Skolų administravimas pagal atsakingą asmenį

Skolų administravimas pagal atsakingą asmenį. Dažniausiai skolas administruoja ne tik buhalterija, bet ir paskirtas vadybininkas ar kitas darbuotojas arba analizuojant skolas norima matyti, kas atsakingas už skolas, kad būtų galima užtikrinti savalaikį įsipareigojimų įvykdymą. Tam tikslui ERP galite susieti tam tikrus partnerius su atsakingais asmenimis ir vėliau sekti tų partnerių skolų informaciją pagal atsakingą asmenį tiek ERP, tiek BI skolų ataskaitose.
1. Atsakingo asmens už skolas priskyrimas importuojant. Atsakingą asmenį už partnerio skolas galite nurodyti pirminio Partnerių importo į ERP metu. Detaliau apie partnerių importą skaitykite čia.
2. Taip pat Atsakingą asmenį galite priskirti ir masiškai Partnerių paieškoje.
2.1. Norėdami Priskirti arba Atšaukti atsakingą asmenį Partnerių paieškoje pažymėkite norimus partnerius ir rinkitės Veiksmai -> Priskirti/atšaukti atsakingą už skolas.

2.2. Atvertame dialoge pažymėkite ar norite Priskirti ar Panaikinti Darbuotojus. Jei pasirinkote Priskirti darbuotoją - iš sąrašo pasirinkite kokį.

2.3. Pasirinktas darbuotojas bus priskirtas. Jei jau buvo priskirtas kitas darbuotojas - jis pakeistas nebus. Norėdami masiškai priskirti kitą darbuotoją - pirmiausia pasirinkite Panaikinti darbuotojo priskyrimą, o tada Priskirkite.
3. Jei norite Priskirti/atskirti atsakingą asmenį už skolas konkrečiam partneriui, tai galite padaryti atvėrę jo kortelę ir perėję į skiltį Administravimo informacija pridėję asmenį (svarbu - iš darbuotojų skilties). Būtinai nurodykite asmenio tipą Atsakingas už skolas.

4. Priskyrę atsakingus asmenis juos matysite lange Skolos pagal terminus ir ten galėsite sekti skolų informaciją pagal atsakingus asmenis

5. Asmenys bus matomi ir BI analitinėje skolų ataskaitoje