11. Delspinigių skaičiavimas pagal sutartis

Sistemoje realizuotas funkcionalumas leidžiantis paskaičiuoti klientui delspinigius toms skoloms, kurios susidarė pagal sutartis! Prieš naudojantis reikia žinoti:

 • Delspinigių generavimo rezultatas priskaitymai iš jų vėliau gali būti sugeneruotos atskiros sąskaitos faktūros arba delspinigiai įtraukti į sekančią išrašomą sąskaitą faktūrą.
 • Generuojant delspinigius, visi seni priskaitymai delspinigiams (kuriems nesugeneruota pardavimo sąskaita) - ištrinami!
 • Jei jau paskaičiuoti delspinigiai ir išrašyta pardavimo sąskaita, tai kuriamas tik skirtumas už sekantį laikotarpį.

Norint, kad sistema paskaičiuotų delspinigius, sistemoje turi būti įvestas:

 • Delspinigių produktas, pagal nutylėjimą: DELSP_PR
 • Delspinigių procentas pagal nutylėjimą = 0,05%
 • Maksimalus delspinigių skaičiavimo terminas = 182 dienos

Administravimas->Programos nustatymai:delspinigių nustatymai

Delspinigiai skaičiuojami sutartims, kurios turi neapmokėtų arba dalinai apmokėtų pardavimo sąskaitų:sutarciuskolos

 1. Delspinigiai skaičiuojami sekančiai:

Sutartys-Priskaitymai-Skaičiuoti delspinigius:skaičiuoti delspinigius

Sąskaitos data – Nurodoma Priskaitymo sąskaitos data.
Skaičiuoti delspinigius datai – skaičiuojant delspinigius,  tai bus data iki.

skaiciuoti delspinigius

 1. Paspaudus mygtuką Gerai, pradedamas vykdyti Masinis procesas „Skaičiuoti sutarčių delspinigius“. Jo vykdymo rezultatus bei ataskaitą galite rasti masinių procesų vykdymo ataskaitoje:
  masiniai procesai vykdymas
 2. Pagal skaičiavimo rezultatus, kiekvienai sutarčiai sukuriamas vienas delspinigių priskaitymas, kuris gali būti už kelias skolas.
  sugeneruoti delspinigiai sutartyje
 3. Visų sutarčių delspinigius galime matyti Priskaitymų sąraše atsifiltravę pagal delspinigių produktą:
  delspinigiu priskaitymai
 4. Iš ko susideda konkreti delspinigių suma galite pamatyti atsidarę priskaitymą jo aprašyme:delspinigiu detales