16. Finansinių metų uždarymas

Finansinių metų uždarymas (sutrumpintą instrukciją rasite čia). Pasibaigus finansiniams metams, užregistravus visas tų metų apskaitos operacijas, atliekamas finansinių metų arba dar kitaip vadinamas sąnaudų ir pajamų uždarymas. Metų uždarymo metu, pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučiai uždaromi su 3901 Pajamų ir sąnaudų suvestinė sąskaita. Sistemoje šis sąskaitų uždarymas atliekamas automatiškai.
1. Prieš pradedant metinį sąskaitų uždarymą būtina įsitikinti ar visi apskaitos įrašai užregistruoti. Jei vėliau po sąskaitų uždarymo koreguosite uždarytų metų likučius – turėsite atšaukti sąskaitų uždarymą ir atlikti jį iš naujo. Tik būdami tikri, kad pokyčių nebebus – atlikite sąskaitų uždarymą taip kaip aprašyta sekančiuose punktuose.
2. Sąskaitų uždarymas atliekamas modulyje Masiniai procesai -> Masiniai procesai.
2.1. Masinių procesų paieškoje pažymėkite masinį procesą Sąskaitų balansų sulyginimas ir spauskite [Pradėti masinį procesą]
Screenshot_1

2.2. Sistemoje bus pateikiami apskaitos periodų uždarymo parametrai, kuriuose nurodykite:
Periodas iki – paskutinė uždaromųjų metų data (šia data bus užregistruoti uždarymo įrašai apskaitoje bei vertinami likučiai būtent šiai datai)
Apskaitos konfigūravimo grupė – pasirinkite iš sąrašo Sąskaitų uždarymas 2017
Užpildę reikšmes spauskite [Gerai].
Screenshot_2
2.3. Sistemoje bus pateikiamas pranešimas apie tai, kad ne visų kaupiamųjų sąskaitų balansas lygus 0. Pranešime spauskite [Gerai]. Sistemoje taip bus pateiktas informacinis pranešimas apie pradėtą masinį procesą, kuriame taip pat spauskite [Gerai]
2.4. Pereikite į skiltį Masinių procesų vykdymas ir paspauskite lupo simbolį Vykdytų masinių procesų paieškoje. Matysite visų vykdytų masinių procesų sąrašą. Raskite masinį procesą, kurio Proceso pavadinimas Sąskaitų balansų sulyginimas ir atverkite jį.
Screenshot_3

2.5. Skiltyje Detalės bus sukurtas uždarymo apskaitos kvitas. Atverkite jį paspaudę ant mėlyno įrašo, pažymėto paveiksle.
Screenshot_4
2.6. Sistemoje bus atvertas sąskaitų uždarymo korespondencijų, užregistruotų apskaitoje, langas. Čia galite pasitikrinti kokie uždaromi įrašai buvo atlikti apskaitoje. Atkreipiame dėmesį, kad pajamų ir sąnaudų likučiai uždaromi tuo pačiu apskaitos kvitu, todėl atskirai pajamų ar sąnaudų uždarymo atlikti nereikia.
Screenshot_5

3. Pasitikrinkite.
3.1. Pasitikrinti galite ataskaitų pagalba:
FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai nurodžius datą, DK sąskaitą 3901 ir būtinai filtre Slėpti uždarymo operacijas pažymėti Ne.
3.2. Taip pat tiesiai sistemoje Apskaita -> Didžioji knyga filtruose nusirodžius Sąskaitos numerį 3901.

4. Klaidų taisymas
4.1. Jei reikia atšaukti sąskaitų uždarymo operaciją, tai galite padaryti masinių procesų vykdymo paieškoje radę masinį procesą ir atvėrę jį bei atvertę Detalių skiltį atidaryti sukurtą apskaitos kvitą ir paspaudę viršuje esantį mygtuką [Stornuoti]
Screenshot_6
Šį apskaitos kvitą galite pasiekti ir Apskaita -> Didžioji knyga atidarę bet kurią detalę uždarymo eilutę
Screenshot_7
4.2. Jei po uždarymo koregavote uždarytų metų pajamų ir sąnaudų likučius - būtina stornuoti užregistruotą metų uždarymo operaciją kaip aprašyta 4.1. punkte ir po koregavimų atlikti ją iš naujo.