Suminių viršvalandžių skaičiavimo taisyklės

Suminių viršvalandžių skaičiavimo taisyklės. Suskaičiuoti suminių viršvalandžių valandas periodo pabaigai didelis iššūkis. Ypatingai tais atvejais, kai darbuotojo grafikas yra kintantis ir neatvykimų valandos skaičiuojamos pagal darbuotojo grafiką. Tada reikia įsivertinti koks buvo darbuotojo grafikas, kiek valandų darbo buvo planuota  atostogų laikotarpyje ir panašiai. Instrukcijoje rasite aprašymą kokie nustatymai įtakoja suminių viršvalandžių skaičiavimą BSS Personalas ir atlyginimai, kur galite matyti papildomą informaciją, kuri padės susitikrinti ar suminių viršvalandžių už periodą valandos buvo paskaičiuotos teisingai ir pan.
1. Suminiai viršvalandžiai skaičiuojami: Suminio periodo nustatyta darbo laiko norma - suminiam periode faktiškai dirbtas laikas + suminio periodo neatvykimai (atostogos, liga, pravaikštos, papildomas poilsio laikas ir pan.) - kiti suminius viršvalandžius mažinantys žymėjimai.
Pavyzdžiui: suminės darbo laiko apskaitos periodas yra 3 mėnesiai. I ketvirčio nustatyta darbo laiko norma 494 val. Darbuotojas faktiškai dirbo 412 val., 1 d.d. (pagal grafiką 10 val.) turėjo Papildomą poilsio laiką (mamadienį) ir 80 val. atostogavo. Pagal taisyklę: 494 val. - (412 val. + 10 val. + 80 val.) = -8 val. Traktuojama, kad darbuotojui suminės darbo laiko apskaitos periodo pabaigoje turėtų būti apskaičiuota 8 val. viršvalandžių.
Pavyzdžiui: suminės darbo laiko apskaitos periodas yra 2 mėnesiai. Sausio ir vasario mėnesių nustatyta darbo laiko norma 319 val. Darbuotojas faktiškai dirbo 286 val., 4 d.d. (pagal grafiką 32 val.) sirgo. Pagal taisyklę: 319 val. - (286 val. + 32 val.) = -1 val. Traktuojama, kad darbuotojui suminės darbo laiko apskaitos periodo pabaigoje turėtų būti apskaičiuota 1 val. viršvalandžių.
2. Jei darbuotojo darbo grafikas nėra standartinis (5 d.d. po 8 val. nuo pirmadienio iki penktadienio) tada neatvykimai skaičiavimuose gali būti traktuojami dvejopai:
2.1. Neatvykimų valandos skaičiuojamos pagal darbuotojo darbo grafiką. Pavyzdžiui: darbuotojas atostogauja nuo sausio 9 iki 15 d. Pagal grafiką šiame laikotarpyje jo darbo valandų yra 56 val.
2.2. Neatvykimų valandos skaičiuojamos pagal standartinį grafiką (5 d.d. po 8 val. nuo pirmadienio iki penktadienio). Pavyzdžiui: darbuotojas atostogauja nuo sausio 9 iki 15 d. Pagal standartinį grafiką šiame laikotarpyje jo darbo valandų yra 40 val.
3. Atitinkamai pagal pasirinktą neatvykimų valandų skaičiavimo metodiką skirsis ir suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžiai periodo pabaigai. Žemiau pateikiame abiejų atvejų skaičiavimus. Pavyzdys: darbuotojas atostogavo nuo sausio 9 iki 15 dienos, vasario 6-14 dienomis sirgo, kovo 3 d. buvo Papildomame poilsio laikas darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du ir daugiau vaikų iki 12 metų (mamadienyje).
3.1. Neatvykimų valandos skaičiuojamos pagal darbuotojo darbo grafiką.
Darbuotojo grafikas sausio 9-15 dienomis pateiktas paveiksle žemiau. Neatvykimų valandas skaičiuojant pagal grafiką yra 30 val.

Darbuotojo grafikas vasario 6-14 dienomis pateiktas paveiksle žemiau. Neatvykimų valandas skaičiuojant pagal grafiką yra 37 val.

Darbuotojo grafikas kovo 4 d. pateiktas paveiksle žemiau. Neatvykimų valandas skaičiuojant pagal grafiką yra 12 val.

Be neatvykimų darbuotojas dirbo 374 valandas. Suminės apskaitos dirbtas laikas bus= 374 +30+37+12= 453 val.
Nustatyta suminės darbo laiko apskaitos periodo norma yra 494 val. Skaičiuojant suminės darbo laiko apskaitos periodo viršvalandžius/prastovas  bus 494-453 val. = 41 val. prastovų.
Šį išskaičiavimą matysite ir ERP Personalas ir atlyginimai tabeliuose, stulpelyje Suminės apskaitos dirbtas laikas.

Bei Tabelių portale. Tabelių portale taip pat matysite ir einamojo mėnesio bei per suminės apskaitos laikotarpį buvusias neatvykimų valandas.

SVARBU: Jei skaičiuojant suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžius norite neatvykimų valandas traktuoti pagal darbuotojo grafiką:
* Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimų grupės, grupėje Naudojami suminėje laiko apskaitoje pagal grafiką (NSLAPG) pridėkite žymėjimus, kurių valandas norite traktuoti pagal darbuotojo individualų darbo grafiką.
* Darbuotojo darbo sutartyje turi būti uždėta varnelė Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką.

3.2. Neatvykimų valandos skaičiuojamos pagal standartinį darbo grafiką t.y. 5 d.d. 40 val per savaitė, darbo dienos nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagal pateiktą pavyzdį būtų:
Pagal standartinį grafiką sausio 9-15 dienomis buvo 5 d.d.. Neatvykimų valandas skaičiuojant pagal standartinį grafiką yra 40 val.
Pagal standartinį grafiką vasario 6-14 dienomis buvo 6 d.d.. Neatvykimų valandas skaičiuojant pagal standartinį grafiką yra 48 val.
Pagal standartinį grafiką kovo 4 d. buvo 1 d.d.. Neatvykimų valandas skaičiuojant pagal standartinį grafiką yra 8 val.
Be neatvykimų darbuotojas dirbo 402 valandas. Suminės apskaitos dirbtas laikas bus= 374 +40+48+8= 470 val.
Nustatyta suminės darbo laiko apskaitos periodo norma yra 494 val. Suminiai viršvalandžiai bus 494-470 val. = 24 val.
Tokį paskaičiavimą matysite ir ERP tabeliuose

Ir Tabelių portale

SVARBU: Jei skaičiuojant suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžius norite neatvykimų valandas traktuoti pagal standartinį grafiką:
* Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Žymėjimų grupės, grupėje Naudojami suminėje laiko apskaitoje pagal valstybės grafiką (NSLAPVG) pridėkite žymėjimus, kurių valandas norite traktuoti pagal darbuotojo individualų darbo grafiką. Nepamirškite jų išimti iš grupės NSLAPG