Padalinių naudotojų grupių automatinis kūrimas ir pildymas

Padalinių naudotojų grupių automatinis kūrimas ir pildymas. Naudotojų grupės reikalingos tam, kad vėliau būtų galima jas naudoti konfigūruojant veiklų (DVS) gavėjus, įrašų saugą, ir pan. Logiška kurti naudotojų grupes pagal padalinius, nes įprastai padalinių vadovai gauna visus savo padalinio dokumentus tvirtinimui ir panašiai. Naudotojų grupes galima kurti ir pagal kitą Jūsų poreikį. Šioje instrukcijoje apžvelgsime kaip susikonfigūruoti, kad naudotojų grupės automatiškai būtų sukuriamos pagal Jūsų įmonėje esančius padalinius ir vėliau tos grupės būtų automatiškai atnaujinamos priimant/atleidžiant darbuotojus arba juos migruojant tarp padalinių.

1. Nustatymai.

Automatinis naudotojų grupių kūrimas ir pildymas pagal padalinius aktyvuojamas įjungiant nustatymus:
1.1. Automatiškai sukurti naudotojų grupes padaliniams - automatiškai sukurs dabar esantiems jau sukurtiems padaliniams naudotojų grupes ir susies su padaliniu. Naujai kuriant Padalinius automatiškai kurs ir susies padalinių naudotojų grupes su sukurtais padaliniais
1.2. Automatiškai pildyti padalinių naudotojų grupes susijusių darbuotojų naudotojais - automatiškai pridės ir išims iš grupės darbuotojus (turinčius naudotojus) į/iš padalinio naudotojų grupės kai darbuotojas bus priimamas/atleidžiamas arba perkeliamas į/iš padalinio sutarties keitimo metu.
Jei tik pradėjote dirbti su BSS - abu šie nustatymai Jums bus įjungti.

2. Jei jau turite susikūrę naudotojų grupes.

2.1. Tada nustatymas Automatiškai sukurti naudotojų grupes padaliniams Jums bus išjungtas. Galite jį įsijungti pagal poreikį. Įsijungus nustatymą, visiems esamiems padaliniams bus sukurtos naujos naudotojų grupės (skaitykite LABAI SVARBU). Grupės pavadinime figūros žodis "Padalinys" ir padalinio pavadinimas. Tokiu atveju Jums papildomai reikės perdėlioti gavėjų konfigūraciją, kur turite susidėlioję kokios naudotojų grupės teikiamus dokumentus kokie gavėjai gauna. Tai reiks padaryti tik 1 kartą. Toliau pačios grupės naudotojai bus atnaujinami pagal Darbo sutarčių informaciją. Gavėjų matricoje Grupės veiklų gavėjai irgi bus automatiškai atnaujinami pagal Padalinio vadovų konfigūraciją, apie kurią daugiau skaitykite čia.
LABAI SVARBU: tam, kad naudotojų grupės būtų sukurtos pagal jau esamus padalinius ir susietos, Jūs turite įeiti į kiekvieną padalinį ir įvedę neesminį pakeitimą (pavyzdžiui aprašyme) jį išsaugoti. Naudotojų grupės automatinis sukūrimas ir susiejimas inicijuojamas Padalinio saugojimo metu. Išsaugojus padalinį matysite naujai sukurtą ir susietą naudotojų grupę pagal padalinį.
2.2. Jei nustatymas nebus įjungtas - Padalinio informacijoje bus privaloma nurodyti naudotojų grupę. Susiekite padalinį su aktualia naudotojų grupe. 

3. Naudotojų grupė pagal padalinį atnaujinama:

3.1. Kai tvirtinama nauja darbuotojo sutartis. Jei sutarties įsigaliojimo diena ankstesnė nei šiandien - naudotojų grupė papildoma iš karto. Jei vėlesnė - naudotojų grupė papildoma tada, kai įsigalioja darbo sutartis.
3.2. Kai atliekamas sutarties keitimas ir darbuotojas perkeliamas iš vieno padalinio į kitą. Jei sutarties versijos įsigaliojimo diena ankstesnė nei šiandien - naudotojų grupė papildoma (atitinkamai iš buvusios grupės išimama) iš karto. Jei vėlesnė - naudotojų grupė pakoreguojama tada, kai įsigalioja darbo sutarties versija.
3.3. Kai darbuotojas atleidžiamas. Jei sutarties pabaigos data ankstesnė nei šiandien - darbuotojas iš grupės pašalinamas sutarties nutraukimo metu. Jei nutraukimo data vėlesnė - po sutarties nutraukimo datos.
4. Jei papildomai į naudotojų grupę pridėsite kitų naudotojų, kurių darbo sutartyje yra kitas padalinys - naudotojas iš grupės automatiškai nebus pašalinamas.
5. Jei pirmiau sukūrėte darbuotoją, jo sutartį ir tik vėliau naudotoją - susiejus darbuotoją su naudotoju atitinkamai pasipildys ir padalinio naudotojų grupė.