fbpx

Naujienos

BSS pavasaris
Nekilnojamas turtas naujovės
1. Atliktas pakeitimas delspinigių skaičiavimo logikoje. Sistemoje rengiant priminimus apie skolas yra pažymima varnelė ar bus skaičiuojami delspinigiai. Formuojant priskaitymus anksčiau sistemoje būdavo sugeneruojami delspinigiai visiems skolininkams, kuriems būdavo siųsti priminimai apie skolas. Dabar sistemoje delspinigiai skaičiuojami atsižvelgiant į atliktą žymėjimą dėl delspinigių skolų priminimų generavimo metu.
2. Sukurtas palengvinimas sąskaitas iš sutarčių generuojantiems darbuotojams. Sutarčių konfigūracijoje pridėtas papildomas nustatymas "Sąskaita išrašyta už" reikšmė pagal nutylėjimą išrašant sąskaitas iš priskaitymų. Čia galima pasirinkti iš sąrašo „Sąskaita išrašyta už" reikšmę, kuri bus taikoma visoms pardavimo sąskaitoms, kurios bus generuojamos iš Priskaitymų lango. Generuojant sąskaitas papildomai nebereiks nusirodyti kas kartą už ką yra išrašyta sąskaita.
Sutartys nustatymas

BSS Buhalterinė apskaita naujovės:
1. Naujiena! Sistemoje realizuota galimybė importuoti pirkimų arba pardavimų sąskaitas! Kol kas realizuota galimybė importuoti tik tas sąskaitas, kur pirktos/parduotos paslaugos. Tai patogu, jei pavyzdžiui teikiamos paslaugos administruojamos kitomis sistemomis ir į apskaitą norite užregistruoti pardavimus. Jums užteks exel failo su duomenimis, reikalingais sąskaitoms užregistruoti. Detali importo instrukcija čia.
2. Ataskaitų pakeitimai:
Rekomenduojame naudoti patobulintą ataskaitą VVA1 Pardavimo/Pirkimo apyvarta (pivot) detaliai pirkimų ir pardavimų analizei. Ataskaitos filtrų pagalba galite sugeneruoti apyvartų žiniaraštį įvairiems dokumentų tipams: pirkimams, pardavimams, grąžinimams ar net visiems dokumentų tipams. Ataskaitos lapuose, filtrų pagalba galite atlikti smulkiausią duomenų analizę. Pavyzdžiui: kokiam laikotarpiui kokų prekių pardavėte ir koks jų pelningumas ir panašiai:
Lape „Data“ pateikiami visi duomenys pagal ataskaitos generavimo metu nurodytus filtrus, naudojami sekančiuose exel failo lapo analizėse. Čia galite grupuoti ir filtruoti duomenis, jei sekančiuose lapuose esančios analizės Jums netinka.
Lape PardPagalFilialus matysite pardavimus pagal filialus, papildomai lape galite nusirodyti analizuojamus Metus, Mėnesį ir produktų grupę
pivot 1
Lape PardPerLaikotarpi matysite pardavimus per laikotarpį detaliai pagal kiekvieną produktą: koks kiekis parduotas, kokia buvo pardavimo kaina, produkto savikaina ir antkainis, kokia nuolaida suteikta. Filtruose dar galima nusirodyti analizuojamus Metus, konkretų filialą ar net konkrečią produktų grupę
pivot 2
Lape PelnasProdGrupe matysite kokį pelną uždirbote pagal partnerių globalias grupes. Čia pateikiama informacija apie kiekvienai Partnerio globaliai grupei parduotą kiekį, pardavimo kainą, savikainą ir antkainį, suteiktas nuolaidas. Filtruose dar galima nusirodyti analizuojamus Metus, mėnesį, produktų grupę ar konkretų filialą.
pivot 3
Lape Pelnas_Pirkejai matysite kiek uždirbote pajamų pagal pirkėjus, pirkusius prekes. Čia rasite informaciją apie kiekvienam Partneriui parduotų prekių ar paslaugų pardavimo kainą, savikainą ir antkainį, suteiktas nuolaidas. Filtruose dar galima nusirodyti analizuojamus Metus, mėnesį, produktų grupę ar konkretų filialą.
pivot 4
Patikslinta IT17 IT balansinės vertės ataskaita. Ataskaitoje pridėtas papildomas informacinis stulpelis „Įvesta į eksploataciją“. Stulpelyje atvaizduojama ilgalaikio turto vieneto įvedimo į eksploataciją data.
IT17
Ataskaitos AT7 Detali skolų ataskaita filtruose pakoreguotas filtras Valiutos kursas dokumento data? - dabar visada pagal nutylėjimą bus rodoma Taip
AT7
Patobulinta ataskaita AS26 Sandėlio likučių ataskaita. Panaikintas prieš tai buvęs duomenų grupavimas. Po išskleidžiamu „+“ ženklu paslėpti duomenys: Atsakingas asmuo, Detali produkto grupė, Kodas, KN kodas, Barkodas (EAN). Pridėta galimybė filtruose nusirodyti kelias Produktų grupes. Pataisyta klaida, kai išskirtinais pardavimų atvejais neteisingai būdavo atvaizduojama produkto savikaina ir atsakingas asmuo.
3. Primename savo klientams, kad sistemoje yra realizuota galimybė siųsti skolos priminimus visiems skolininkams, net jei sistemoje nėra užregistruotų sutarčių, pagal kurias pirkėjams teikiamos paslaugos/prekės. Aprašymą, kaip teisingai išsiųsti priminimus skolininkams iš sistemos rasite čia
4. Atsižvelgdami į savo klientų pastabas/pasiūlymus, kuriant naują mokėjimą (pinigų gavimo arba išmokėjimo) padarėme neprivalomą lauką Operacijos ID. Dabar lauką galima papildyti pagal poreikį. Nenurodžius reikšmės sistemoje laukas bus užpildomas automatiškai nuoseklia seka.
MOK operacijos ID
5. Patobulinimas Buhalterinėse pažymose. Pridėta galimybė koreguoti aprašymo lauką net tada, kai buhalterinė pažyma yra patvirtinta.
BP aprašymo koregavimas
6. Pasikeitė pirkimo sąskaitų grąžinimo likučių parinkimo logika. Atliekant pirkimo grąžinimą: kai grąžinamos prekės atliekamas pirkimo grąžinimas, detalėse yra galimybė pridėti iš likučių arba iš produktų sąrašo; kai grąžinamos paslaugos atliekamas pirkimo finansinis grąžinimas, detalėse yra galimybė pridėti iš produktų sąrašo, kur pateikiami produktai, kurių tipas – Paslauga. Atnaujintą pirkimo grąžinimo instrukciją rasite čia.

7. Anksčiau, atliekant vidinę sandėlio operaciją Komplektavimas, nurodžius pagrindinėje informacijoje sandėlio vietą, sąskaitos detalėse pajamuojamoms prekėms reikėdavo vėl pridėti sandėlio vietą. Dabar ši informacija atkeliama automatiškai priklausomai nuo to, kas nurodyta pagrindinėje operacijos informacijoje kaip "Į sandėlį"
Sandėlio vieta
8. Mokėjimai -> Banko sąskaitos kasos, kasos mokėjimų lange pridėta galimybė vos atidarius langą matyti bendrą mokėjimo sumą neatlikus grupavimo pagal jokią reikšmę.
9. Banko sąskaitų/kasų lange pakeista likučių sumos atvaizdavimo taisyklė: dabar sumoje rodomi du skaičiai po kablelio (anksčiau buvo 4 skaičiai).
kasos sumavimas
10. Sistemoje realizuota galimybė sandėlyje iškomplektuoti prieš tai sukomplektuotas, parduotas, bet vėliau grąžintas prekes. Detalią komplektavimo/iškomplektavimo instrukciją rasite čia.

Atlyginimai ir personalas naujovės:
1. Darbo sutarčių paieškoje realizuota galimybė pridėti pasirinktą kintamąjį dydį kelioms pažymėtoms sutartims, arba visoms esančioms lange (atrinktoms filtrų pagalba). Norint keisti ar nustatyti naują kintamąjį sutartyse, Jums reikia pažymėti arba išfiltruoti reikiamas sutartis ir spausti Veiksmai -> bei pasirinkti iš sąrašo:
Pridėti kintamąjį pažymėtoms sutartims
Arba
Pridėti kintamąjį sutartims pagal filtrus
DU Kintamasis masinis
Atsivėrusiame lange turite nurodyti reikiamą kintamąjį, kokia jo reikšmė ir nuo kada kintamasis galioja. Sistemoje, masiniuose procesuose, prasidės automatinis kintamųjų keitimas sutartyse. Jei sutartyje jau bus tokio tipo kintamasis – jo pabaigos data bus automatiškai nurodoma paskutinė prieš naujai galiojantį kintamąjį esanti diena. Jei tokio tipo kintamojo sutartyje nebus – sutarčiai bus pridėtas naujas kintamasis. Tai patogu, kai reikia pakeisti avanso dydį keliems darbuotojams, ar nustatyti avanso dydį visiems darbuotojams ir panašiai.
2. Sistemoje realizuotas didelis palengvinimas ataskaitų 1-SD, 2-SD, NP-SD ir 12-SD teikimui. Anksčiau generuojant minėtas ataskaitas reikėdavo žiūrėti, kad į pas nepatektų jau kartą už tą patį laikotarpį teiktų darbuotojų informacija: pavyzdžiui pateikėte 1-SD už kelias dienas į priekį, tačiau netikėtai teko įdarbinti tuo laikotarpiu naują darbuotoją. Generuojant vėl 1-SD ataskaitą į ją būdavo įtraukiami ir jau pateiktų darbuotojų duomenys. Dabar sistemoje realizuota funkcija, kuri leis pažymėti darbuotojus, kuriems jau pateiktos minėtos ataskaitos ir antrą kartą generuojant sistemoje ataskaitas tam pačiam laikotarpiui jau pateiktų darbuotojų informacija nebus teikiama. Pažymėti, kad ataskaita už darbuotoją jau pateikta galima dviem būdais:
a) pažymėti rankiniu būdu informaciją darbo sutartyje apie 1-SD arba 2-SD pateikimą
DU SD žymėjimas
bei personalo operacijoje apie 12-SD ir NP-SD pateikimą
DU SD žymėjimas 2
b) arba importuoti pateiktas ataskaitas į sistemą jau po pateikimo. Importuoti į sistemą jau pateiktą formą galima sutarčių lange arba personalo operacijų lange (nesvarbu kurią formą importuojate) paspaudus mygtuką [Importuoti FFData ataskaitas]. Suimportavus ataskaitas žyma apie pateiktą 1-SD ar 2-SD formą prie darbo sutarčių ir žyma apie pateiktą 12-SD ar NP-SD personalo operacijose užsidės automatiškai.
Atžymėti pateikimo faktą galima tokiu pačiu principu.
Tiek vienu tiek kitu atveju pažymėjus ataskaitos pateikimo faktą, antrą kartą generuojant minėtas ataskaitas už tą patį laikotarpį, pažymėti kaip pateikti duomenys nebebus imami.
Taip pat personalo operacijose ir sutarčių lange pridėti papildomi informaciniai stulpeliai apie pateiktas 12-SD, NP-SD, 1-SD, 2-SD ataskaitas. Pagal stulpelių reikšmes duomenis galima grupuoti, filtruoti.
DU SD žymėjimas 4
DU SD žymėjimas 3
3. Norite sužinoti kiek tiksliai sukauptų atostogų turėsite už mėnesio ar vasarą? Neskaičiuokite rankiniu būdu, pasižiūrėkite BSS IT sistemoje. Tai galite padaryti atvėrę darbuotojo, kuriam norite paskaičiuoti atostogas į priekį darbo sutartį ir perėję į skiltį Atostogos ir paspaudę [Sukauptos atostogos] nurodykite atsiradusioje lentelėje tikslią datą, kuriai norite pažiūrėti kiek atostogų bus ir spauskite [Perskaičiuoti] – matysite kiek atostogų dienų tai datai bus sukaupta
DU atostogų dienos
4. Po šių atnaujinimų kuriant avansus sistemoje automatiškai bus parenkamas avanso kintamasis ir atsiskaitymas. Nebereiks jų pasirinkti patiems.
DU vansai
5. DU mokėtinų sumų paieškoje pridėtas papildomas duomenų stulpelis Lapelio išsiuntimo data bei darbuotojo statusas. Naudojantis šia informacija galite filtruoti duomenis ir matyti, kam atlyginimo lapeliai kada buvo išsiųsti/neišsiųsti. Filtruoti tik dirbančius darbuotojus ir siųsti tik jiems ir panašiai.
DU lapeliai
6. Darbo sutarčių paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis DU*etatas. Šiame stulpelyje pateikiama informacija apie darbuotojo DU ir etato santykį.
DU etatas
7. Sistemoje optimizuotas tabelių uždarymo procesas. Jei tabeliai uždaromi dideliam kiekiui darbuotojų – procesas užtrukdavo labai ilgai ir sistemoje būdavo gaunama klaida. Dabar optimizavus procesą tabelių uždarymo procesas trunka kelis kartus trumpiau.
8. Optimizuotas darbo sutarties pagrindinės informacijos išdėstymo langas (perkelti keli informaciniai laukai efektyviai panaudojant laisvą sutarties lango vietą). Daugiau vietos apačioje palikta darbo sutarties istorijos informacijai.
DU sutarties pagr info
9. Taip pat optimizuotas Darbuotojo informacijos suvedimo langas. Anksčiau, norint nurodyti banko sąskaitą, reikėdavo ją įvesti Papildomoje informacijoje. Dabar banko sąskaitos informaciją galite suvesti pagrindinėje informacijoje, nebereikia pereiti į kitą lapą
DU banko sask
10. Tabelių paieškos lange pridėtas sumavimas stulpeliams DLND ir DLNV
DU sumavimas DLND
11. Ataskaitų patobulinimai:
DU5_6 Tabelis ataskaitos filtruose pridėta galimybė nusirodyti duomenų rikiavimo tvarką, taip lengviau rasite ieškomus duomenis ataskaitoje. Dabar galite rikiuoti duomenis pagal: Pavardę, vardą; Tabelio nr.;Vardą, pavardę.
DU tabelis
DU05_1 nebeprivaloma nurodyti ar mokėjimai turi būti patvirtinti. Ataskaitoje rodomi visi mokėjimai, kurie nėra anuliuoti.
DU5_3 Darbuotojo metinė uždarbio kortelėje duomenyse dabar bus atvaizduojami ir atleisti per filtruose nurodytą laikotarpį darbuotojai.
12. Pakeistas priedo už darbą lauko sąlygomis pavadinimas į Kompensacija už kilnojamojo pobūdžio darbą

Darbas su kasos aparatu:
1. Pridėtas patobulinimas generuojant sąskaitas faktūras ir grąžinimo sąskaitas faktūras iš kasos kvitų. Dabar visada automatiškai bus uždedama varnelė, kad sąskaitoje suma yra su PVM ir kaina su PVM, taip išvengiant apvalinimo paklaidų dėl skirtingų kasos aparatų sumų apvalinimo logikų.
2. Darbui su kasos aparatais integruota galimybė dirbti su aparatų modeliais: Spausdintuvas Epson TM-T20I, Spausdintuvas Epson TM-88V

Dokumentų valdymo sistemos naujovės:
1. Įgyvendinant Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų elektroninių dokumentų specifikacijų pakeitimus, BSS dokumentų valdymo sistemoje atlikti reikalingi pakeitimai ADOC dokumentų siuntimui. Dabar sistemoje generuojamas ADOC failas atitinka visus pakeitimuose nurodytus reikalavimus. Norėdami kurti ADOC failą, kuriamo dokumento profilio lange, siųsdami dokumentą išskleiskite varnelę prie reikšmės siųsti ir pasirinkite iš sąrašo ADOC.
adoc
Arba pažymėkite, kad failas ADOC dokumento profilyje
adoc2
2. Pasirašant dokumentą kvalifikuotu parašu, anksčiau būdavo papildomas žingsnis, kuriame reikėdavo pasirinkti ar konvertuoti pasirašomą dokumentą į PDF failą. Dabar šis perteklinis žingsnis panaikintas, visi kvalifikuotu parašu pasirašomi dokumentai automatiškai konvertuojami į PDF formatą.
3. Patobulinimai sutarčių kūrimo lange. Sistemoje anksčiau Išsaugojus kaip sutartį, būdavo nutrinamas priskirtas projektas. Dabar Išsaugojus kaip sutartį Projekto informacija paliekama ir jei jis nesikeitė iš naujo pridėti projekto nebereikia.
sutartis projektas
4. Optimizuotas dokumento profilio langas. Daugiau vietos skirta Pastabų laukui
Doko langas
5. Pakeistas dokumentų rikiavimas bet kuriame sistemos lange: pirkimuose, sutartyse, pardavimuose ir pan. Dokumentai dabar rikiuojami pagal naujausią viršuje.
dok rikiavimas
6. Siunčiant dokumentus pagal nustatytą šabloną sistemoje, dokumento procesų srityje neberodomi procesai, jeigu tie procesai yra ištrinti.
7. Optimizuotas dokumentų paieškos procesas sistemoje. Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau dokumentų perkeliami į elektroninę erdvę ir dokumentų kiekis didėja – stengiamės, kad mūsų klientams dokumentų paieška užtruktų kuo trumpiau.
8. Sukurtas papildomas žymėjimas, jeigu atidaromas dokumentas yra ištrintas. Pavyzdžiui: gavote veiklą, o dokumentas yra ištrintas. Arba kūrėte pardavimo sąskaitą iš užsakymo ir ją vėliau ištrynėte, šalia dokumento numerio matysite raudoną užrašą: Šis įrašas ištrintas
dok ištrintas
9. Sistemoje pridėta galimybė nurodyti tam tikrų dokumentų saugojimo aplankus pagal nutylėjimą: Pardavimo galimybių Dokumentų katalogas pagal nutylėjimą, Pirkimo sutarčių Dokumentų katalogas pagal nutylėjimą, Pardavimo sutarčių Dokumentų katalogas pagal nutylėjimą, Pirkimo sąskaitų Dokumentų katalogas pagal nutylėjimą, Pardavimo sąskaitų Dokumentų katalogas pagal nutylėjimą. Keliant dokumentą į, pavyzdžiui, pardavimo galimybių langą, dokumentas automatiškai bus išsaugomas nustatymuose nurodytame kataloge. Šiuos nustatymus rasite Administravimas -> programos nustatymai.
Katalogai pagal nutylėjimą

Administravimo naujovės:

DĖMĖSIO! Sistemoje ataskaitų medis papildytas nauja ataskaita VK14 Naudotojų darbo laiko apskaita, kurioje pateikiama informacija apie tai, koks vartotojas kiek laiko buvo prisijungęs prie aplinkos. Nusirodę laiko intervalą – matysite kiek laiko vartotojas buvo prisijungęs nurodyto laiko intervalu. Pavyzdžiui: pasirinkus laiko intervalą Diena – matysite kiek laiko kiekvieną dieną buvo prisijungęs vartotojas.

Vartotojo vadove taip pat rasite naujas instrukcijas:
• Kaip sistemoje užregistruoti Lizingo būdu įsigytą Ilgalaikį turtą. Instrukciją rasite čia.
• Kaip sistemoje atlikti Finansinių metų uždarymą. Instrukciją rasite čia.

Kitos naujienos

Daugiau