė dovana BSS ERP verslo valdymo sistemos naujovės. Prasidėjus kalendorinei žiemai BSS IT kolektyvas skuba pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasiekimais. Po sėkmingai veikiančio i.SAF ir i.VAZ konvertavimo, pristatome naujų darbų sąrašą.

Elektroninių sąskaitų faktūrų saugykla

Klientams nenaudojantiems pilno dokumentų valdymo sistemos paketo, įmonė siūlo pabandyti ir naudoti „E- sąskaitų faktūrų saugyklą“.
Naujasis sprendimas jums siūlo:

 • Visų siunčiamų bei gaunamų sąskaitų saugojimą pagal LR PVM įstatymą.
 • Visos sąskaitos saugykloje pasiekiamos internetu.
 • Saugyklos integracija su i.SAF xml rinkmena, užtikrina sąskaitos meta informacijos sinchronizavimą.

Įsigijus saugyklą, galėsite:

 • Vadovas galės vizuoti sąskaitas faktūras, t.y internetu galės patvirtinti arba atmesti sąskaitos vykdymą.
 • Visada rasite sąskaitos faktūros spausdinį pagal tiekėją, pirkėją, numerį, datą ar net sąskaitos sumą.
 • Mokesčių administratoriui pareikalavus, galėsite nusiųsti sąskaitos faktūros skaitmeninį originalą.

Sąskaitos faktūros į saugyklą gali būti keliamos trimis būdais:

 • Elektroniniu paštu gautos sąskaitos į sistemą bus perkeliamos automatiškai.
 • Sąskaitas galima sukelti pasirenkant iš savo kompiuterio.
 • Į sistemą sąskaitos gali būtų įkeliamos jas skanuojant.

Plačiau apie Elektroninių sąskaitų faktūrų saugyklos sprendimą žiūrėkite paruoštame vaizdo įraše:

Klientų valdymas (CRM) naujovės

 • Formuojant pardavimo galimybes, renkantis potencialų klientą, sistema pasiūlys jį išsirinkti iš partnerių sąrašo. Pardavimo galimybėse parinkus partnerį, partnerio verslo informacijoje matysite visas su šiuo potencialiu klientu susijusias pardavimo galimybes. Tai patogus būdas analizuoti veiksmų istoriją su konkrečiu partneriu.

BSS Buhalterinė apskaita naujovės

 • Patobulinta ataskaita „FA7 Sąskaitos apyvartos žiniaraštis“. Sukurtas naujas filtravimo kriterijus - „Rodyti dokumento tipą“. Šis kriterijus leidžia pasirinkti, rodyti ar nerodyti ataskaitoje stulpelį „Dokumento tipas“. Taip pat sugeneruotoje ataskaitoje yra galimybė paslėpti arba padaryti matomą, ataskaitos formavimo metu naudotų kriterijų, informaciją.
 • Sukurtas naujas sisteminis langas „Mokėjimai“-> „Skolos pagal terminus“. Jame rodo visų partnerių visas skolas. Lange galima pasirinkti skolas rodyti sumines pagal partnerį arba detalias skolas - matomi dokumentai, iš kurių susidaro skola.
 • Kuriant naują pirkimo sąskaitą, gavimo data automatiškai parenkama, atsižvelgiant į dokumento datą. Tai palengvina duomenų suvedimą.
 • Sąskaitų produktų eilutėse sudėtos suminės eilutės visiems stulpeliams, kurių reikšmės yra skaičiai. Tai palengvina sąskaitos eilučių analizę, išvengiant vartotojo papildomo tam tikro parametro sumų sumavimo.
 • Realizuota galimybė atnaujinti sąskaitų informaciją, jeigu pasikeitė partnerio adresas. Iki pakeitimo, jeigu buvo išrašyta ir patvirtinta sąskaita ir tik vėliau pasikeitė partnerio adresas – sąskaitoje informacija neatsinaujindavo. Dabar pridėtas naujas mygtukas „Sinchronziuoti partnerio informaciją“ („Veiksmai“ -> „Sinchronziuoti partnerio informaciją“). Naudojant šį mygtuką galėsite sąskaitoje atnaujinti partnerio adresą ar sandėlio vietą.
 • Sukurti du papildomi programos nustatymai: „Pardavimo sąskaitoje serija privaloma“ ir „Pirkimo sąskaitoje serija privaloma“. Atsižvelgiant į šiuos programos nustatymus, sistema atitinkamai reikalauja arba nereikalauja sąskaitos serijos.
 • Nuimtas draudimas, neleidžiantis pardavimo sąskaitos pagrindiniame lange nurodyti projektą. Šioje vietoje nurodytas projektas, automatiškai atsiras sąskaitos eilučių detalizacijose.
 • Patobulinta ataskaita „FA8_4_2 Pelno (nuostolio) ataskaita detali“. Sukurtas naujas filtravimo kriterijus - „Projektas“. Pasirinkus šį filtrą, ataskaitos duomenis galima analizuoti pagal kiekvieną turimą projektą.
 • Patobulinta ataskaita „AT7 Detali skolų ataskaita“. Esant valiutinei skolai, skolų ataskaitoje ją rodys nacionaline valiuta tos dienos valiutos kursu, kurios skola ir atsirado, t.y. valiutinės sąskaitos dokumento data.
 • Sukurtas naujas spausdinys „Kreditinė sąskaita“. Spausdinys skirtas pardavimo kreditinėms sąskaitoms.
 • Patobulinta ataskaita „AS13 Pardavimo apyvarta“. Ataskaita leidžia susidėlioti norimus laukus jums patogiu formatu ir analizuoti pateiktus duomenis.

Atlyginimai ir personalas naujovės:

 • Pridėtas naujas būdas išmokėti priskaičiuotas darbo užmokesčio sumas lange „DU mokėtinos sumos“. Iki pakeitimo, paskaičiuotas sumas buvo galima išmokėti per banką arba kasą. Dabar sistemoje yra dar viena galimybė – atlyginimų išmokėjimas per atskaitingą asmenį. Pažymėjus išmokamas sumas ir paspaudus „Kurti mokėjimo nurodymus“ -> „Kurti mokėjimus kitais kanalais“, visos pažymėtos sumos DU mokėtinose sumose bus pažymimos kaip išmokėtos. Tokiu atveju, bus suteikiama galimybė kurti pinigų kvitą atskaitingam asmeniui, kuris ir išmoka priskaičiuotą darbo užmokestį.
 • Sukurti nauji programos nustatymai: „Įmonės direktoriaus (-ės) vardas ir pavardė“, „Įmonės direktoriaus (-ės) pareigos“, „Įmonės vyr. buhalterio (-ės) vardas ir pavardė“ bei „Įmonės vyr.  buhalterio (-ės) pareigos“. Programos nustatymuose nurodžius šią informaciją, ji automatiškai susigeneruos darbo laiko ir darbo užmokesčio žiniaraščių spausdiniuose.
 • Sukurtas naujas priedo tipas „Darbas lauko sąlygomis“. Šis priskaitymas pridedamas „DU žiniaraščiuose“. Nuo šio priedo neskaičiuojami jokie mokesčiai, bei priedo suma neįtraukiama į vidutinį darbo užmokesčio skaičiavimą.
 • Skiltyje „Partneris“ pridėti partnerio atributai: „SoDra draudėjo kodas“ ir „Savivaldybės kodas“. Prie partnerio (įmonės) užpildžius šiuos atributus, ši informacija bus automatiškai įtraukiama į SODRAI ir VMI teikiamas ataskaitas.
 • Kuriant pareigybę atsirado galimybė nurodyti profesijų klasifikatoriaus kodą. Pareigybėje užpildžius šią informaciją, generuojant DU6 1-SD ataskaitą, automatiškai profesijų klasifikatoriaus kodas bus įtrauktas į ataskaitos K6 laukelį „apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių“.
 • Patobulintas ligų importas iš Sodros. Importo metu bus automatiškai užpildoma informacija apie nedarbingumo pažymėjimo seriją bei numerį.

Dokumentų valdymo sistema naujovės:

Ar žinote, kad:

 • Dokumentų valdymo sistemoje, skiltyje „Veiklų suvestinė“, galite rasti organizacijos užduočių vykdymo statistiką. Atidarius veiklų suvestinę, kairėje lango pusėje galite pasirinkti analizuojamą periodą bei veiklos tipą t.y kokio tipo užduočių vykdymą analizuojate (atliktos, neatliktos, vėluojančios). Pasirinkus filtrus, ekrane Jums bus suformuojama diagrama, kurioje matysite informaciją apie įvykdytas, neįvykdytas ar vėluojančias užduotis. Pelės klavišu paspaudus ant pateiktos diagramos, ekrane pamatysite konkrečius padalinius, kuriuose šio tipo užduočių yra daugiausiai. Pasirinkus konkretų padalinį, pamatysite, pas kurį iš padalinio darbuotojų yra daugiausiai analizuojamo tipo veiklų.

NT valdymo naujovės:

 • Realizuotas funkcionalumas leidžiantis skaičiuoti delspinigius pagal sutartis.
 • Sutartis papildyta „Sutarties kategorija“ (aktualu Prekybos centrams).
 • Sutartyje atsirado galimybė susivesti skaičiavimo formulę pagal apyvartą bei pačią apyvartą (kai tik turėsime XLSX failą realizuosime apyvartų importą).
 • Depozitų apsirašymas bei fakto užfiksavimas.
 • Priskaityme atsirado aprašymo laukas, kuriame atvaizduojame, kaip buvo apskaičiuota tam tikra reikšmė.

Vartotojo vadove aprašytos detalios instrukcijos, NT Valdymas skiltis:

Kitos naujienos

Daugiau