fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 gegužės m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Realizuota galimybė trinti skaitiklių rodmenis pagal nurodytą filtrą. Išfiltruokite reikiamus skaitiklių rodmenis Skaitiklių rodmenų paieškoje ir spauskite [Trinti skaitiklių rodmenis]. Standartiniame trynimo dialoge matysite 2 naujus pasirinkimus:
* Pažymėtoms eilutėms - bus ištrinti pažymėti rodmenys
* Pagal nustatytą paieškos filtrą - bus ištrinti išfiltruoti rodmenys
2. Jei nevedate pilnos Nekilnojamo turto apskaitos BSS Nekilnojamas turtas ir sutarties eilutes importuojate, dabar galėsite suimportuoti kelias vienodų mokesčių eilutes tai pačiai sutarčiai. Importo faile prisidėkite papildomą stulpelį ID numeris, sunumeruokite eilutes iš eilės. Tada bus suimportuotos visos eilutės, nebus traktuojama kaip dublikatai pagal kitas reikšmes.
3. Sutarčių paieškoje pridėtas naujas informacinis laukas Partnerio globali grupė. Pagal reikšmę galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Ataskaitoje Prognozuojamos pajamos (pagal sutartis) atsirado galimybė įsirašyti planuojamą indeksą sumai ir pasitikrinti koks bus rezultatas (tai galioja tik sausio 1 dienai galiojančioms sutarties eilutėms, jeigu indeksacijos taikymo pradžia sutarties eilutėje nėra nurodyta vėlesnė).
2. Dabar apyvartų vedėjai, matantys reitingavimo ataskaitas, matys tik savo kategorijos duomenis (kategorija nurodoma sutartyje).
3. Ataskaitose, kur matosi apyvarta, pridėtas duomenų grupavimas pagal vietą.

4. Realizuota galimybė lyginti pasirinktų parduotuvių apyvartas grafike pasirinktam laikotarpiui.

Apskaita naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Dabar tiek pirkimų, tiek pardavimų sąskaitų mokėjimo informaciją (mokėjimo grafiką) galėsite skirstyti ir procentais. Tai padės Jums greičiau susivesti reikiamą informaciją.

2. Realizavome galimybę importuoti kasos kvitus! detali instrukcija, pavyzdinis importo failas čia.
3. Sąskaitų plano eksporto faile pridėtas naujas informacinis laukas Pavadinimas EN.

Taip pat šia reikšme papildytas ir data modelis, todėl dabar šį lauką galite prisidėti ir į Sąskaitų plano spausdinį

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Buhalterija Pirkimų ir Pardavimų ataskaitoje produkto reikšmė dabar bus atvaizduojama ne iš sąskaitos, bet iš produkto kortelės. Kodėl? yra atvejų, kai produkto pavadinimas pakeičiamas jau pačioje sąskaitoje ir informacija ataskaitoje tampa ne tokia informatyvi.

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. Naujiena! atostoginius išmokate atskiru išmokėjimu nei atlyginimus (išmokėjimo kodukas IUA)? tada dabar jei einamajame mėnesyje bus apskaičiuoti ir išmokėti atostoginiai - avansas tokiam darbuotojui už einamą mėnesį nebus paskaičiuojamas. Jei atostoginiai išmokėti nebus - darbuotojas gaus avansą.
SVARBU: taisyklė galioja tik tada, kai atostoginiai išmokami atskiru išmokėjimu!
2. Visa darbuotojo atleidimo papildoma informacija perkelta į naują skiltį sutartyje Sutarties nutraukimo informacija. Čia nutraukus sutartį užpildoma informacija apie atleidimo teisės aktų informaciją bei realizuota galimybė pridėti sutarties nutraukimo priežastį (sąrašas, kurį galite pildyti Administravimas -> Sąrašas -> Sutarties nutraukimo priežastis).
Sutarties nutraukimo priežastį galima pridėti tik tada, kai sutartis yra Nutraukta.

Nurodyta priežastis bus matoma BI analitinėse ataskaitose, pagal kurią galėsite analizuoti atleistų darbuotojų informaciją.

3. Didelis palengvinimas dirbantiems su Projektų resursais ir priskirdinėjantiems darbuotojus prie projektų jų komandiruotės laikotarpiui. Dabar sukūrus komandiruotės personalo operaciją ir ją patvirtinus (ar užregistravus komandiruotės įsakymą dvs'e), jei bus nurodytas Projektas - darbuotojas prie projekto komandiruotės laikotarpiui bus priskirtas automatiškai! nebereiks priskirdinėti papildomai, sutaupysite laiko.
SVARBU:
* funkcionalumas veikia įjungus nustatymą Kurti projektų resursų priskyrimus tvirtinant komandiruočių personalo operacijas
* funkcionalumas netinkamas klientams, kuriantiems komandiruočių įsakymus automatiškai naudojant funkciją Personalo operacijose Veiksmai -> Generuoti komandiruočių įsakymus

4. Dabar darbuotoją prie projekto galėsite priskirti ne tik iš projekto, bet ir iš projektų resursų lango. Čia pridėtas mygtukas [Priskirti projektą], kurio pagalba pažymėję laikotarpį galėsite priskirti pasirinktą projektą konkrečiam darbuotojui arba perskirti kitą projektą, jei darbuotojui projektas jau priskirtas.

5. Sukurtas naujas kintamasis darbo sutarčiai SAINNDNPDV - Skaičiuoti PSNNDN pagal dirbtas valandas (Skaičiuoti algos įkainį nukrypimams nuo darbo normos pagal dirbtas valandas). Šio kintamojo pagalba nuokrypiams nuo darbo laiko normos įkainis bus išskaičiuojamas pagal dirbtas valandas. Pavyzdžiui: darbuotojo darbo sutartis ne valandinė ir darbuotojas dirba pilnu etatu pagal grafiką, bet darbo grafike numatytas darbo dienos laikas ne 8 val. kaip įprastai, bet mažesnis. Standartiškai darbas naktį būtų apskaičiuojamas Nustatytas atlyginimas/ mėnesio d.d. * 8 val. * 0,5 * dirbtos nuokrypių valandos. Jei pridėsite sutarčiai nurodytą kintamąjį - nuokrypiai bus skaičiuojami Nustatytas atlyginimas/ faktiškai dirbtas laikas valandomis * 0,5 * dirbtos nuokrypių valandos
6. Sukurta nauja žymėjimų grupė Traukti į atlyginimo lapelio antraštę (Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimų grupės). Pridėjus į šią grupę reikiamus žymėjimus jų informacija bus papildomai atvaizduojama jau prie dabar rodomų žymėjimų atlyginimo lapelio antraštėje.

7. Ataskaita DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis papildyta nauju informaciniu stulpeliu Detalizacijos kodas. Čia bus matomas žiniaraščio kaštų centrų informacijoje pridėto detalizacijų šablono kodas.

8. Žymėjimo DPS - Darbas švenčių dieną ne pagal grafiką apmokamas 2,5 tarifu reikšmę dabar matysite ir DU žiniaraščio santraukoje ir atlyginimo lapelyje (visuose spausdiniuose).

9. Tabelių paieška papildyti nauju informaciniu stulpeliu DBM - darbas budėjimo metu.

Tabelių portalas
1. Atnaujinome Tabelių portale išskaičiuojamų suminių viršvalandžių reikšmių taisykles. Dabar ERP tabeliuose rodoma Viršvalandžiai už periodą reikšmė sutaps su tuo ką matysite Tabelių portale Suminiai viršvalandžiai. Kad būtų dar lengviau analizuoti viršvalandžius - tabelių portale pridėti ir nauji informaciniai stulpeliai Dirbtos valandos mažinančios suminius viršvalandžius, Neatvykimai darbe per mėnesį, Neatvykimai darbe per ataskaitinį laikotarpį. Parengėme Jums instrukciją, kur rasite aprašymą kaip skaičiuojami suminiai viršvalandžiai, kas juos įtakoja ir kaip teisingai susitikrinti. Instrukciją rasite čia.

Grafikų portalas
1. Labai lauktas funkcionalumas - galimybė grafikų portale planuoti darbuotojų darbo laiką pagal objektus tam naudojant Projekto reikšmę, nepriklausomai nuo jų grafiko. O priskirta objekto reikšmė automatiškai bus perkeliama į tabelių portalą, skaičiuojant darbo užmokestį priskaityta suma taip pat bus detalizuojama pagal objektą. Detalų funkcionalumo aprašymą rasite čia

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos
1. Darbuotojų išsilavinimo ataskaitoje dabar matysite ne tik išsilavinimą, bet ir darbuotojų kompetenciją.

2. Neatvykimų ataskaitoje neatvykimai dabar bus atvaizduojami ne tik valandomis, bet ir dienomis. Galėsite pasirinkti patys ar informaciją norite analizuoti dienomis, ar valandomis.

3. Darbuotojų darbo sutarčių informacijoje pridėti 2 papildomi informaciniai stulpeliai Atlyginimas į rankas ir Darbo vietos kaina. Ši informacija leis lengvai palyginti darbuotojus pagal darbo užmokestį į rankas bei darbuotojo darbo vietos kainą.

4. Darbuotojų kaitos ataskaitoje pagal lytį ir amžių dabar galėsite analizuoti ne tik atleistus darbuotojus, bet ir priimtus

Dokumentų valdymas naujovės

1. Importuojamų laiškų pašto dėžutės konfigūracija perkelta į naują skiltį. Pakeistas ir konfigūracijos langas, jame išdėstant konfigūracijai reikalingą suvesti informaciją daug patogiau. Apie tai skaitykite atnaujintoje instrukcijoje čia.

Taip pat realizuota galimybė konfigūruojant GMAIL pašto dėžutę nurodyti ne prisijungimo vardą ir slaptažodį, o prisijungti naudojant gmail paskyrą.
2. Sukurti 2 nauji Katalogų įrašų saugos Paveldėjimo tipai:
* Ribotas tik skaitymas - darbuotojas matys tik savo sukurtus dokumentus, bet naujų įkelti negalės
* Standartinis tik skaitymas - darbuotojas matys visus kataloge esančius dokumentus, bet naujo įkelti negalės
Taip apsaugosite tam tikruose kataloguose esančius duomenis, kad į juos kiti vartotojai turintys teises į katalogą neįkeltų nereikalingų dokumentų.
SVARBU- kad teisė pilnai veiktų, Rolė turi būti Skaitytojas

3. Dabar perskyrus dokumentui šabloną bus pakeičiamas ir dokumento katalogas į esantį šablone. Papildomai matysite ir informacinį pranešimą koks šablonas buvo priskirtas, koks katalogas ir esant poreikiui galėsite iš karto jį atverti.
4. Įvertinę Jūsų pastabas sumažinome paspaudimų pasirašant skaičių. Nebelieka paskutinio žingsnio, kur informaciniame lange apie sėkmingą pasirašymą reikėdavo paspausti gerai. Vietoje jo bus rodomas momentinis pranešimas apie sėkmingą pasirašymą lango apačioje, kuris automatiškai ir dings.

5. Atnaujinta informacinių stulpelių išdėstymo lange saugojimo logika. Pasirinkus:
* išsaugoti visiems - reikšmių stulpelių informacija bus išsaugota visiems visiems katalogams, nežiūrint kuriame katalogų šakos lygyje atliekate pakeitimus (analogiškas veikimas, jei esate Registruose, Gautuose dokumentuose ar kitose skiltyse)
* Patvirtinti - sudėliota konfigūracija bus taikoma visiems žemiau šakoje esantiems katalogams (sudėliota konfigūracija bus paveldėta visiems katalogams, esantiems po redaguojamu katalogu)
* Atstatyti pagal nutylėjimą - bus atstatyta standartinė konfigūracija priklausomai nuo srities kurioje esate:
Gauti dokumentai - Tema, Veikla, Veiklos gavimo data, Veiklos atlikimo data
Pateikti - Tema, Dokumento statusas, Pas ką dokumentas
Mano dokumentai - Tema, Dokumento tipas, Dokumento statusas, Sukūrimo data
Mano juodraščiai - Tema, Redagavimo data
Šiukšliadėžė - Tema, Redagavimo data
Katalogai - Tema, pas ką dokumentas, Dokumento tipas, Dokumento statusas, Registracijos numeris, Sukūrimo data
Registrai - Tema, Registravimo data, Registracijos numeris, Dokumento statusas, Sukūrimo data
Bylos - Tema, Registracijos numeris, Dokumento statusas
6. Darbuotojo anketoje pridėta galimybė nurodyti pridedamo dokumento įsigaliojimo datą.

Taip pat pridėta galimybė konfigūruoti NPD informacijos pateikimą darbuotojo anketoje. Nuimti NPD informacijos poreikį anketoje galite Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Darbuotojo anketos konfigūracija. Jei NPD reikšmė prašoma - pagal nutylėjimą pasirinkimas bus "Taip".

7. ERP dokumentų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Susijusio dokumento numeris. Pagal reikšmę galima ieškoti, grupuoti, rikiuoti.

Kitos naujienos

Daugiau