fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 balandžio m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Dabar sutarties statusą į Aktyvi galėsite keisti net ir tada, kai sutartis neturės nei vienos eilutės. Tokia galimybė naudojama atvejams, kai sutartis sukuriama, o sutarties eilutės importuojamos vėliau.
2. Sutarčių eilučių paieškoje pridėta galimybė filtruoti duomenis pagal Kainos formulės reikšmę.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Realizuota galimybė paslėpti apyvartų vedėjams Reitingavimo ataskaitą. Jei norite, kad reitingavimo ataskaita nebūtų matoma Statistika skiltyje - uždėkite naudotojams operacijų teisę Leisti peržiūrėti nekilnojamo turto statistikos ataskaitas (BE REITINGAVIMO).
SVARBU:
* Jei naudotojui uždėtos teisės "Leisti peržiūrėti nekilnojamo turto statistikos ataskaitas (BE REITINGAVIMO)" ir "Leisti peržiūrėti nekilnojamo turto reitingavimo ataskaitas" matosi ataskaita su reitingavimais
* Jei naudotojui uždėta teisė tik "Leisti peržiūrėti nekilnojamo turto statistikos ataskaitas (BE REITINGAVIMO)" matosi ataskaita be reitingavimų
* Jei naudotojui uždėta teisė tik "Leisti peržiūrėti nekilnojamo turto reitingavimo ataskaitas" matosi ataskaita su reitingavimais
2. Nuomos sutarčių ataskaitoje, Detalizuotame sutarčių sąraše ir Detalizuotame sutarčių ir kainų sąraše pridėta galimybė matyti stulpelį Sutarties statusas su reikšme.

3. Nekilnojamo turto Sutarčių skolų ataskaitoje atskirta Depozito reikšmė.

4. Skolų ataskaitoje dabar matysite skolos dokumentus išskaidytus pagal dokumento tipą.

Apskaita naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Sandėlio vietose pridėta galimybė nusirodyti detalizacijų šablonus. Atsargai atkeliavus į nurodytą sandėlį (pirkimo metu ar perkėlus atsargą į kitą sandėlį), toliau ji keliaus jau su sandėlio vietos detalizacijų šablone esančia informacija. Pavyzdžiui: skirstote atsargas pagal projektus. Tada Jums sandėlio vietos informacijoje reikia prisidėti detalizacijų šablonus su Projekto detalizacijomis. Prekes pirkite į bendrą sandėlį, be projekto, o paskui pervežkite prekes po reikiamus sandėlius. Jei tokias prekes vėliau parduosite ar nurašysite - detalėse ir apskaitoje visur keliaus prie sandėlio vietos nurodytas projektas.

2. Naujiena! dabar galėsite sekti skolas pagal atsakingą asmenį. Partnerio kortelėje realizuota galimybė nusirodyti už to partnerio skolas atsakingą asmenį. Pagal šią detalę galėsite atlikti skolų paiešką Skolos pagal terminus lange, taip pat BI skolų ataskaitoje. Pasikeitus atsakingam asmeniui užteks tik pakeisti jį Partnerio kortelėje ir visa esamų skolų informacija atsinaujins. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.

3. Įdėta papildoma validacija, kurios dėka nebebus galima patvirtinti pardavimo sąskaitų, kurių eilutėse yra minusinių sumų (išskyrus nuolaida). Tokia validacija įdėta dėl to, kad minusinių sumų paskui nėra galimybės su niekuo sudengti. Jei reikalinga minusinė suma - turi būti kuriamas Pardavimo grąžinimas (kreditinė sąskaita).
4. Išsiuntus pardavimo sąskaitas el. paštu dabar galėsite pasitikrinti ar sąskaita išsisiuntė sėkmingai (nebereiks eiti į Pranešimų skiltį ir tikrinti išsiuntimo statusą). Pardavimo paieškoje pridėtas naujas stulpelis Išsiųstos sąskaitos statusas, kuriame matysite ar sąskaita sėkmingai išsiųsta. Jei statusas Klaida - išsamų klaidos pranešimą tikrinkite Masiniame pranešime arba Planavimas -> Pranešimai skiltyje.

5. Ataskaita IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas papildyta naujais informaciniais stulpeliais Vieta, Unikalus numeris ir Aprašymas. IT17 IT balansinės vertės ataskaitoje pridėti stulpeliai Vieta, Unikalus numeris, Aprašymas ir Turto grupė. Stulpeliai matomi tada, kai ataskaitos filtruose pasirenkama Rodyti ilgalaikio turto aprašymą.
Taip pat ataskaitoje IT17 IT balansinės vertės ataskaita pridėtas grupavimas pagal turto grupę.

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

 1. Pardavimų ir pirkimų ataskaitose pridėta galimybė analizuoti duomenis pagal Padalinį ir Sutartį.

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. NAUJIENA! Padalinių administravimas Padalinio vadovo lygyje kasdienė praktika daugelyje įmonių. Įprastai padalinio vadovai gauna savo padalinio darbuotojų dokumentus įvairioms veikloms (atostogų prašymai tvirtinimui, darbo sutartys pasirašymui ir pan.), pildo tik jų darbo laiką Grafikų ar Tabelių portale, pasirašinėja darbo sutartis (ar jų pakeitimus, nutraukimus), analizuoja analitinius Padalinio personalo ar darbo užmokesčio duomenis. Tą dabar lengvai gali daryti ir su BSS dirbančių įmonių padalinių vadovai. Reikia tik teisingai apsirašyti Padalinio vadovo informaciją atitinkamame Padalinyje. Kaip tai padaryti išsamius aprašymus skaitykite čia:
Padalinių naudotojų grupių automatinis kūrimas ir pildymas
Darbo sutarčių (pakeitimų, nutraukimų) spausdinių konfigūravimas, kai jas pasirašo padalinių vadovai
Veiklų siuntimo pagal padalinių vadovus konfigūravimas
Tabeliuose/Grafikuose matomų darbuotojų administravimas pagal Padalinio vadovą
BI analitinėse ataskaitose matomų darbuotojų administravimas pagal Padalinio vadovus

2. Leidžiate darbuotojams per jų gimtadienį neateiti į darbą ir už tą dieną jam apmokate VDU? tam turime naują žymėjimą Papildoma atostogų diena (PAD). Standartiškai personalo operacijos tvirtinimo metu tabelyje atsiranda atitinkamas žymėjimas ir už tą dieną darbuotojui bus paskaičiuotas jo VDU.
Tokio tipo atostogos galimos tik 1 kartą per kalendorinius metus ir tik 1 d.d. trukmės, todėl jei darbuotojui jau suteiktos tokios atostogos 2022 04 15 dieną, tai sekančios galės būti tik 2023 01 01 t.y. iki tos datos personalo operacijos negalėsite patvirtinti.
Taip pat galima susikonfigūruoti, kad personalo operacija būtų patvirtinta dokumento registravimo metu. Kaip atlikti tokio tipo konfigūraciją skaitykite čia
3. Patobulinome priskaitymų į darbo užmokesčio žiniaraščius importą! dabar galėsite importuoti ir papildomas priskaitymo detalizacijas, tokias kaip projektas, padalinys ir pan. Skaičiuojant darbo užmokestį šios detalės nebus "permušamos", jei skirsis nuo sutartyje esančios informacijos.
Taip pat importo metu importuojamos eilutės unikalumas papildomai bus tikrinamas pagal Pagrindo reikšmę. Kitaip sakant jei importuosite 2 tokius pačius priskaitymus su skirtinga Pagrindo informacija - bus suimportuoti abu priskaitymai.
Daugiau apie priskaitymų importą bei pavyzdinį failą rasite atnaujintoje Priskaitymų importo instrukcijoje čia.
4. Naujiena! dabar jei DU žiniaraštyje prie konkretaus priskaitymo bus nurodytas Pagrindas - informacija atkeliaus ir atlyginimo lapelį (DU5_4 Atlyginimo lapelis, DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas, DU5_4_3D Atlyginimo lapelis papildytas (dvikalbis), DU5_4_3N Atlyginimo lapelis papildytas (nekarpomas)). Jei priskaitymas turi reikšmę susijusiame objekte - pagrindo informacija neateis (tai priskaitymai iš Personalo operacijų: atostogos, liga ir pan.)

Taip pat norime papildyti praeito mėnesio naujieną, kur supažindinome Jus su galimybe Pareigybės atributuose nusirodyti papildomą informaciją, kuri atkeliaus į DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas. Šiuo įrašu norime pasidalinti gerąja patirtimi: pareigybės atributuose galite nusirodyti atlyginimo rėžį pareigybei. Gavęs atlyginimo lapelį darbuotojas bus labiau motyvuotas, matydamas kokį maksimalų atlyginimą gali gauti.

5. Dabar jei sutartyje numatyta darbo laiko norma pagal grafiką, pakeitus darbuotojo grafiką automatiškai bus atnaujinama ir darbo laiko norma, jei tabelis laikotarpiui jau sukurtas (anksčiau reikėjo papildomai perpildyti tabelį).
6. Naujas informacinis stulpelis Tabelių paieškoje - Suminės apskaitos dirbtas laikas. Čia matysite išdetalizuotą suminės apskaitos dirbtą laiką. Jei paskaičiavus sumininko DU bus neaišku kodėl jam paskaičiuota tokia suma - šiame stulpelyje matysite kokios darbuotojo valandos naudojamos skaičiavimuose.

7. Nauja ataskaita DU5_20 Darbo užmokesčio priskaitymai. Čia pasirinktam laikotarpiui matysite visus darbuotojo priskaitymus, net jei jų žiniaraštis nėra detalizuotas. Tai puiki ataskaita susitikrinti priskaitytus atlyginimus ir atlikti korekcijas, kol jų dar nedetalizavote.

8. Sukurtas naujas atskaitymas Paskola. Atskaitymas traktuojamas kaip ir kiti jau Jūsų naudojami atskaitymai Už telefoną, Už maitinimą ir pan. - mažinama išmokama suma.
9. Naujiena! Darbo sutarties, nutraukimo ar pakeitimo spausdinyje realizuota galimybė pridėti Dokumento šabloną. Tada generuojant spausdinį nuo pridėto šablono naujai kuriamam dokumentui bus nukopijuojama:
* Katalogas
* Parašo tipas
* Dokumento tipas
* Dokumento registras
* Registruoti automatiškai
* Atributai
Šablonus taip pat galite pridėti ir ataskaitų šablonams.

10. Ataskaita DU18 Dirbantys darbuotojai datai papildyta naujomis reikšmėmis: padalinio kodas, telefono numeris, el. paštas, asmens kodas, gimimo data. Reikšmės imamos iš darbuotojo kortelės informacijos. Ar rodyti ataskaitoje darbuotojo telefono numerį, el. paštą, asmens kodą, gimimo datą galite reguliuoti ataskaitos filtruose pasirinkę atitinkamą reikšmę Rodyti darbuotojo asmeninę informaciją

11. Darbuotojų paieškoje, stulpelyje Kintamųjų reikšmės dabar bus rodomas tik einamuoju metu galiojantis kintamasis (pvz.: pensijų kaupimo procentas).

12. Atsižvelgiant į SODRA pateiktus 1 SD ataskaitos atnaujinimus, skubiai buvo pakeista ataskaitos DU6 1-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią forma. Formoje atsirado poreikis nurodyti, ar įdarbintas asmuo yra užsienietis, bei nurodyti jo kodą. Jei turite tokių darbuotojų Jums reikia darbuotojui pridėti kintamąjį USV Užsienietis su viza, galiojimo data nuo turi būti pirma mėnesio diena. Darbuotojo kortelės papildomos informacijos dokumentų skiltyje pridėti dokumento tipą Užsieniečio kodas (ILTU) ir nurodyti Dokumento numerį. Šia reikšme bus užpildoma sodra prašoma informacija.

13. Taip pat  pagal Jūsų išsakytas pastabas atlikti taisymai ST03 DA - 01 Darbo apmokėjimo ketvirtinė statistinė ataskaitoje bei atnaujinta jos forma.

14. Pagal Jūsų pastabas atlikti taisymai DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio ataskaitoje (dėl darbuotojo gautų pajamų natūra).

Grafikų portalas
1. Naujiena! grafikų aplikacijoje realizuota galimybė kopijuoti dienos žymėjimą! nukopijuokite pasirinkto darbuotojo dienos grafiką ir įklijuokite reikšmę į kiekvieną reikiamą kitą dieną. Kaip naudoti? pažymėjus dieną matysite 3 pasirinkimus:
* Redaguoti - bus atvertas standartinis dienos redagavimo langas kaip kad dabar 2 kartus paspaudus dienoje.
* Kopijuoti grafiką - šiuo pasirinkimu nukopijuosite norimos dienos žymėjimą.
* Įterpti - įkopijuosite reikiamą žymėjimą į pasirinktą dieną. Laukelis aktyvus tik tada, jei prieš tai buvo pasirinkta funkcija Kopijuoti dieną.
Pažymėję 1 dieną toliau ją galite įkopijuoti į bet kiek kitų dienų, tam tik reikia pažymėti reikiamą dieną ir spausti Įklijuoti.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos
1. Visiškai nauja Personalo ataskaita Neatvykimai. Čia matysite neatvykimų informaciją pagal padalinius bei kokie darbuotojai kokiuose neatvykimuose buvo pasirinktam laikotarpiui.

2. Dar viena nauja ataskaita Personalo dalyje Darbuotojų išsilavinimas. Čia galite filtruoti darbuotojus pagal padalinį, pareigas, amžių, išsilavinimo lygį, tipą bei matyti detalų darbuotojų sąrašą su išsilavinimo informacija.

3. Sukurtos naujos rolės, kurių pagalba galėsite valdyti Personalo ir Darbo užmokesčio ataskaitose matomus duomenis. Daugiau apie tai skaitykite instrukcijoje čia.
4. Personalo skiltyje Darbo sutarčių ataskaitoje dabar bus matoma ar darbuotojas atostogas kaupia darbo dienomis ar kalendorinėmis dienomis.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Labai laukta naujiena! visiškai nauja BI skiltis Dokumentai su 3 ataskaitomis:
* Registro dokumentai - išsami ataskaita apie registruotus dokumentus pagal registrą ar katalogą, dokumento tipą, darbuotoją bei detalus dokumentų sąrašas pasirinktam laikotarpiui

* Mokamų parašų statistika - išsami ataskaita apie Mobilius el. parašus ir Smart ID parašus pagal dokumento tipą, registrą, bei detalus pasirašytų dokumentų sąrašas

* Dokumentų veiklų analitika - veiklų suvestinė pasirinktam periode. Matysite atliktas ir neatliktas veiklas pagal veiklos tipą, dokumento tipą, padalinį. Galėsite filtruoti konkretaus vykdytojo neatliktas veiklas, padalinio, dirbančių ar jau nebedirbančių darbuotojų. Matysite ir siųstų į išorę veiklų analizę. Žinoma, matysite ir detalų dokumentų sąrašą.

Norėdami matyti ataskaitą prisidėkite savo naudotojui naują rolę BI Dokumentai.
2. Dabar galėsite nurodyti kokiu būdu gali autentifikuotis naudotojai prisijungimo prie BSS DVS ar ERP metu. Autentifikacijos būdas gali būti nustatomas pasirinkus kelis naudotojus.

Arba kiekvienam naudotojui atskirai įėjus į jo naudotojo kortelę, skiltyje Autentifikavimo metodų konfigūracija.

Pažymėjus varnelę prie atitinkamo būdo, naudotojas galės prisijungti prie sistemos tik pažymėtu būdu t.y. prisijungimo būdai bus matomi visi, bet jungiantis neleidžiamu - bus gaunama klaida.
3. Realizavome galimybę į išorę išsiųsti ne tik nuorodą į dokumentą, bet ir patį dokumentą. Norėdami nusiųsti dokumentus į išorę kaip "prisegtukus" laiške, naudokite naują procesą Siųsti el. paštu. Šį procesą taip pat galite pridėti ir į dokumento šabloną.

4. Nebebus galima dėti dokumente daugiau nei 1 to paties asmens kvalifikuotą parašą. Juridiškai asmeniui užtenka dokumentą kvalifikuotu parašu pasirašyti 1 kartą, sekantys kvalifikuoti parašai nebeturi prasmės (nebent pasirašoma kita dokumento versija).
5. Realizuota galimybė trinti kito naudotojo paliktus komentarus. Kad galėtumėte tai daryti, Jūsų naudotojui reikalinga operacijos teisė Leisti trinti kitų naudotojų komentarus. Pagal nutylėjimą teisė priskirta DVS administratoriaus rolei.
6. Personalo plane dabar galėsite filtruoti duomenis pagal dokumento tipą. Tai labai patogu, jei norėsite pavyzdžiui personalo plane matyti tik darbuotojus, kurie yra Kolektyvinėse atostogose - uždėsite tipą Kolektyvinės atostogos, jei norėsite matyti tik esančius komandiruotėje - pasirinksite dokumento tipą Komandiruotės įsakymas ir pan.

Kitos naujienos

Daugiau