5. Pirkimo arba pardavimo sąskaitų grąžinimo operacijų registravimas

Pirkimo arba pardavimo sąskaitų grąžinimo operacijų registravimas (sutrumpintą instrukciją rasite čia). Pasitaiko atvejų, kai yra poreikis užregistruoti įsigytų arba suteiktų prekių ar paslaugų grąžinimą. Tiekėjas mums pateikia Kreditinę sąskaitą (pirkimo grąžinimo) arba mes pateikiame klientui Debetinę ardavimo sąskaitą (pardavimo grąžinimo). Tokiu atveju sistemoje kuriama pirkimo arba pardavimo grąžinimo operacija.
1. Pirkimo sąskaitos grąžinimas. Atvejis, kai Jūs grąžinate įsigytas prekes ar paslaugas (prekės buvo su broku arba paslauga buvo suteikta nekokybiškai ir panašiai). Tokiu atveju sistemoje registruojama pirkimo grąžinimo operacija. Pirkimo sąskaitų sąraše išskleiskite varnelę šalia pasirinkimo Nauja sąskaita ir iš sąrašo pasirinkite Pirkimo grąžinimo.

1 pav
Taip sistemoje atversite pirkimo grąžinimo sąskaitą, kurią reiks užpildyti. Sąskaitoje nurodykite datas, pardavėją ir būtinai pasirinkite Tipą:

3 pav
a) Pirkimo grąžinimas. Taikomas tik tada, kai išrašoma Grąžinimo sąskaita pirktoms prekėms. Pasirinkus šį tipą, sąskaitos detalėse yra galimybė:
pridėti likutį – pateikiamas visų atsargų, esančių sandėlyje, sąrašas. Detalėse pridėjus bet kurį likutį iš sąrašo, yra atkeliamos likučių detalizacijos. Patvirtinus grąžinimą, likutis daugiau nebepateikiamas galimų grąžinti prekių sąraše. Pridėjus likutį - sąskaitoje kiekis rodomas su „-„ ženklu, patvirtinus grąžinimą šiam kiekiui bus sumažintas ir prekių likutis sandėlyje.

pridėti paslaugą iš produktų katalogo – pateikiamas visas sistemoje esančių produktų sąrašas. Pasirinkus iš sąrašo produktą jis bus atkeliamas su minsuo ženklu.
Atkreipiame dėmesį: pirkimo grąžinimas atliekamas norint grąžinti prekes. Jei grąžinamos prekės yra sandėlyje - reikia pridėti jį iš likučių. Jei prekės jau nėra - tada reikia pridėti ir grąžinti produktą iš produktų sąrašo (tik jo tipas turi būti paslauga, priešingu atveju grąžinsite tai ko neturite sandėlyje ir šis likutis su minusu įtakos analitinių atsargų ataskaitų rezultatus)

b) Pirkimo finansinis grąžinimas taikomas tik nupirktoms paslaugoms grąžinti. Pasirinkus šį tipą detalėse yra galimybė:
pridėti paslaugą - pateikiamas pirktų paslaugų iš konkretaus tiekėjo sąrašas
pridėti paslaugą iš produktų katalogo – pateikiamas visų sistemoje esančių produktų sąrašas, kurių tipas yra paslauga.
Toliau sąskaita patvirtinama pasirenkant reikiamą korespondenciją. Atkreipkite dėmesį – tvirtinimo metu sąskaitų korespondencija turėtų būti priešinga nei pirkimo.

2. Pardavimo sąskaitų grąžinimas. Kartais tenka užregistruoti ir pardavimo sąskaitų grąžinimą (pvz. grąžinamos nekokybiškos parduotos prekės ir panašiai). Pardavimo sąskaitų grąžinimo registravimo eiga analogiška kaip ir pirkimo sąskaitų grąžinimo: Pardavimo sąskaitų sąraše išskleiskite varnelę šalia pasirinkimo Nauja sąskaita ir iš sąrašo pasirinkite Pardavimo grąžinimo.
2 pav
Atversite pardavimo grąžinimo sąskaitą, kurią reiks užpildyti. Sąskaitoje nurodykite datas, pardavėją ir būtinai pasirinkite Tipą:
4 pav

a) Pardavimo grąžinimas. Taikomas tik tada, kai išrašoma Grąžinimo sąskaita parduotoms prekėms iš sandėlio. Pasirinkus šį tipą, sąskaitos detalėse yra galimybė:

pridėti produktą – pateikiamas pardavimo sąskaitų sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose (tiek parduotų prekių tiek paslaugų). Detalėse pridėjus bet kurią pardavimo sąskaitą iš sąrašo yra atkeliamos buvusio pardavimo detalizacijos.

pridėti produktą iš produktų katalogo – pateikiamas visų produktų, esančių sistemos produktų sąraše, sąrašas. Detalėse pridėjus bet kurį produktą iš sąrašo reiks nurodyti grąžinamą kiekį (su „-„ ženklu) ir sumą (arba vnt. kainą).

b) Pardavimo finansinis grąžinimas taikomas tik parduotų paslaugų grąžinimui. Pasirinkus šį tipą detalėse yra galimybė:

pridėti produktą – pateikiamas pardavimo sąskaitų su parduotomis paslaugomis sąrašas to partnerio, kuris nurodytas pagrindinėje informacijose. Detalėse pridėjus bet kurią pardavimo sąskaitą iš sąrašo yra atkeliamos buvusio pirkimo detalizacijos.

pridėti produktą iš produktų katalogo – pateikiamas visų produktų, kurių tipas Paslauga, esančių sistemos produktų sąraše, sąrašas. Detalėse pridėjus bet kurį produktą iš sąrašo reiks nurodyti grąžinamą kiekį (su „-„ ženklu) ir sumą (arba vnt. kainą).

33Svarbu. Atliekant grąžinimus, rekomenduojame koreguoti tik grąžinamą kiekį. Kaina atkeliama automatiškai, jei pasirenkama pridėti produktą arba pridėti iš likučių. Jei grąžinama tik dalis nupirktos/parduotos  paslaugos - būtinai koreguokite kiekį t.y. turite grąžinti vieneto dalį (išskaičiuokite, kad atitiktų grąžinama suma. Pavyzdžiui: turi būti grąžinama puse suteiktų paslaugų, tai kiekis bus 0,5).
33Svarbu. Esant poreikiui koreguoti grąžinimo tipą - pirmiausia detalėse turite ištrinti esamas pridėtas eilutes. Tik tada tipo keitimo laukas bus aktyvus.